Nieuwsbrief uit Pakistan - 4e kwartaal 2022 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

December 2022
Geliefde  zendingsvrienden,
Hartelijk gegroet en Gods rijke zegen toegewenst. We zijn bijna bij de kerst maand en er worden al druk allerlei kerst programma’s gepland hier in Pakistan. We kijken terug naar een jaar van politieke onrust hier en het is nog steeds niet afgelopen. De hoge inflatie heeft het dagelijkse leven heel duur gemaakt en veel mensen weten niet hoe ze tot het eind van de maand kunnen komen met hun inkomen. De elektriciteit rekeningen zijn meer dan verdubbeld voor hetzelfde gebruik en de benzine- en diesel prijzen zijn aardig hoger dan vorig jaar. Het is niet moeilijk je voor te stellen hoeveel mensen er bezorgd en depressief zijn.

Toch zien we ook dat het werk van de Heer groeit. Veel gemeenten hier zijn vol en de gelovigen dienen trouw hun Heer ook in moeilijke omstandigheden. De duisternis is groot, maar we zijn kinderen van het licht en kunnen altijd toch een boodschap van hoop brengen. Het is een voorrecht dat de Heer ons geroepen heeft en gebruikt hier in Pakistan. We zijn jullie allen heel dankbaar dat we niet alleen zijn maar jullie staan achter ons met jullie gebeden en financiële steun. De Heer ziet alles wat we uit liefde voor Hem doen. De Heer zegene een ieder van jullie!
Update van Pastor Yousaf Younas:
Eind Oktober deden we een specifieke oproep voor de jonge voorganger Pastor Yousaf Younas die aan zijn knie geopereerd moet worden. Hij is druk bezig geweest met allerlei onderzoeken en toen we het geld ontvangen hadden hebben we hem daarmee steeds geholpen. Alles gaat echter niet zo snel hier. De dokter van het speciale ziekenhuis die de operatie zou doen, brak of kneusde zijn pols en kan dus weken lang niet opereren. Yousaf moest toen bij allerlei andere ziekenhuizen checken en iedere keer moest hij dan weer allerlei testen ondergaan dus we zijn blij met alle hulp die gekomen is want het was wel nodig! Nu was er uit een test gebleken dat er Hepatitis C in zijn bloed zat. Hij voelt zich helemaal niet ziek en vraagt zich af hoe dit gekomen is. De dokters zeggen dat hij eerst een paar weken medicijnen moet nemen en dat de ziekenhuizen van de regering geen patiënten met hepatitis C opereren. Hij moet nu een privé kliniek zoeken en dat is weer duurder dan de ziekenhuizen van de regering. Bidt dat hij gauw geopereerd kan worden want hij gebruikt nu pijnstillers elke dag zodat hij toch wat kan functioneren.
Gelukkig is er goed gereageerd op de oproep voor hulp en we vertrouwen dat het zeker allemaal in orde zal komen.
OM Bijbeltraining
Op 8 oktober werd ik uitgenodigd om een sessie te geven over christelijk leiderschap aan 43 vrouwen uit verschillende kerken, die waren gekomen om het Women OM. Bijbeltrainingskamp bij te wonen. O.M. (Overflowing Mercy Foundation) is een organisatie die zich toelegt om interkerkelijk onderwijs en training te geven aan christenen, die zich willen inzetten om God te dienen in de gemeente en daar buiten. Ik genoot er echt van om te spreken over het hart van een leider, die God boven alles in de eerste plaats zoekt en een herdershart heeft voor het volk, zoals Mozes en Jezus. Ruth Nadeem, van het FGA Vrouwenteam vertaalde mij en ze deed dat zoals altijd weer heel goed! Ze vroegen me opnieuw om op 19 november te komen lesgeven voor de vrouwen van de O.M. medewerkers, vrouwelijke stafleden en meisjes van het Vrouwen Mission team over het onderwerp ‘Vrouwen van geloof’. Ik kijk er naar uit!

    
        Nosheen (OM), Henny, Iram OM) en Ruth

De FGA heeft een goede relatie met de O.M. en Liaquat zit al sinds jaren in de Raad van Bestuur als lid en sinds enkele jaren als voorzitter van de Raad van Bestuur. We waarderen hun toewijding aan de Heer en aan het bereiken van de verlorenen met het Evangelie.
Extreme overstromingen in Pakistan
Vanaf half juni tot eind augustus heeft Pakistan te maken gehad met record brekende moessonregens, waardoor grote delen van het land overstroomd raakten. Normaal komen de moessonregens elke zomer voor en zien de mensen er ook met verlangen naar uit na maanden van droge zomerhitte. Deze zomer viel er echter drie keer zo veel regen als normaal en dit was de natste zomer sinds 1961.
De verwoestende overstromingen, die zeker ook te maken hebben met de klimaatverandering, hebben zeker meer dan 1700 mensen het leven gekost en de regering schat de verliezen op 40 miljard dollar. Maanden na de overstromingen zijn miljoenen mensen dakloos geraakt, wegen zijn verwoest en talloze scholen en ziekenhuizen liggen in puin. Er is wereldwijd in de media veel aandacht aan besteed.
Uiteraard hebben wij er in ons werk ook mee te maken en bereiken ons veel hulpverzoeken. We zijn erg dankbaar voor de donaties die wij mochten ontvangen vanuit Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. Er is een speciaal hulpteam van de FGA waardoor we enige verlichting kunnen geven aan hongerige mensen door uitdeling van voedselpakketten in de verschillende delen van Pakistan, zoals de Punjab, de Sindh en Baluchistan. Er blijft echter veel nood, dat boven ons vermogen gaat, maar we zijn dankbaar voor hetgeen mogelijk is.

    
              Blij en dankbaar voor de pakketten                             Wachtend op de beurt
School in Tharwoestijn

Dankzij de giften van 2 Nederlandse donateurs konden er voor de school deuren en ramen worden aangebracht zodat de kinderen nu echt binnen kunnen zitten. We zijn erg dankbaar voor deze extra donaties en ook voor de donaties van een broeder uit Frankrijk die regelmatig een gift stuurt voor hulp bij de salarissen van de 3 leraren. Pastor Morris vertelde ons dat het schoolgebouw nu wordt gebruikt, maar nog steeds niet helemaal gereed is.

Er moet nog veel verfwerk worden gedaan. Er zijn al een aantal stoelen en tafels gekocht, maar nog niet voldoende.
De wasruimte is gereed maar er is nog een watertank nodig. We zijn dankbaar dat we al zo ver zijn gekomen en zien er naar uit om de faciliteit van de klaslokalen nog verder te verbeteren. Mocht iemand verder willen steunen dan is dat van harte welkom.
FGA vrouwenteam
(Zomerrapport van teamleider Ruth Nadeem)
‘Hoewel het in juli en augustus heel erg warm was en de leden van het team beurtelings ziek werden, mochten we als team toch intens bezig zijn. Het is een voorrecht om door Gods genade in zijn koninkrijk te dienen. Van juli tot september bezochten we zeven verschillende kerken in Lahore en daarbuiten. Deze bezoeken waren een vervolg op de cursussen voor vrouwelijk leiderschap. We zijn blij dat al deze zusters zo toegewijd in hun gemeenten dienstbaar zijn. Zij vertelden ons van de vele uitdagingen die zij tegenkomen en getuigden hoe God hen helpt en gebruikt.
De bijeenkomsten werden gehouden in seminars, open vergaderingen, zondagsdiensten en tiener-groepen. Op sommige plaatsen deden we ook huis-aan-huisbezoek waar de zusters persoonlijk konden spreken over de problemen, die zij meemaakten in leven en werk.
Ook bezochten we meerdere malen twee opvangcentra voor vrouwen en het meisjes-internaat in Youhanabad. We zijn ook begonnen met actieve trainingen voor luistervaardigheid. Teamleider Ruth Nadeem is gewend om les te geven in deze training. De uitkomst van de training is zeer positief en veel cursisten getuigden van positieve ervaringen. Twee van onze teamleden hebben een aantal trainingen gekregen om nog beter toegerust te zijn. Farzana Shahzad kreeg een lerarenopleiding “voor tieners" van OTS en is nu wekelijks begonnen met lesgeven aan een tienergroep. Sanfia Iqbal volgde enkele lessen van de predikingscursus Langham van OTS.
In de komende maanden zijn we van plan om Khanewal, Faisalabad en enkele andere plaatsen te bezoeken. Wij vragen uw gebed voor dit belangrijke werk onder de vrouwen in Pakistan.’
50-jarig jubileum van de jaarlijkse FGA-conventie
Van 2 tot 6 november werd de jaarlijkse FGA-conventie gehouden en deze keer was het een heel speciale viering omdat het de 50e jaarlijkse conventie in de geschiedenis van FGA was! Ter gelegenheid van dit heuglijke feit had Liaquat een boekje geschreven over de geschiedenis van deze conventie. Het boekje werd gelanceerd tijdens de Conventie. Ook werd er nog een tweede boek gelanceerd en wel van een serie boodschappen


over het Hooglied, geschreven door pastor Stanley uit Zweden en door Liaquat vertaald. Pastor Stanley was een zendeling in Pakistan, met zijn broer Kjell en zij hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van FGA en het Bible College. Gedurende 3 ochtenden waren er leiderschapsseminars met 2 sprekers uit de VS en 2 uit Pakistan.
Voor de avonddiensten was evangelist John Maasbach uit Nederland uitgenodigd. Het was deze keer moeilijker voor hem om een visum te krijgen en hij kreeg eindelijk het visum vlak voordat de conventie begon en miste zo de eerste avonddienst. Liaquat werd gevraagd voor hem in te vallen en John Maasbach sprak op de overige avonddiensten. Elke avond werden de diensten bezocht door duizenden mensen, hongerig naar


het woord van God en een aanraking van de Geest. De conventie was bijzonder gezegend en velen werden machtig aangeraakt.
Bezoek uit IJsland voor de Rastaschool
Op 17 oktober kreeg de Rastaschool een heel bijzonder bezoek uit IJsland van de hulporganisatie ‘ABC Children’s Aid’ uit IJsland en wel van Hjalti Skaale Glumsson, directeur en Laufey Birgisdottir hoofd van de internationale afdeling van genoemde instelling, die nu de belangrijkste supporter van de Rasta School is. Het is verbazingwekkend hoe een liefdadigheidsinstelling van een eiland met een bevolking van minder dan 400.000 zoveel kan doen! De eerste dag kwamen Liaquat en ik ook op bezoek en we werden allemaal verwelkomd met zoveel bloemen dat we ze bijna niet konden dragen... De leerkrachten en kinderen hadden een heel mooi welkomstprogramma georganiseerd en de 2 bezoekers, pastor Chand en de schoolkinderen genoten 3 dagen lang van dit samenzijn.

       
Kindersponsorproject Tamara
Mariyas Shahbaz zit nu in groep 9 en had een tablet nodig voor online opdrachten. Haar sponsoren hielpen haar met een extra cadeautje en zo kon ze dit tablet aanschaffen. Ze is zo blij. We krijgen regelmatig hulpvragen voor laptops of smartphones zodat de oudere kinderen hun opdrachten kunnen doen. We hebben hier geen speciaal fonds voor dus als je hiervoor wilt bijdragen zou dit geweldig zijn.

Nehemia Shaukat steunen we al sinds hij in de peuterspeelzaal zat. Het was zo leuk om hem te ontmoeten tijdens de Conventie. Nu zit hij in groep 6!

Manaham een van onze sponsorkinderen, had een aantal  moeilijke dagen in het ziekenhuis. Hij was ziek geworden met dengue. Gelukkig is hij nu in orde. Hij kreeg een extra cadeau van zijn sponsors waar hij heel blij mee was.

Abraham Asher werd een aantal jaren ondersteund totdat hij zijn studie aan de middelbare school had voltooid. Hij studeert nu aan het Punjab College voor een medische opleiding en is de 2e beste student bij zijn examens!

           
              Maryas                            Nehemia                         Manaham                        Abraham
We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind belangrijk en verschillende van de kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed op school.

We sponsoren nu 70 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 8 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen.

Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren. Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,-- per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud