Pakistan en Zweden - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Begin
Zweedse pinkstergemeenten zonden reeds in 1940 zendelingen uit naar Brits India. Toen in 1947 een deel van India zich afscheidde en de staat Pakistan stichtte, vestigde zich een aantal Zweedse werkers zich in de Punjab, een groot en belangrijk deel van Pakistan, met bekende steden als Rawalpindi (het huidige Islamabad), Faisalabad, Gujranwala, Multan en Lahore.

Zij hebben dan ook het fundament gelegd voor de huidige FGA (Full Gospel Assemblies in Pakistan), een verband met inmiddels zo’n 150 gemeenten, een meisjesinternaat, 2 jongensinternaten, een technische school, het Bijbelcollege in Lahore en vele plaatsen voor volwassen onderwijs over het gehele land.
Opwekking en groei
De zusters Karin Conéth en Karin Erikson kunnen genoemd worden als werkers van het eerste uur en werkten hier vele jaren. Van grote invloed waren ook de Sjöbergs, geboren uit de pinksteropwekking in Zweden. Tage en Helga Sjöberg, met hun beide zonen en vrouwen Kjell en Lena Sjöberg, Stanley en Kerstin Sjöberg. In 1957 stichtte Tage Sjöberg de eerste officiële pinkstergemeente, al spoedig gevolgd door gemeenten in verscheidene plaatsen als Lahore, Rawalpindi, Baddomalki, Gujranwala en vele andere plaatsen.
Het was echt een tijd van opwekking en velen werden door de Geest aangeraakt. Steeds meer gemeenten in Zweden werden bij dit zendingswerk betrokken en verschillende gemeenten namen elk een deel van dit werk voor hun financiële verantwoording en support.

In 1974 werden de Zweedse en de Noorse zendelingen verenigd onder de naam Scandinavian Free Mission. In Pakistan zijn dan ook Noorse zendelingen, die nauw samenwerken met de Zweden.
Hulpprojecten en sociale betrokkenheid
Hoewel de zendelingen vanaf het begin betrokken waren om de mensen ook in materieel opzicht te helpen, omdat de schrijnende armoede van de mensen van alle kanten op hen af kwam, nam dit vanaf 1962 vastere vorm aan. De zusters Birgit Lindén en Elvy Gustafsson zetten zich hier voor in en zo ontstonden er kindertehuizen, een hospital en ambulante medische zorg.

Het analfabetisme was vooral onder de christelijke minderheid het grootst en projecten werden gestart voor kinder- en volwassen onderwijs. In 1973 startte Birgitta Almeby in Lahore met een school voor zendeling kinderen. Later werd dit overgedragen aan de school in Murree. Zuster Birgitta werd het hoofd van het latere meisjesinternaat in Lahore, waar zij nog steeds de directrice is.
Full Gospel Assemblies
Naarmate het werk groeide en zich ontwikkelde werd de noodzaak gevoeld om het werk meer een landelijk karakter te geven en meer verantwoording te geven aan de Pakistaanse leiders en deze ook wettelijk te registreren. Zo ontstond de Pakistaanse landelijke organisatie ‘Full Gospel Assemblies’ met een pastorale en een sociale tak. Zij wordt geleid door een Algemene Raad, waaruit telkens een Uitvoerende Raad wordt gekozen voor een periode van twee jaar.

Uiteraard zijn hier ook Zweedse zendelingen adviserend en coördinerend bij betrokken. Zij richten zich vooral op de sociale projecten en de Bijbelschool en de Pinkstergemeenten in Zweden dragen financieel nog steeds belangrijk bij in deze projecten.
FGA Bible College
Vanaf 1950 werden er bijbelstudies en seminars gegeven voor de pastors en evangelisten. Steeds meer groeide de behoefte aan een langere en grondiger opleiding voor de werkers. In 1967 werd het fundament gelegd voor het gebouw van de Bijbelschool in de Bahar Colony in Lahore. De opleiding duurt twee jaar.
De eerste directeur was Kjell Sjöberg en de huidige is Liaquat Qaiser. Henny Qaiser geeft hier ook onderwijs en verder verschillende Pakistaanse leraars en buitenlandse gastleraars. Ook de Engelse zendelingen Mike en Helen Boot zijn betrokken in het bijbelonderricht. Inmiddels zijn er dependances in Quetta (Westen) en Sultanabad (Zuiden).
Sinds 1992 worden ook vrouwelijke studenten geaccepteerd en dat was voor Pakistan een hele stap. Het werk onder de vrouwen in Pakistan breidt zich snel uit en vooral de laatste jaren gebeuren hier verrassende dingen. De Heilige Geest werkt krachtig onder hen.
Er zijn zusterseminars en zusterbidstonden. Henny Qaiser en Helen Boot met het zuster evangelisatieteam worden machtig gebruikt en de Heer bevestigt het met tekenen en wonderen.
Op het bijbelcollege worden ook cursussen gegeven voor het kinderwerk en steeds meer is er in de gemeenten sprake van kinderdiensten. Kinderwerk en zondagschool waren in het verleden weinig ontwikkeld en de kinderen zaten tijdens de vaak lange diensten op de grond bij hun moeders. In veel gemeenten gebeurt dit nog steeds.
* Voor bovengenoemde informatie is gebruik gemaakt van het boekje:
The Swedish Pentecostal Mission in Pakistan from 1943-1995 (Barbro Andreasson).
ISBN  91-88130-37-1
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud