Algemeen Nut Beogende Instelling - Beschikking - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
ANBI-beschikking
Algemeen Nut Beogende Instelling
Met ingang van 1 januari 2008 heeft de Schatkamer een verklaring van de belastingdienst ontvangen, dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan de Schatkamer fiscaal aftrekbaar zijn.

Uw gift is heel belangrijk. De Schatkamer steunt het zendingswerk in Pakistan, dat zich richt op versterking van de christelijke minderheid in Pakistan, steun aan plaatselijke kerken, vorming en training van voorgangers en evangelisten, ontwikkeling van vrouwenwerk, sponsoren van kinderen zodat zij naar school kunnen gaan, hulpprojecten bij calamiteiten als aardbevingen en overstromingen en nog heel veel meer.

Als u een gift geeft, zowel eenmalig als periodiek kunt u deze bij uw jaarlijkse opgave aan de belastingdienst aftrekken. De voorwaarde hiervoor is dat uw giften geschonken zijn aan een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om voor deze aanduiding in aanmerking te komen dient de betreffende organisatie te voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Het gaat om kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen, die bijdragen aan het algemeen nut. De Schatkamer valt ook onder deze categorie. Andere voorwaarden zijn, dat de instellingen geen winstoogmerk en dat de werkzaamheden voor meer dan 90% het algemeen belang dienen.

Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl/giften.
Per 1 januari 2014 dient een ANBI instelling een website te hebben
met vermelding van de volgende gegevens:
Naam:
Stichting Schatkamer van de Wereld te Rotterdam
Fiscaal nummer:
8115.94.786
Contactgegevens:
Kouterstraat 6, 3075 CG Rotterdam, Tel. 010-4852221,
Bestuur:
K. van Balen, Rotterdam; R. van Stee, Wouwse Plantage;
R. J. Qaiser, Rotterdam.
Beleidsplan:
Werven van kerkelijke gemeenten en particulieren voor steun aan het werk in Pakistan via internet en rondzenden nieuwsbrieven.
Beloningsbeleid:
Alle werkzaamheden voor de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers, zonder financiële beloning.
Doelstelling:
De Schatkamer steunt het zendingswerk in Pakistan, dat zich richt op versterking van de christelijke minderheid in Pakistan, steun aan plaatselijke kerken, vorming en training van voorgangers en evangelisten, ontwikkeling van vrouwenwerk, sponsoren van kinderen zodat zij naar school kunnen gaan, hulpprojecten bij calamiteiten als aardbevingen en overstromingen en nog heel veel meer.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie de websites, waar alle activiteiten en nieuwsbrieven worden weergegeven.

Namen van de websites:
Financiële verantwoording:
Jaarverslag wordt op de website weergegeven. Click hier
Donateurs ontvangen jaarkwitantie van hun giften.

 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud