financieel jaaroverzicht 2022 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Jaaroverzicht
Stichting Schatkamer voor de Wereld, Rotterdam

Jaaroverzicht 2022 voor zending in Pakistan
Saldo per 1-1-2022
35.627,66
Inkomsten in 2022:

Donaties van kerkelijke gemeenten,
stichtingen en particuliere donateurs en sponsors:

Rechtstreeks aan Stichting Schatkamer voor de Wereld173.706,95Via Stichting VPE Zending
6.142,00Aftrekregeling 5% van donaties via VPE-Zending,
incl. bijdragen voor noodfonds, reisbezoeken VPE
458,35

- - - - - -
5.683,65
- - - - - -

Totaal

215.018,26
======

Uitgaven in 2022:

Bonitafonds voor hulpprojecten:
Steun aan scholen als: Rastaschool, Sheikupuraschool, schooltje in Tharwoestijn, FGA Bijbelschool (studiemateriaal steun voor leerkrachten), internaat, kerkbouw. Steun voor het vrouwenteam, dat uittrekt in geheel Pakistan. Vrijkopen van gezinnen die als slaven werken in steenfabrieken. Verder de noodzakelijke hulp bij noodgevallen en ziektetoestanden voor mensen, die niet in staat zijn er zelf in te voorzien, slachtoffers Coronovirus en watersnood.
122.396,00Tamarafonds:
Sponsoring van 69 kinderen voor basis- en middenklas en 8 studenten voortgezet onderwijs.
27.455,00Algemeen zendingsfonds:
Support zendingsechtpaar Liaquat en Henny Qaiser, inclusief werkkosten als telefoon, autokosten en reiskosten in Pakistan voor de betrokken projecten.
24.877,01Premie EZA ziektekostenverzekering fam. Qaiser.
4.694,13Kosten nieuwsbrieven (drukwerk en porto), bankkosten, kosten Internet en Website.
3.754,23
Totaal uitgaven:

- - - - - -
183.176,37
Saldo per 31-12-2022


31.841,89
- - - - - -

(Saldo bestaat uit vooruitbetaling donateurs
voor de projecten in 2023).215.018,26
======

Support in 2022 vanuit Zweden voor Pakistan

Het zendingswerk in Pakistan is vanuit Zweden vanaf het ontstaan van Pakistan in 1947 actief geweest. Jarenlang zetten Zweedse zendelingen zich ter plaatse in om de christenen in Pakistan te steunen. Gemeenten werden gesticht, internaten voor jongens en meisjes, een Bijbelschool voor de opleiding van geestelijke werkers, steun voor arme gezinnen enz. In de loop der jaren werd steeds meer overgedragen aan plaatselijke werkers waarbij zendelingen Liaquat en Henny Qaiser, die in 1981 vanuit Nederland naar Pakistan werden uitgezonden, een belangrijke rol speelden in de verdere ontwikkeling van het werk en het vertrouwen geniet van de vele plaatselijke werkers en projecten. (Link:Pakistan-Zweden’)

Momenteel zijn er geen Zweedse zendelingen meer ter plaatse in Pakistan, maar het zendingswerk wordt nog wel steeds gesteund vanuit Zweden en wel in het bijzonder door de Pfingstforsammling in Jarfalla. Gezien de belangrijke invloed die de familie Qaiser heeft op het geheel van het zendingswerk in Pakistan en zij vanuit Nederland gesteund worden door de St. Schatkamer voor de Wereld kwam het verzoek of zij de Zweedse bijdragen via de Schatkamer konden overmaken en de fam. Qaiser zo ook het geheel kunnen overzien.
Het betreft projecten als: Rastaschool, FGA Bijbel College, voedselhulp i.v.m. Coronacrisis, steun i.v.m. watersnood (schade aan gebouwen en huizen), steun aan werkers van steenfabrieken, bijdrage Algemeen Fonds voor zendelingen.

Als aanvulling op het financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven van de donateurs in Nederland laten we hier een overzicht volgen van hetgeen vanuit Zweden gestort is en doorgezonden naar Pakistan en niet is opgenomen in bovenstaand algemeen jaaroverzicht.

Overzicht Zweden 2022
Ontvangsten:


Saldo 1-1-2022
11.742,81Projecten als Rastaschool, FGAT Bijbelcollege, noodhulp i.v.m.
Corona, landelijke overstromingen enz.
25.891,48Algemeen Fonds voor zendelingen
17.463,67
---------------

55.097,96
======Uitgaven:


Projecten als Rastaschool, FGAT Bijbelcollege, noodhulp i.v.m.
Corona, voedselhulp bij landelijke overstromingen enz.
23.443,35Algemeen Fonds voor zendelingen
19.154,65Saldo
12.499,96
---------------


55.097,96
======
Stichting Schatkamer voor de Wereld
Kouterstraat 6, 3075 CG  Rotterdam
Als u het zendingswerk in Pakistan financieel wilt steunen
kunt u dat doen door overmaking van een bijdrage op:

ABN-AMRO rek. nr.: NL54 ABNA 0415563399
IBAN: NL54 ABNA 0415563399     BIC: ABNANL2A

Op naam van Stichting Schatkamer voor de Wereld te Rotterdam
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud