Nieuwsbrief uit Pakistan - 4e kwartaal 2023 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

November 2023
Geliefde zendingsvrienden,
Hartelijk gegroet en Gods rijke zegen toegewenst. We zijn dankbaar dat we in deze brief weer wat mogen delen van het zegenrijke werk wat God in ons land doet. De laatste maand hadden we veel bezoek van supporters uit het buitenland (Zweden, Canada en Nederland) en bezochten we de verschillende projecten in het land. Heel gezegend dat er zoveel betrokkenheid is bij het zendingswerk in Pakistan.
Nieuwe generator voor de Rastaschool

In onze nieuwsbrief van januari vroegen wij om hulp voor de aanschaf van een nieuwe krachtige generator voor de Rastaschool van pastor Chand vanwege de regelmatige uitval van het elektriciteitsnet, waardoor de leerlingen met ernstige klachten te maken kregen. Door de spontane hulp van enkele donateurs kon er in worden voorzien en de kinderen van de school zijn er dolgelukkig mee. Om dat te uiten werden er foto’s gemaakt, waar de kinderen met enthousiasme de donateurs met hun namen op de flyers bedanken..

Bezoek vanuit Zweden

De Zweedse Pinkstergemeente in Jarfalla heeft vanaf het begin van het zendingswerk in Pakistan een belangrijke rol gespeeld bij het ontstaan van de FGA (Full Gospel Assemblies). Vele jaren werkten er ook veel zendelingen in Pakistan en waren betrokken bij de stichting van de Bijbelschool, jongens- en meisjesinternaten en het ontstaan van gemeenten. Nog steeds wordt het werk in Pakistan vanuit Zweden financieel gesteund en het was dan ook een voorrecht om de zusters Monica Winerdal en Marita Westerlund voor een bezoek te mogen ontvangen.

Hierbij volgt het verslag van zuster Monica:
‘Van 4 tot 17 oktober had ik het voorrecht om vanuit Zweden samen met Marita Westerlund uit Köping op bezoek te gaan bij de zendelingen Henny en Liaquat Qaiser in Lahore. Zelf kom ik uit Aspnäskyrkan in Järfälla, Zweden. Onze kerk heeft contacten in Pakistan sinds pastoor Kjell Sjoberg 50 jaar geleden terugkwam als zendeling uit Pakistan en Senior Pastor werd van onze kerk in Järfälla.

‘De eerste zondag bezochten we de kerk in Lahore (Bahar Colony), waar Liaquat de senior pastor is. We ervaarden in de dienst een grote openheid en vrijheid in de aanbidding en zingen van lofliederen. Ik sprak over het onderwerp van Gods trouw aan zijn volk op de plaats waar Hij hen leidt en de hoopvolle toekomst die Hij voor hen bereid heeft naar aanleiding van Jeremia 29. De tweede zondag bezochten we een kerk in Niagra Town en sprak ik naar aanleiding van Rom. 8:28-35 over de zekerheid van het geloof en de verzekerdheid dat alle dingen medewerken ten goede voor Gods kinderen. Veel mensen kwamen naar voren en Henny en ik  mochten voor vele mensen bidden. Ook was het een grote zegen om het FGA Theological College te bezoeken en de studenten te ontmoeten die hier worden opgeleid voor de bediening in de gemeenten en projecten in Pakistan. Ik had het voorrecht om tijdens een dienst voor alle studenten te onderwijzen omtrent het geloof van Abraham. Daarna konden we ook luisteren naar het nummer "Trust" (Geloofsvertrouwen) geschreven door de Zweedse pinkstervoorganger Lewi Pethrus. Heel veel hulp had ik van mijn vertaalster Asma Mushtaq. (ze vertaalde me in de dienst in Niagra Town). Zij doet in het onderwijs heel belangrijk werk in het gebied van de steenfabrieken dicht bij Kasur. Daar is ook een schooltje gestart en bij ons bezoek was er een zondagsschooldienst belegd in een tent voor wel 200 kinderen. Een heel bijzondere dag was ook het bezoek aan de Rastaschool, waar we pastor Chand met de staf ontmoetten met meer dan tweehonderd kinderen. We waren bijzonder onder de indruk van dit geweldige werk aan de school. De kinderen zijn bijzonder leergierig en er was zoveel ongedwongen blijdschap onder elkaar.

Samen met Marita Westerlund bezochten we ook het meisjesinternaat in Youhannabad en hadden we zowel een tijd van zingen en gebed als een fantastisch feestje met gegrild vlees (Barbecue) samen met de meisjes en hun leidsters! Ik merkte dat de meisjes het Engels met ons wilden oefenen!

              

We bezochten ook een naaicentrum waar 10 meisjes aan hun naaiwerk zaten met machines genaamd "Henny"! Waardering voor Henny, die alom beschouwd wordt als de moeder van het zendingswerk in Pakistan. Ik ben zo dankbaar voor deze dagen, voor Gods bescherming en voor de ontmoetingen met zoveel geweldige mensen - zowel in de kerken als in de huizen waar we waren uitgenodigd!
Meer dan ooit begrijp ik hoe belangrijk het is om onze vrienden in Pakistan te gedenken en voor hen te bidden! In het bijzonder dank aan Henny en Liaquat voor hun gastvrijheid en voor het voorrecht om een deel van hun belangrijke werk te zien voor zoveel mensen!’
Monica Winerdal
Dagtrip naar Taxila in de Punjab

Liaquat bezocht met de derde klas van het Bijbel College de stad Taxila in het gebied van de Punjab. De studenten genoten van de reis en we laten hier het verslag van een van de studenten volgen.

Kanwal Basharat; ‘Wie zou ook maar even kunnen aarzelen om deel te nemen aan een reis met ieders favoriet, Dr. Liaquat Qaiser! Elk moment ervan was een lust voor het oog en de ziel! De geschiedenis van Thomas, die als discipel van Jezus het evangelie voor het eerst bracht in het gebied van Taxila. Wel even heel wat anders dan een les binnen de muren van de school om met eigen ogen te kunnen zien waar eens de apostel Thomas rondliep om het evangelie te verkondigen. We waren heel blij om van Dr. Liaquat te horen dat we er trots op moesten zijn dat we Punjabi-christenen waren, aangezien de eerste pinksterkerk begon onder de Punjabi's. Een van de opmerkelijke bevindingen over zijn zendingswerk waren de twee doopbaden die speciaal waren gemaakt voor het dopen van de bekeerlingen en nu nog konden worden bezocht.
De reis bedroeg ongeveer 12 uur heen en terug en we dachten dat het wel extreem vermoeiend zou zijn, maar de aanwezigheid van Dr. Liaquat Qaiser in dezelfde bus samen met de studenten, maakte elke seconde de moeite waard. Hij mengde zich onder de studenten op een manier alsof we allemaal zijn kleinkinderen waren. En niet te vergeten het gedeelte waar hij een zondagsschoollied zong begeleid met gebaren, geloof me, het was allemaal echt bijzonder!
De reis eindigde met een heerlijk diner en op dat moment kon ik me echt voorstellen wat de discipelen vroeger ervoeren terwijl ze de tafel deelden met Jezus. Een reis naar Taxila is een must voor elke Pakistaanse christen om zo getuige te zijn van de authenticiteit van de verspreiding van het evangelie.’

         
Afscheid als voorzitter van OMF

Na ongeveer 10 jaar beëindigde Liaquat zijn ambtstermijn als voorzitter van de raad van bestuur van OMF (Overflowing Mercy Foundation), de naam die de Operatie Mobilisatie in Pakistan heeft. Het bestuur belegde een bijzondere afscheidsavond met een lekkere maaltijd, bloemen en kaarten waarin ze hun dankbaarheid en waardering uitspraken.

De vicevoorzitter drukte zich als volgt uit: "Uw toewijding en inzet aan onze missie zijn echt inspirerend geweest. Je hebt niet alleen waardevolle begeleiding en strategische richting gegeven, maar ook een cultuur van transparantie, verantwoordelijkheid en samenwerking binnen de raad van bestuur en de organisatie bevorderd. Uw niet-aflatende steun heeft een belangrijke rol gespeeld in onze prestaties en groei door de jaren heen. Accepteer alstublieft onze oprechte dank voor uw onschatbare dienst en weet dat uw bijdrage altijd zal worden herinnerd en gewaardeerd."
FGA Gemeente in Youhanabad

Van Pastor Yousaf ontvingen we enkele getuigenissen van zijn gemeenteleden, die we hierbij graag doorgeven:

Refiqa: "Laatst was ik in gebed en hoorde ik een honend gelach alsof iemand mij uitlachte. Ik negeerde die smadelijke lach, maar de volgende dag besefte ik wat Satan aan het doen was. Mijn man verloor zijn werk, onze elektriciteit werd door de overheid afgesloten omdat we de rekening niet konden betalen. Mijn zoon, die pas 5 jaar oud is, kwam alleen van school. De spanningen liepen snel op, maar mijn geloof bleef in God. Met alle familieleden bleven we in gebed. en terwijl we zo temidden van de duisternis aan het bidden waren kwam mijn voorganger, pastor Yousaf bij ons thuis op bezoek en hij bad ook met ons mee.
Heel bijzonder was dat ik in de nacht waarop we zo met elkaar en de voorganger hadden gebeden sliep en ik in een droom zag hoe een grote slang werd gedood en besefte ik dat God onze gebeden had verhoord en de tegenstander had verslagen. De volgende dag kwam er een telefoontje naar mijn man voor een baan en de eigenaar van het werk nam de verantwoordelijkheid om onze elektriciteitsrekening te betalen! Onze God heeft grote wonderen voor ons gedaan. Amen!

2e getuigenis:
Een vrouw in onze kerk was ernstig ziek vanwege kanker en had al vele testen ondergaan en medicijnen geslikt, maar de ziektekiemen waren nog steeds aanwezig. De laatste 2 jaar heeft ze geen behandelingen meer gehad maar was ze elke dag aan het bidden. Ook pastor Yousaf en zijn vrouw baden regelmatig met haar. Nu ging ze dan weer naar het ziekenhuis voor regelmatige controle en de dokter liet haar weten dat ze nu volledig genezen en gezond is. Er is geen kanker meer in haar lichaam!                                    Rechts de genezen vrouw
Halleluja... Glorie aan Jezus!
Vrouwen Seminar in Narowal

Op zaterdag 4 november was ik (Henny) uitgenodigd om te spreken op een Vrouwenseminar in de FGA kerk te Narowal, ongeveer 2 uur rijden van Lahore. Ritma Khayyam, vicedirecteur van het FGA Bible Seminary, ging met me mee als vertaalster en ook als spreekster. Pastor Boaz Awaize en zijn vrouw hadden het allemaal heel goed georganiseerd en we hadden een zeer gezegende tijd. Er waren zeker 140 vrouwen aanwezig uit verschillende kerken en dorpen uit de omgeving.
Ik behandelde de onderwerpen 'Vrijmaking van een laag zelfbeeld' en 'Wordt wakker en accepteer de hoge positie en vrijheid als dochters van de Koning der koningen'. Ritma sprak over 'Heiligheid in relaties en het kiezen van een levenspartner', vooral belangrijk voor de jonge vrouwen.
Tijdens het seminar was er gelegenheid voor voorbede en veel vrouwen kwamen om voor zich te laten bidden. De reactie van pastor Boaz was heel positief. Dit was het eerste vrouwenseminar in zijn gemeente en hij ziet met verlangen uit naar een volgende keer. Aan het einde waren er veel getuigenissen van de zusters die een stuk bevrijding ervoeren van hun gevoel van minderwaardigheid en het verlangen uitspraken om zich meer en volledig toe te wijden aan de dienst van de Heer.

        
We sponsoren nu 66 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 8 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen. Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor  minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

De kosten om een kind te sponsoren bedragen € 25,-- per maand
voor basis- en midden onderwijs.

Veel kinderen staan al lange tijd op de wachtlijst en zien verlangend uit naar een sponsor.
Wij zijn dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud