Liaquat en Henny werden uitgezonden van Nederland naar Pakistan - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud


Uitzending
De band tussen Pakistan en Nederland werd in 1981 bekrachtigd toen Liaquat en Henny Qaiser werden uitgezonden naar Pakistan. Aan de wieg van deze uitzending stonden Henny’s thuisgemeente De Banier in Rotterdam en de zendingsorganisatie Opdracht tot Wereldzending in Haarlem. De band tussen het thuisfront en het zendingsgebied is altijd heel belangrijk en dat geldt ook voor de zendingsvrienden in Nederland en de familie Qaiser in Pakistan. Een aantal gemeenten steunen hen in hun gebeden en dragen trouw bij met een maandelijkse gift.
      
Aankomst
Bij hun aankomst in Pakistan voegden Liaquat en Henny zich bij het bestaand landelijk werk, dat vanuit de zending in Zweden is ontstaan (Zie de pagina PAKISTAN EN ZWEDEN) en inmiddels als landelijk kerkgenootschap was geregistreerd onder de naam ‘Full Gospel Assemblies in Pakistan’.

Liaquat trok al gauw rond om de bestaande gemeenten te versterken en de pastors en evangelisten te trainen en te onderwijzen door seminars en conferenties en werd in 1987 benoemd als directeur van het Bijbelcollege in Lahore. Naast zijn bediening op de bijbelschool, werd hij beroepen als seniorpastor van een gemeente in Lahore. Henny geeft ook al vele jaren lessen op de bijbelschool en is heel actief in de gemeente en het vrouwenwerk.
Ondersteunende gemeenten
Gemeenten, die maandelijks steunen, zijn: Pinkstergemeente ‘De Banier’ in Rotterdam, Evangelie Gemeente Castricum in Castricum, Pinkstergemeente Osdorp (Wijkgemeente van Pinkstergemeente Amsterdam), Evangelische Gemeente in Leeuwarden en Agape Gemeente in Papendrecht. Heel fijn, maar toch nog niet voldoende om de groeiende nood het hoofd te kunnen bieden.
We bidden dan ook dat we aan deze lijst in de toekomst meer gemeenten zullen mogen toevoegen. Er zijn een aantal donateurs, die steunen via genoemde gemeenten, Zendingsorganisatie OWZ of rechtstreeks aan St. De Schatkamer voor de Wereld te Rotterdam, die zorgt voor de doorzending naar Pakistan.
Verder zijn er nog enkele gemeenten, die regelmatig iets afzonderen voor het werk in Pakistan. We noemen de Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid en de Jozua Gemeente in Kollumerzwaag.
Pakistan wordt in Nederland niet vergeten
We noemen nog de Esther Zending, die ook een zendingsproject heeft in Pakistan. Deze ondersteunt mede het Bonitaproject en wel in het bijzonder het zusterteam dat zich speciaal richt op het werk onder de vrouwen in Pakistan.

Verder niet te vergeten Stichting Interhelp te Woerden, die enkele projecten in Pakistan heeft. Met hun hulp werd o.a. een kerkje met school gebouwd in Lahore.

Stichting SDOK in Gorinchem is vooral actief in het Noorden van Pakistan. Ayub, broer van Liaquat, is hun vertegenwoordiger in Pakistan.

Stichting Asian Care in Amersfoort steunt een christelijke school in Lahore.

Het is wel duidelijk, dat Pakistan in Nederland niet vergeten wordt en dat verschillende organisaties zich op dit land richten met elk een eigen opdracht en plaats.
Liaquat en Henny zijn leden van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), hoofdkantoor in Urk). Tevens zijn zij aangesloten bij de zendingsorganisatie Stichting Opdracht tot WereldZending (OWZ), die op haar beurt lid is van de Evangelische Zendings Alliantie (Eza) en aangesloten bij de VPE.
Op de pagina ‘LINKS’  vindt u een banner van VPE , OWZ en EZA, waardoor u op hun sites meer informatie over hun werk en bediening kunt vinden.
Coördinatie
De coördinator van het zendingswerk van Liaquat en Henny Qaiser in Nederland is
Klaas van Balen, predikant en bijbelleraar in Rotterdam (aangesloten bij de VPE).
Vanaf 1981 tot 2001 verrichtte hij deze werkzaamheden als pastor
van de Pinkstergemeente De Banier in Rotterdam. Vanaf 2002
als voorzitter van de Stichting Schatkamer voor de Wereld
te Rotterdam.

Voor verdere informatie: www.schatkamervoordewereld.nl
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud