Noodfonds, Hulpprojecten Bonita - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Het diaconaal hulpfonds is genoemd naar Bonita, de jongste dochter van het zendingsechtpaar Liaquat en Henny Qaiser, dat sinds 1981 werkzaam is in Pakistan. Bijna dagelijks wordt dit echtpaar geconfronteerd met een schrijnende nood waarop vaak geen antwoord gegeven kan worden door gebrek aan financiële middelen.
Om toch iets te kunnen doen aan de meest pijnlijke noodkreten om hen heen is vanuit Nederland het ‘Hulpfonds Bonita’ in het leven geroepen voor die gevallen, waar direct acuut geholpen moet worden. Hierbij kan gedacht worden aan acute medische hulp, noodopvang, voedselhulp, hulp aan gezinnen en welke nood zich ook maar aandient.
Wanneer het gemeenten betreft kan het gaan om financiële bijstand voor het gezin van de evangelist of voorganger of ook wel ondersteuning van de bouw van een kerkje. Verschillende malen was er al sprake van een kerkje, waar door gebrek aan middelen geen dak op het kerkje kon worden geplaatst. Vanuit het Bonitafonds konden we hen helpen om een dan aan te brengen.
Ook in het geval van de aardbeving in december 2005
kon er via het Bonitafonds door extra giften
vanuit het gehele land geholpen worden
met kleding en huisvesting.
Een werker van de bijbelschool in Lahore, die met zijn gezin in een klein dorpje woont, dat 2 uur rijden van Lahore vandaan ligt, had een ernstig probleem. Zijn huisje liep voortdurend onder water, omdat het zo laag gelegen was. Via het Bonitafonds konden we hen helpen en zie maar eens naar hun blijde gezichten...
Naast alle geestelijke behoeften, is er ook
heel veel praktische en materiële nood en we kunnen zo weinig doen! Het is nooit de bedoeling van Christus geweest, dat we alleen het evangelie zouden pre-diken om dan verder niets te doen aan de
noodzakelijke lichamelijke en materiële be-hoeften. Was het niet Jezus, die tegen zijn discipelen zei, toen zij eens met een hongerige menigte werden geconfronteerd, die ademloos naar zijn prediking had geluisterd:
'Geef hen te eten'.
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud