Algemeen fonds - Zendingsechtpaar - Pagina 3 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
van de F.G.A. (Full Gospel Assemblies) als van andere kerken en denominaties.
Henny spreekt veel op bijeenkomsten, die speciaal belegd worden voor Pakistaanse vrouwen en geeft ook lessen op het FGA Bijbel College in Lahore en in de Sind. Hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen, een zoon Richard en twee dochters Tamara en Bonita.

Liaquat is een geliefd spreker in de meer dan honderd aangesloten F.G.A. gemeenten. In Pakistan is de deur open voor het Evangelie. In sommige plaatsen hebben de voorgangers geen helpers. Die voorgangers hebben hulp nodig, vooral degenen die niet kunnen lezen of schrijven. Daar komt bij dat ze dan ook arm zijn omdat ze geen goede banen hebben. Meestal hebben de voorgangers geen tijd om vanuit hun gemeente erop uit te trekken. Ze hebben iemand nodig om hen te bemoedigen, om hen te stimuleren door te gaan.

Er is een tekort aan leraren We bidden dan ook voor nog meer leraren. We hebben er zoveel nodig als God wil zenden. Hoe meer leraars des te vlugger de werkers het Goede Nieuws van God kunnen doorgeven.

Het werk van Liaquat bestaat hoofdzakelijk uit preaching and teaching. De evangelieverkondiging aan allen die Jezus nog niet kennen als Heer en het onderwijs aan de gelovigen in de kerken maar ook tijdens speciale campagnes en tijdens conventions. Een convention is een meerdaagse bijeenkomst die jaarlijks in elke flinke plaats en in elke regio gehouden wordt. Op dergelijke bijeenkomsten is Liaquat een veel gevraagd spreker en zonder het Urdu te verstaan merkten we tijdens bijeenkomsten wel dat zijn boodschap
Zendingsechtpaar

Pagina`s
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud