Nieuwsbrief uit Pakistan - 2e kwartaal 2020 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

Juni 2020
Geliefde zendingsvrienden,
Hartelijk gegroet vanuit Pakistan. Evenals in de gehele wereld hebben wij ook hier te maken gehad met de gevolgen van het coronavirus en de bijbehorende lockdown. Gelukkig konden we dankzij extra giften ook bijspringen door hulpverlening op verschillend terrein waar we in deze brief graag wat meer over vertellen.
Na onze oproep voor extra hulp in verband met de problemen van arme families in Pakistan, die extra  lijden als gevolg van de lockdown, hebben velen positief gereageerd. We ontvingen extra giften uit Nederland van kerken, familieleden en vrienden. Ook uit het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Frankrijk en de USA. kwamen giften. Heel hartelijk dank voor alle bereidwilligheid om te helpen en zo waren we in staat om via het FGA Relief team en ook bij persoonlijke contacten voedselpakketten uit te reiken aan vele  gezinnen.
Voor hen was het echt een antwoord op hun gebeden voor hulp in deze tijden van nood! Een aantal konden we ook helpen met een bijdrage voor de huur omdat zij door gebrek aan werk de huur niet konden betalen van hun huis en de eigenaar dreigde hen uit de woning te zetten.
Hulpprojecten Coronacrisis

A - Steun in de Thar woestijn
Een voorganger in Frankrijk stuurde speciaal voor de arme families in de Thar woestijn van de provincie Sindh een extra donatie. In onze nieuwsbrieven heeft u al eerder kunnen lezen over het Thar project dat gestart is door pastor Morris Bashir, co-pastor in de Bahar Colony Church te Lahore. Het betreft een school in een dorp ver in de woestijn, waar geen enkele school was en we gestart zijn met de bouw van een school om zo te voorzien in onderwijs. Een Nederlandse Stichting is de grootste sponsor voor deze school, maar ook vrienden uit Frankrijk en gelovigen uit gemeenten in Nederland steunen dit project.
Als gevolg van de corona lockdown is er vertraging ontstaan in de bouw van de school. Het bouwteam kon het dak nog niet aanbrengen, omdat het dak vanuit Lahore moet worden aangeleverd. We zien er naar uit dat het vervoer zo snel mogelijk kan plaatsvinden en het werk kan worden voortgezet.
In april en later nog een keer in mei trokken pastor Morris met enkele broeders uit onze gemeente naar Thar om voedselpakketten uit te delen. De mensen waren enorm blij met de hulp. Verschillende families zaten al dagen zonder voedsel. Een moeder vertelde dat zij langs de weg was gaan bedelen omdat haar kinderen huilden vanwege de honger. Zij was zo blij met de hulp en kon nu weer een maand vooruit. Deze mensen behoren tot de eerste generatie christenen in dit gebied. Ook door rijke Hindoes werden er wel voedselpakketten aan armen uitgedeeld maar daarbij werden christenen bewust overgeslagen.

         


B - Steun via CGA Foundation
Vanuit een extra donatie van twee Nederlandse gezinnen konden we ook een stichting helpen, die zich inzet voor kinderen met een handicap. De stichting wordt geleid door pastor Iqbal Barkat, een afgestudeerde van het FGA Bijbelcollege, en draagt zorg voor ongeveer 20 kinderen. Zij waren bijzonder blij met de extra hulp, die we hen konden geven.


C - Steun via Bahar Colony Church
Door extra giften vanuit Nederland konden we vanuit onze kerk in Lahore ook vele gezinnen zegenen met voedselpakketten en andere nodige hulp. Een weduwe met 6 kinderen had haar baan verloren en had geen eten voor haar kinderen. Zij was zo enorm dankbaar voor het voedsel pakket. Een andere dame met 7 kinderen heeft een man die lijdt aan hepatitis. Hij kan niet werken en zij kon vanwege de coronacrisis ook niet uit gaan om te werken. Ze was dan ook heel erg blij met de hulp en zo waren er nog vele andere families zonder inkomen die werden gezegend met voedsel.

         


D - Steun via Rasta Foundation in gebied van baksteenfabrieken
De gezinnen in het gebied van de steenovens hebben het normaal al heel slecht en door het tijdelijk sluiten van de fabrieken vanwege het coronavirus ontvingen de arbeiders geen inkomen en ontstond er een grote behoefte aan voedsel. Door een extra donatie van gelovigen in Zweden, konden we aan meer dan 200 gezinnen een voedselpakket uitreiken. Pastor Chand kreeg het in zijn hart om Gods liefde ook te delen met degenen die Hem nog niet kennen. Zo gaf hij ook een voedselpakket aan een enkele mensen, die vanwege hun afwijkende seksuele geaardheid, uit de samenleving waren verbannen en ook zonder inkomen zaten vanwege de lockdown. Bid dat God hun hart zal bewegen zodat ze Hem leren kennen!

         
         In de openlucht          Uitreiking vanuit de kerk                       Bezorging aan huis

De nood hier is zeker nog niet voorbij en zo lang er extra giften binnenkomen gaan we door met de hulpverlening. Hartelijk dank aan allen die het ons mogelijk maakten om in deze crisistijd mensen te kunnen helpen.
Twee kerken die een dak nodig hebben

1 - Youhannabad:

Stel je eens voor om bij zomerse temperaturen van boven de 40 graden Celsius en een kerkdienst mee te maken in een kerk zonder dak! De FGA kerk in Youhanabad (Dichtbij het meisjesinternaat) vergadert al sinds een paar jaar zonder dak. Eerst kwamen zij bijeen in een tent en vorig jaar konden beginnen met de bouw van de fundering en de muren. Er is echter nog geen dak en er is nog veel te doen. De tent die werd gebruikt om de top te dekken is in flarden en moet vervangen worden tot dat het dak gereed is. Zij zijn aan het sparen voor een dak, maar dat kost nog wel wat tijd en een extra bijdrage is dan ook zeer welkom.

2 - Toba Tek Singh (Een dorp in provincie Multan):

Pastor Hizechiël Bhatti deed een dringend beroep op ons voor hulp. Hij werkt in een landelijk gebied met ver-scheidene dorpen vanuit een grotere plaats, waar zij hun wekelijkse diensten houden. Dit ligt te ver van de dorpen
                                                                  Pastor Bhatti               Pastor met dopelinge in doopbasin

vandaan voor de daar wonende leden om de diensten bij te wonen en zo ontstaan er vele huissamenkomsten.

In bovengenoemd dorp is naast een woning nu een klein perceel beschikbaar waarop een eenvoudige vergaderruimte gebouwd kan worden voor gebed en bijeenkomsten. Er is al een aanbod voor bouwmaterialen, maar voor een dak zou nog wel een bedrag van € 500,-- nodig zijn. Ook hier zou een bijdrage een grote zegen zijn.
Gods Woord is niet beperkt, zelfs in de tijd van corona crisis!

De kerken zijn gesloten en het Bijbelcollege moest ook sluiten vanwege de Lockdown maatregel, maar de prediking en verkondigen van het Evangelie ging toch door. Veel kerken en voorgangers hebben meer ontdekt over de kracht van het mediagebruik. Ook vanuit onze kerk in Lahore wordt wekelijks door een van onze predikers een online boodschap uitgezonden. Liaquat is door verschillende contacten in verschillende landen gevraagd
                                                                                              Hartelijk groet vanuit onze tuin in Lahore

om een prediking of Bijbelstudie te geven via Zoom, Facebook of  Youtube.


Hij zou eind mei ook spreken op de Pinksterconferentie in Den Haag, georganiseerd door Stichting Johan Maasbach Wereld Zending, maar in plaats daarvan belegden ze een online conferentie en Liaquat gaf de boodschap door via YouTube evenals de andere predikers die waren uitgenodigd.
De onderwijsinstellingen mogen hier nog niet open en nu zijn de zomermaanden al weer begonnen. De leiding van het Bible College zal de ontwikkelingen afwachten en als er in september nog steeds geen toestemming is om te beginnen, wordt gedacht aan online lessen tot de crisis voorbij is.
Het aantal patiënten groeit zeer snel, vandaag al meer dan 95.000 en de verwachting is dat binnenkort de 100.000 te passeren. Bid voor de regering voor wijsheid en voor mensen om wijsheid te gebruiken in hun dagelijks leven om veilig te blijven en niet anderen in gevaar te brengen.
Kindersponsorproject Tamara

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind belangrijk en verschillende van de kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed op school.

We sponsoren nu 68 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 6 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen.

Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren. Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,-- per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud