Informatiegegevens te Nederland - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Secretariaat:
Stichting Schatkamer voor de Wereld
Dep. Christus in Pakistan
Kouterstraat 6, 3075 CG  Rotterdam
Tel. +31 (0)10-4852221
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Rotterdam onder dossiernummer 24341925
Coördinator in Nederland: Klaas van Balen,
Webmaster: Theo Meijer

www.christusinpakistan.nl
Als u het zendingswerk in Pakistan financieel wilt steunen
kunt u dat doen door overmaking van een bijdrage op:

ABN-AMRO rek. nr. : NL54 ABNA 0415563399
IBAN: NL54 ABNA 0415563399  -  BIC: ABNANL2A

Op naam van Stichting Schatkamer voor de Wereld te Rotterdam
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Eenmaal per jaar zenden wij een financieel jaaroverzicht naar de gemeenten en organisaties,
die het zendingswerk in Pakistan ondersteunen. Donateurs en sponsors ontvangen jaarlijks
een kwitantie en kunnen op verzoek ook een jaaroverzicht ontvangen.
Liaquat en Henny Qaiser zijn in Nederland landelijk aangesloten bij Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten te Urk en de Stichting Opdracht tot Wereldzending te Haarlem.

Coördinatie in Nederland: Schatkamer voor de Wereld te Rotterdam.
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud