Uit het Archief - Belangrijke gebeurtenissen uit 2017 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
FGA Gawahi TV Ministry

Met de uitzendingen op de televisie gaat het heel goed en we ontvangen regelmatig bemoedigende reacties. Speciaal de programma’s: ‘Uw vragen’ en ‘Levend getuigenis’ spreken aan. In het eerste programma stelt Ayub (broer van Liaquat) aan pastor Daniël Rafique allerlei veel voorkomende vragen over het Christelijke geloof, zoals b.v. ‘Waarom noemen christenen Jezus de Zoon van God’ of ‘Waarom geloven christenen in God als drie personen’ enz.
Een ander programma is ‘Levend getuigenis’, waarin Liaquat een thema behandelt uit de Bijbel. Ook Liaquat zal in zijn programma nog wat meer spreken over allerlei vragen rondom de Bijbel en die beantwoorden. In december waren er verschillende kerstprogramma’s met uitleg over het kerstfeest aangevuld met muziek- en zangprogramma’s.
We werden verrast door een extra gift uit Nederland voor de studio om enkele microfoons en bijbehorend materiaal aan te schaffen. Hartelijk dank.


Liaquat in de nieuwe studio


Set microfoons
Carrie na de operatie

Met Carrie gaat het na de nieroperatie van vorig jaar voorspoedig. Wel heeft zij na de ingreep al wel 10 inentingen gehad om herhaling van de ziekte te voorkomen.
Zij mag nu weer alles eten en de familie Shabaz is dan ook dolgelukkig, dat door de spontane hulp uit Nederland de operatie kon worden uitgevoerd. Hartelijk dank voor jullie liefdevolle hulp.
                   
                                          Carrie                                                        Gezin Shabaz
Bijbel College

In december vond weer de jaarlijkse diploma-uitreiking plaats. Altijd weer een heel belangrijke en feestelijke gebeurtenis met de uitdaging om na de studie het oogstveld in te trekken om de Heer te dienen. Dit jaar waren er 47 studenten die na twee jaar hun diploma theologie ontvingen en nog 19 derdejaars studenten, die hun Bachelor diploma in ontvangst konden nemen.
Voorafgaand aan de uitreiking hadden de studenten met elkaar een kerstparty georganiseerd samen met de meisjes, die voor verloskundigen studeren. Het kerstgebeuren werd met beeld en muziek heel sprekend uitgevoerd en de hele school genoot.

Het aantal studenten groeit jaarlijks. Momenteel heeft het college 122 studenten, waarvan 54 eerstejaars, 40 tweedejaars en 28 derdejaars. Dit vraagt ook om nieuwe leraars. In oktober werd het team versterkt met het zendingsechtpaar Rick en Laura Leatherwood uit de U.S.A. Zij hebben al vele jaren gediend in verschillende delen van de wereld en werden nu door hun organisatie Kairos uitgezonden naar Pakistan om samen te werken met de FGA.

         
De studenten op weg naar de diploma uitreiking        Enthousiaste studenten met hun diploma’s
Getuigenis Salome

Het is zo geweldig wat God in het leven van veel studenten doet. We zouden er een boek mee kunnen vullen. Wel dat kan nu even niet, maar het getuigenis van Salome Fazal willen we hierbij graag doorgeven:

Mijn is Salome Fazal en ik kom uit een arme familie. Als jong meisje had ik al een verlangen om de Bijbel te kunnen lezen, maar ik kon niet lezen en schrijven. Mijn moeder nam mij dagelijks mee naar haar werkhuizen en ik was jaloers op de meisjes, die naar school konden gaan. Ik bad tot God dat ik ooit ook eens naar een school zou kunnen. Mijn gebed werd verhoord toen de FGA later in onze buurt een school opende voor volwassenen. Overdag werkte ik als schoonmaakster in verschillende huizen en ‘s avonds ging ik naar school. Zo doorliep ik de volledige schoolopleiding en mocht na de opleiding zelfs een jaar lesgeven op de school.

Toen ik 16 jaar was kwam ik tot bekering en werd vervuld met de heilige Geest. Ik werd gedoopt in water en had een verlangen om meer van de Bijbel te leren en zo anderen erover te kunnen vertellen. De Heer opende de weg naar het FGA Bijbel College en vorige maand mocht ik na drie jaar het diploma (Bachelor graad Theologie) ontvangen.

Salome ontvangt haar diploma
Salome met haar verloofde
Ik ben zo dankbaar dat ik de Bijbel nu ook aan anderen kan onderwijzen en heb een groot verlangen om samen met mijn a.s. man pastor Adnan het evangelie te brengen in de noordelijke streken van Pakistan. Mijn taak zal dan bijzonder onder de vrouwen zijn om hen vertrouwd te maken met Gods Woord.
Kerst en Nieuwjaar in de Rastaschool

Met grote verwachting keken de kinderen er naar uit. Veel kinderen deden mee aan de uitvoeringen in schets en muziek. Door een speciale gift uit Zweden voor dit doel kon er aan alle kinderen een cadeau worden gegeven en al met al werd het een feest, waar de kinderen en de leraars van genoten. De kinderen komen uit de arme gezinnen van de arbeiders uit de steenfabrieken, die gedwongen zijn om er te werken. De Rastaschool is dan ook echt een zegen in dit gebied voor de kinderen die anders niet naar school zouden kunnen gaan.

         
            Uitvoering kerstspel                                           Uitreiking geschenken
Gemeente in Multan groeit

Het is altijd heel verblijdend dat een gemeente groeit en meer ruimte nodig heeft. Dat gebeurt ook in Multan, waar pastor Gill voorganger is. Het kerkje in Multan is echter niet zo groot en de voorganger woont met zijn vrouw Farzana en vier studerende dochters in een aan de kerk gebouwde ruimte. Enkele jaren geleden hielden we voor hen een actie omdat zij met zijn allen moesten verkeren in een enkele kamer (slapen, eten en studeren) en dat wel heel moeilijk was. Door de opbrengst van de actie kon er een kamer bijgebouwd worden.
Wegens gebrek aan ruimte in de kerk moest nu echter een deel van de woning bij de kerkruimte worden gevoegd, zodat het gezin nu weer opnieuw in een enkele ruimte moet verkeren en weer terug zijn in de oude situatie. Nu is er naast de kerk nog een open ruimte, die bij de kerk hoort en waar nog weer een kamer voor het gezin kan worden bijgebouwd. Er is al begonnen met wat muren op te zetten voor kook- en slaapruimte, maar het dak ontbreekt nog.

We zouden de gemeente en het voorgangersgezin zo graag willen helpen. Allereerst het aanbrengen van een dak en dan het vertrek bewoonbaar te maken. De gemeente is arm en zonder extra hulp zal het niet lukken. Er zal wel een bedrag van € 3.700,-- mee gemoeid zijn. We nemen toch maar weer de vrijmoedigheid en starten een actie. Giften kunnen worden overgemaakt onder vermelding ‘Actie Multan’.

         
                 Pastor Gill met zijn vrouw en 4 dochters                                Ruimte naast de kerk
Derde kleinkind familie Qaiser

Een heuglijk feit is dat we op 11 februari verrijkt werden met ons derde kleinkind en wel van onze dochter Tamara die met haar man Jason in Australië woont en werkt! Een wolk van een kleinzoon met de naam Ishaq Justice Matthew. Twee kleinkinderen in Holland en nu een in Australië. Dat is dus wel knuffelen op afstand, maar we zijn toch blij met de mogelijkheden om via Skype elkaar te kunnen horen en zien.

Verassend bezoek uit Nederland

In februari kregen we bezoek van een team vanuit de Pinkstergemeente De Banier in Rotterdam, de gemeente waaruit wij in 1981 werden uitgezonden. Het team bestond uit voorganger Heeko Kuipers, het jonge echtpaar Eric en Lucia Kasanmoerawi en Dayenne Mohamadsidik. Het was een gezegend bezoek en we bezochten met elkaar de verschillende projecten van het zendingswerk. Zij hebben een uitgebreid reisverslag gemaakt van het bezoek en wij zullen dat ook publiceren op de website (Zie: Reisverslag Pakistan 2017). Wij bevelen u aan dit te lezen, er staat veel in. De jonge mensen van het team deden actief mee in zang en getuigenis.
Br. Heeko sprak in verschillende gemeenten, waaronder Lahore, Kalokey en Gujrat en gaf een aantal lessen in het Bijbel College over de Efezebrief. Heel bijzonder was ook de ontmoeting met de meisjes van het meisjes-internaat en het bezoek aan de Rastaschool te midden van de steenfabrieken.

Overal werd het team hartelijk ontvangen met een sluier van bloembladeren en bloemen-kransen, zoals dat hier gebruikelijk is om hun liefde en waardering voor gasten te uiten.

v.l.n.r. Lucia, Dayenne, Eric en pastor Heeko

Dienst in gemeente Lahore

Onderwijs op het College

Bezoek meisjesinternaat
Terroristische aanslagen op Pasen verijdeld

Een dag voor Pasen ontvingen verscheidene kerkleiders in Lahore berichten dat er op het Paasfeest grote aanslagen zouden plaatsvinden in de kerken van Lahore. Een aantal terroristen zouden al in de stad zijn aangekomen. Gelukkig hoorden we dezelfde dag, dat de Veiligheidsdienst actie had ondernomen, waarbij een verdachte terrorist werd gedood en een jonge vrouwelijke student werd gearresteerd. Er werd explosief materiaal ontdekt en kledingstukken voor zelfmoordbommen. Enkele soldaten, waaronder twee officieren werden tijdens de actie gewond. We danken God voor zijn redding. De aanslag op Pasen vorig jaar in het park te Lahore, waarbij vele doden en gewonden vielen, ligt nog vers in het geheugen.
We verstaan niet altijd waarom de ene keer bijzondere uitreddingen plaatsvinden en een andere keer dingen worden toegelaten. We zien dat ook reeds in de Bijbel. De apostel Jacobus werd gedood in de gevangenis en Petrus werd op wonderlijke wijze bevrijd. We danken God nochtans voor bevrijdingen en vertrouwen, wanneer niet direct wordt ingegrepen, alle dingen toch zullen medewerken ten goede.
Zo danken we de Heer ook voor de redding van br. Nakash, de man van een van onze vrouwelijke studenten, die in het Noorden van Pakistan voor de Heer werkt. Hij reisde met de bus op weg naar huis. Het gebied is daar erg bergachtig en de wegen zijn gevaarlijk voor het verkeer. De bus raakte betrokken bij een ongeluk, waarbij velen werden gedood of ernstig gewond. Br. Nakash werd uit de bus geworpen en overleefde met enkele anderen. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen voor behandeling en verder herstel. Wij vragen uw gebed voor hem, zodat in dit moeilijke gebied voor het evangelie het werk van de Heer zal doorgaan.

Bediening door het gehele land

Onze bediening beperkt zich niet alleen tot Lahore voor het Bijbelcollege en de gemeente, maar voert ons regelmatig door het gehele land heen voor seminars, begeleiding van gemeenten en pionierswerk van afgestudeerde studenten en contacten met andere kerken. Zo werd Liaquat door het Gawaha TV team uitgenodigd in Karachi voor een dienst, waarbij de leiders van de verschillende kerkdenominaties waren uitgenodigd. Het thema was ‘De Geest van profetie is het getuigenis van Jezus’. De Geest van God werkte krachtig en na de dienst was er een tijd van gezegende ontmoeting tussen de leiders van de verschillende denominaties. Ook in Pakistan is er niet altijd sprake van een goede samenwerking tussen de verschillende kerken en we zijn dan ook dankbaar voor dergelijke initiatieven.

‘s Avonds was er elders in de stad een dienst belegd voor de inzegening van br. Zain Albert, een van de afgestudeerde studenten van het Bijbelcollege, als pastor in Karachi. Voor deze gelegenheid had de gemeente een speciale dienst belegd met als thema ‘Opwekking’. Het werd een vreugdevolle bijeenkomst waar zeker 2000 mensen bijeen waren.


Gebed voor weduwe van Richard Munir
In Februari kwam Richard Munir, student van het Bijbelcollege, om bij een ontploffing in het restaurant waar hij werkte. Naar aanleiding van ons bericht, ontvingen we een spontane gift van een sponsor uit Holland, waardoor de weduwe met haar drie kinderen voor een jaar financieel zijn geholpen. Zij wonen nu bij Richards familie in huis. Er is nog heel veel verdriet en wij vragen uw gebed voor haar en de kinderen.
  
Gevangenen vrijzetten

Een bekend woord van Jezus (Lucas 4:18), waarin Hij spreekt over het vrijzetten van gevangenen en het genezen van de gebrokenen van hart. Hoewel dit vooral spreekt over mensen, die geestelijk gevangen zijn als slaven van de zonde en bevrijding nodig hebben, kan de gevangenschap ook heel letterlijk zijn. Dit ervaren we hier vooral in het gebied van de steenfabrieken, waar hele gezinnen van klein tot groot als slaven moeten werken omdat ze door schulden in de greep zijn gekomen van de fabriekseigenaren.
Pastor Chand, die in dit gebied met behulp van de zending in Zweden een school heeft gesticht, krijgt hier veel mee te maken en kreeg het op zijn hart om hier hulp te bieden. Dit sloeg aan bij zendingsvrienden in Zweden, Amerika en Holland. Het gaat hierbij niet alleen om het betalen van de schuld, maar ook om hen te helpen een nieuw bestaan op te bouwen. Dat kan soms door het aanschaffen van wat vee, een riksja om mensen te vervoeren of het starten van een winkeltje. Dit alles kan natuurlijk niet zonder hulp en we zijn heel dankbaar voor de sponsors, die hierbij helpen.
Zo hadden we het voorrecht om dit jaar een vrouw, genaamd Raffia, met haar twee kinderen vrij te kopen. Haar man, die aan drugs verslaafd was, had haar in de steek gelaten en zij woonde bij haar oude moeder. Met behulp van Amerikaanse vrienden kon haar schuld worden betaald en is zij geholpen met het opzetten van een winkeltje in de Rastaschool. Haar kinderen gaan ook naar de school en het gezin komt bij pastor Chand in de gemeente.


Raffia met haar moeder en kinderen
Een ander gezin dat dit jaar dat vrijgekocht kon worden met het support van een tweetal bevriende echtparen uit Nederland is de familie Zafar. De man raakte verlamd, zodat zijn vrouw en zoon van vijftien overbleven om het zware werk in de fabriek te doen. Voor de zoon is nu een riksja aangeschaft. Na training zal hij zo in staat zijn om te voorzien in het onderhoud voor zichzelf en zijn ouders. Dit is reeds de derde maal, dat door behulp van deze vrienden uit Nederland een gezin de vrijheid kon verkrijgen om een nieuw leven te beginnen.
Op de foto linksonder ziet u de vader op bed liggen en moeder en zoon met twee borden, waarop zij met vermelding van de namen, de sponsors bedanken die hen deze nieuwe kans in het leven mogelijk maakten. Op de foto rechts moeder en zoon met de nieuwe riksja.
Wij vragen uw gebed voor deze gezinnen en danken de sponsors heel hartelijk voor hun support.


Dag van Dienstbaarheid

Niet alleen studeren op het Bijbel College, maar ook heel praktisch je handen laten wapperen en gewoon praktisch werk doen. Tweemaal per jaar hebben de studenten en de staf een dag waarop het gehele gebouw grondig wordt schoongemaakt. Zo ook op de dag, waarvan we onder een paar foto’s laten zien. Pastor Josef Sjoberg gaf een korte meditatie, waarna het er hard tegenaan ging.


Van kerk tot een schooltje met kerk
Vanuit het Barnabas Fonds, een zendings-organisatie gevestigd in Engeland, ontving pastor Saleem het geld om zijn kerkzaal om te bouwen tot een schooltje met 6 klaslokalen en een klein kantoortje. Nu zal er op de eerste verdieping de nieuwe kerkzaal worden gebouwd.
Gasten van het Barnabas waren aanwezig en ook Liaquat en ik waren uitgenodigd. De mannen ontvingen als welkom een tulband met sjaal en de vrouwen een bloemenkrans. We wilden u even mee laten genieten van de foto.
Van sponsormeisje tot gelukkige huisvrouw

Samina Irshad woonde vele jaren in het meisjesinternaat en werd gesponsord via het sponsorproject Tamara. Vanwege omstandigheden verliet zij het internaat en werd bij de familie opgenomen.
Er werd geen verder contact onderhouden en we waren dan ook bijzonder verrast toen zij met Pasen onverwachts in onze dienst aanwezig was. Zij was gelukkig getrouwd en had een dochtertje. Het is altijd weer heel fijn te zien om sponsorkinderen na jaren weer te ontmoeten en te ervaren dat het hun welgaat.
Woning zonder dak

In onze vorige nieuwsbrief vroegen we support voor het voorgangersgezin Gill in Multan, dat door groei van de gemeente hun woning (deel van de kerk) moesten verlaten vanwege de uitbouw van de kerkzaal. Voor hen bleef nog een kleine ruimte over naast de kerk. Er konden een paar muren worden neergezet, maar er was geen geld voor een dak en dat is eigenlijk geen optie voor een gezin met vier studerende dochters.

Wij vinden het niet altijd gemakkelijk om steeds weer om hulp te vragen voor noodsituaties, maar door de uitbreiding van het werk door het gehele land worden we steeds weer geconfronteerd met situaties waar extra support voor nodig is.
Op onze hulpvraag voor de familie Gill kwam totaal € 350,-- binnen, terwijl er minstens een bedrag nodig is van € 3.500,-- om de ruimte bewoonbaar te maken. Wij vragen uw gebed en hulp voor deze situaties. Inmiddels is hierin voorzien (september 2017).
Bezoek uit Nederland

In september kwam Susanna Versteeg uit Gorinchem weer voor een bezoek aan het Bijbel College en het meisjesinternaat in Youhanabad. Susanna bezoekt ons bijna elk jaar om de studenten lessen te geven over het hart van aanbidding. Haar lessen worden erg gewaardeerd en de studenten getuigen vaak van een verandering in hun leven en een dieper begrip van wat ware aanbidding echt is.
We bezochten het meisjesinternaat voor een dienst en speciale maaltijd (Zie onderstaande foto’s). Suzanne leerde de meisjes enkele nieuwe liederen en sprak daarna over het thema hoe we echt op God met ons hele hart en leven kunnen vertrouwen. Als een praktische test kwamen enkele meisjes vrijwillig naar voren. Zij werden geblinddoekt en gevraagd om zich achterwaarts te laten vallen, waarbij zij werden opgevangen in de armen van aanwezige volwassenen.
Na afloop ontvingen alle meisjes een armband met 2 hartjes als symbool van Gods hart en hun eigen hart.
Tot besluit mochten we de meisjes verrassen met een speciale maaltijd. Een heel gezegend bezoek, waarbij de meisjes echt genoten hebben.

    

Laat je maar gewoon vallen hoor…


Aanschaf nieuw dak voor de kerk in Kalokey

Wegens gebrek aan geld kon de gemeente in Kalokey zich nog geen dak voor de kerk veroorloven en waren genoodzaakt om in de open lucht samen te komen. Pastor Heeko Kuipers van de gemeente De Banier uit Rotterdam bezocht in februari met zijn team de gemeente en werd zo bewogen met de situatie, dat er een actie werd gestart in de gemeente Rotterdam om hen te helpen en deze zomer kon al worden gestart met de bouw.
Team uit Rotterdam         
In juli was het nieuwe dak gereed en nu hoeft de gemeente niet meer samen te komen in de gloeiende hitte van de zon of bij een plenzende regen, maar heerlijk overdekt door een nieuw dak. Grote vreugde en dankbaarheid in de gemeente te Kalokey.

         
        Toestand voor de bouw                               Volop bezig aan de bouw van het dak
Geslaagde actie Multan

In onze vorige nieuwsbrieven vroegen we om hulp voor het voorgangersechtpaar Gill uit Multan. Zij woonden met hun vier studerende dochters in een ruimte van de kerk en moesten door uitbreiding van de kerkruimte als gezin verhuizen naar een plaats naast de kerk. Deze ruimte had echter geen dak en zodoende begonnen we met een actie om dit gezin te helpen.
Dank zij enkele giften en een belangrijke bijdrage van de Stichting Proplan kwamen we tot het totaal bedrag van € 3500,-- en kan de verbouwing nu beginnen. De familie is heel blij en we danken alle sponsors voor deze noodzakelijke hulp.
Dankbrief  van Shushma aan de sponsor, die haar en haar zussen
jarenlang trouw steunden via het sponsorproject Tamara

‘Lieve tante Rini,
Hierbij de hartelijke groeten van mij en mijn zusters Lubna, Aimen en Mirab. Ik wil mijn oprechte dank aan u overbrengen, omdat u zoveel heeft gedaan voor mij en mijn familie. Waar ik op dit moment ben in mijn leven is te danken aan uw voortdurende steun aan onze familie. Het heeft me veel moed gegeven en ik ben gezegend door uw gebeden. Ik hoop dat het goed met u gaat en het gaat mij ook bijzonder goed.
Shushma met haar man op hun trouwdag
Ik herinner me nog goed de tijd toen ik studeerde en ik weinig middelen had om mijn B.Com (Bachelor in Commerce) diploma te halen. Door de financiële steun, die ik van u kreeg kon ik mij laten inschrijven voor een bekend Onderwijsinstituut, waar ik hard gewerkt heb en mijn studie heb afgerond. Daarna heeft God mij gezegend en de kans gegeven om te werken in het buitenland. In de stad Dubai, waar ik een goede baan kreeg bij een bank.
Ik kan nu ook mijn familie ondersteunen door de zegen van God. Tante, zonder uw ondersteuning en bemoediging was het niet mogelijk geweest om dit te kunnen bereiken. God heeft ons zo gezegend en nu ben ik in Pakistan gehuwd, maar woon in Dubai en ben heel gelukkig. Zuster Henny was ook altijd een grote steun en tussenpersoon tussen uw hulp en onze voorziening. Ter afsluiting van deze brief, dank ik u nogmaals, tante Rinie. God zegene u meer en meer. Denk aan ons en mijn familie in uw gebeden.

Hartelijke groeten,
Shushma’
FGA vrouwenteam

Het werk onder de vrouwen in Pakistan is een belangrijk deel van het zendingswerk. Toen Liaquat en Henny Qaiser 35 jaar geleden naar Pakistan werden uitgezonden waren de zusters nog niet erg actief in de gemeenten. Dit had alles te maken met de cultuur, waarin het leven van de vrouwen op de achtergrond plaats vond en niet zo direct in het publieke leven. Inmiddels is er in de gemeenten veel veranderd. Henny heeft daar als leidster van het FGA zusterteam een grote rol in gespeeld. De zusters werken nu in de gemeenten actief mee op vele terreinen.

Outreach
Het FGA zusterteam heeft in het afgelopen jaar vele plaatsen van de Punjab gemeenten bezocht om de zusters en jonge mensen te versterken en te trainen voor het werk onder de kinderen en de jeugd. In juni bezochten zij de provincie Baluchistan en de Bijbelschool in Quetta. Deze provincie staat bekend om haar unieke cultuur en droog woestijnklimaat.

Enkele grepen uit het rapport van het team:
‘In deze bijeenkomsten hebben wij ervaren dat God niet alleen geïnteresseerd is in de redding van zondaars, maar Hij wil ook zijn kinderen aanmoedigen en hen door zijn Geest verlossen uit hun teleurstellingen, hun angsten, hun isolement en rituelen. In een dienst, waar het thema werd behandeld over het vuur van  Gods Geest, werd door een bezoeker getuigd dat hij tijdens het gebed de hemel geopend zag en daalde een heilig vuur in zijn hart en hij voelde zich heel geheiligd en rein.

In een jeugd seminar behandelden we het  thema over het gebruik van internet en mobiele telefoon en waartoe dat kan leiden als we daar niet goed mee omgaan. Vele gelovigen en zeker ook de jonge mensen kunnen worden afgeleid door allerlei vriendschappen via telefoon en internet. In het begin lijkt het normaal en niet schadelijk, maar geleidelijk aan kunnen hieruit verkeerde relaties ontstaan, die  zelfs kunnen eindigden in het plegen van overspel.
Na het seminar beleden veel meisjes dat ze zich niet echt bewust waren van de grenzen en de consequenties waartoe een verkeerd gebruik kon leiden.

In een seminar van vrouwen, waar we spraken over het onderwerp ''De vrouw in de ogen van God'', was dit een bemoediging voor vele zusters. Een zuster getuigde dat zij na de dood van haar man gedurende twee jaar heel erg ontmoedigd en teleurgesteld was. Zij voelde zich afgedankt en  niets meer waard, maar getuigde nu dat God haar had overtuigd dat zij waardevol was in de ogen van God en ervoer zij de liefde van God in haar hart.
Veel Pakistaanse christenen zijn beïnvloed door Islamitische en Hindoe-cultuur en na zoveel eeuwen zijn vele christenen nog steeds onder de invloed van bepaalde denkwijzen.

Zo menen zij in de maandelijkse periode van ongesteldheid onrein te zijn en dat zij zondigen als zij dan naar de kerk gaan of de bijbel aanraken. Om deze reden hebben we gepland om hier een speciale cursus aan te wijden. Het is een grote aanmoediging voor ons dat veel vrouwen los komen van deze invloed. Ze zijn blij verrast wanneer ze ontdekken dat hun perioden van ongesteldheid een natuurlijke aangelegenheid is en niets van doen heeft met geestelijke onreinheid.’

    
              Bezoek aan een nieuwe gemeente                       Vrouwenseminar in een van de dorpen
Trainingscursus

In augustus vond ook een trainingscursus plaats in Lahore waar vrouwen uit het gehele land kwamen voor onderwijs en begeleiding voor het geestelijke werk in de verschillende afdelingen van de gemeente. Het FGA zusterteam werkt ook actief mee aan dit seminar. We ontvingen vele enthousiaste getuigenissen van deelneemsters en laten er hier enkele volgen.

Enkele getuigenissen van zusters van de trainingsweek
Nabila David van de FGA kerk in Ghosia kolonie: Ik voelde mij zo afgewezen en diep in mijn hart raakte ik gewond. Tijdens deze week heeft God mij genezen. Ik ben nu zo blij. Loof de Heer!

Sumaira Gulfam van de  FGA kerk in Muridke: Ik heb deze week heel veel geleerd over de Heilige Geest en heb ook zijn aanwezigheid heel duidelijk ervaren. Ik heb ook geleerd om meer stiptheid en speciale tijd door te brengen in gebed. Ook het onderwerp  over het gevoel van afwijzing was voor mij heel nuttig. Ik voel mij nu genezen. Dank God.

Zahida Shafaqt van Grace kerk in Rana Town: Tijdens deze week leerden we over de Heilige Geest en hoe we onder de vrouwen kunnen werken. Ik ben echt gezegend. In de avonddienst ervaarden we krachtig de tegenwoordigheid van Gods Geest. Op een avond zag ik tijdens het gebed in een gezicht duidelijk een weg, die omhoog leidde naar de hemel. De week was zo gezegend!

Nida Noreen van FGA kerk in Daska: Voordat ik hier kwam was ik het slachtoffer van afwijzing. Ik huilde veel en trok me terug in mezelf en vertrouwde niemand meer. Maar God heeft mij aangeraakt en het gevoel van afwijzing weggenomen. Dank aan Jezus, die mij heeft genezen.

Sumaira Majeed van FGA kerk in Rawalpindi: Ik was verward op vele gebieden en probeerde om de antwoorden te vinden. Dank God, die me hier bracht. Ik heb ik antwoorden gekregen. Ik ben gelukkig nu. Geen verwarring! Ik voel mezelf  geestelijk sterk. Ik ben echt aangemoedigd om meer te weten over het werk van vrouwen in de Pakistaanse kerkgeschiedenis. God zegene het vrouwen team!

Aimen Yousaf van de FGA kerk Lalamusa: Tijdens deze week ervaarde ik zo bijzonder de tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Het was alsof  ik zweefde. Ik ben erg blij dat ik hier kwam. God zegene u allen!

Zo maar een greep uit de vele getuigenissen, die wel een beeld geven
van het nut van deze trainingen onder de zusters
uit de verschillende gemeenten in het land.
Triest verhaal met goede afloop

We vertelden al eerder over de verschrikkelijke toestanden in de steenfabrieken, waar hele gezinnen als slaven worden gedwongen om een schuld af te lossen, waar zij door omstandigheden in zijn geraakt. Zij hebben geen enkele controle over het aflossen van de schuld en worden zo voor onbepaalde tijd vastgehouden.
Een van de afgestudeerden van het Bijbel College kende dit gezin met een dochter, dat werkte in een steenfabriek. Nadat de vader overleed moest de moeder blijven werken. De dochter werd gekidnapt en verkracht en gedwongen tot een huwelijk, waarbij ze zogenaamd gehuwd was met de zoon van de eigenaar en Moslim was geworden. Eerder genoemde studente hielp haar te vluchten en bracht haar in veiligheid.

Door hulp van een Nederlandse familie kon de schuld worden afgelost en wordt gezocht naar een veilige plaats voor het gezin om zich te vestigen en voorziening om daar verder te gaan. Zij was ook erg blij met het voedselpakket, waarmee we haar konden verwennen.

         
Rastaschool

Op de Rastaschool in het gebied van de steenfabrieken komen nu al 200 kinderen. Een geweldige zegen, dat juist in dit gebied waar zoveel armoede is en vele gezinnen als slaven in de steenfabrieken werken, deze mogelijkheid er voor de kinderen is.
In november 2013 kon met de inzet vanuit Zweden een nieuw schoolgebouw worden geopend en de school is voor de kinderen hier een grote zegen.

Opening schoolgebouw in 2013         
Pastor Chand, afgestudeerd van het Bijbel College geeft leiding aan dit project. U begrijpt dat het opzetten en in stand houden van een christelijke school zonder enige hulp van de overheid een kostbare geschiedenis is. Onderhoud gebouw, salarissen voor de leraars, studieboeken, uniformen, schooltassen enz.

We mochten al verschillende malen actie voeren voor dit project en ontvangen nu ook belangrijke hulp van de Stichtingen Proplan uit Gouda en Interhelp uit Woerden. Wij zijn hier geweldig blij mee. Wij vragen uw gebed voor dit zo belangrijke werk.

    
De rugtassen komen niet kant en klaar uit de fabriek,
maar worden door een kleermaker in het atelier in elkaar gezet.
Actie van Piet en Anneke voor leerkrachten Rastaschool

    

Wat een blijdschap! Een extra maandloon als kerstgeschenk.
Dat is ons echt nog nooit overkomen!

    
Vijftigjarig jubileum van het FGA Bijbel College

Op 7 december hadden we een groot feest. Het FGA Bijbel College vierde haar 50e verjaardag! In 1967 werd het College gesticht door zendeling Kjell Sjoberg uit Zweden, die ook de eerste directeur was tot 1968. Het begon als een eenjarige opleiding om leiders te trainen voor de nieuwe Pinksterkerken. Sindsdien bleef het College groeien in aantal studenten en het niveau van het onderwijs.
Op dit moment zijn er meer dan 100 studenten. Velen volgen de tweejarige cursus voor het diploma van het college. Daarna blijven nog een aantal studenten om de vervolgstudie te volgen voor de graad van hun ‘Bachelor van theologie’. Tot nu toe zijn meer dan 700 studenten afgestudeerd en meer dan 350 kerken gesticht met meer dan 1000 dochtergemeenten.
De afgestudeerden stichten niet alleen nieuwe gemeenten, maar hun bediening is velerlei, zowel in nieuwe als bestaande gemeenten. Zij trekken uit als evangelisten, dienen als pastors, inheemse missionarissen,  kinder- en jeugdwerkers, aanbiddingsleiders, docenten en ook als getuigen in seculiere beroepen. Ze werken samen met pinksterkerken maar ook met andere kerkgenootschappen en christelijke organisaties.
Er heerste grote dankbaarheid bij de viering van dit jubileum voor Gods trouw en genade in de afgelopen 50 jaar, waarvan we de vrucht dagelijks om ons heen mogen zien.

Ook werd gevierd dat Liaquat inmiddels al 30 jaar heeft gediend als directeur van het Bijbel College. Dank de Heer voor zijn genade! Als teken van waardering voor zijn trouw en inzet ontving hij een onderscheidingsteken in de vorm van een mooie plaquette (Zie foto rechts onder).

         
Opening van het jubileum
door Liaquat als directeur

         
         Als afgevaardigde van Zweden bracht                       Opvoeren van een welkomstlied
                    broeder Joseph Sjoberg                                         met bewegingen op muziek
               een korte bemoedigende groet
Jaarlijkse afsluiting collegejaar

In de laatste weken van elk schooljaar van het Bijbel College eindigen we in mijn klas altijd met presentaties, waarbij elke student een onderwerp behandelt, dat hij of zij zelf uitkiest. Dit jaar was het interessant om te zien dat twee van de meest gekozen onderwerpen gingen over verslavingen en wel in het bijzonder van drugs en negatieve emoties. Er is een grote behoefte in de nominale christelijke gemeenschap voor onderwijs en counseling aan hen, die aan drugsverslaafd zijn. Veel jonge mensen, vooral jonge mannen die in plaats van te studeren betrokken raken bij doelloos rondhangen, slechte vrienden en zo vaak verslaafd raken aan drugs. Hun families weten niet wat te doen en het veroorzaakt veel pijn. Een studente heeft een broer die verslaafd is aan drugs en zij behandelde dan ook het onderwerp over verslaving. Aan het eind vertelde ze over haar eigen broer en hoe ze zich zorgen maakte en al lange tijd voor hem bad. Het greep haar zo aan, dat zij in tranen uitbarstte.
We besloten om de volgende les een speciale gebedstijd voor de studenten en hun families te houden. Bidt voor deze studenten, hun families en voor christenen die in de bediening staan om drugverslaafde mensen te helpen.

         
Krachtige doorbraak van de Geest

In een kleine dorpsgemeente te Sahu-ki-Malian, dichtbij Sheikhupura, beleefde pastor Chand in zijn gemeente een bijzondere doorbraak van de Geest. In een speciale dienst op een doordeweekse avond predikte de voorganger over de noodzaak van de Heilige Geest voor iedere gelovige. In de gebedstijd na de prediking werkte de Heer zo krachtig dat 27 gelovigen spontaan werden gedoopt met de Heilige Geest, waaronder kinderen en jonge mensen. Hierbij waren ook drie dochters van pastor Chand zelf, wat hem nog eens extra blij maakte.
In de volgende dienst op zondag werden er nog eens 9 mensen vervuld met de Geest. De gemeente ligt in het gebied van de steenfabrieken waar veel arme mensen zijn. God doet echt heel bijzondere dingen hier en we vragen uw gebed voor de verdere doorbraak van het Koninkrijk Gods in Pakistan.

      


 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud