Nieuwsbrief uit Pakistan - 1e kwartaal 2020 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

1ste kwartaal 2020
Geliefde zendingsvrienden,
Hartelijk gegroet vanuit Pakistan. We zijn de Heer zo dankbaar voor zijn liefde en trouw in de afgelopen jaren. Met verwachting zijn we dan ook het nieuwe jaar weer ingegaan in de wetenschap dat God dezelfde is en blijft en ook in de toekomst met ons is en voor ons uit zal gaan. Hij zit op de troon en dat verandert nooit!
Het Woord van God is het afgelopen jaar uitgegaan naar duizenden mensen door de prediking van Gods Woord in talloze kerken in heel Pakistan. Ook via andere media, zoals televisie door middel van onze samenwerking met de Gawahi TV. Waar ik ook kom in Pakistan overal vertellen de mensen me hoe gezegend ze zijn als ze kijken naar deze christelijke programma's.

We zijn ook dankbaar voor het maandelijkse tijdschrift Satun-e-Haq (Pijler van de Waarheid) dat wordt verspreid onder vele voorgangers en gelovigen en zo velen bereikt die Christus nog niet kennen. Een moslim schreef een brief met waardering voor het tijdschrift, zeggende: "De echte schoonheid en waarde van uw tijdschrift is dat u met het Heilige Woord van God de boodschap van het eeuwige leven brengt aan alle mensen en de liefde van God presenteert aan iedereen."
Nieuw boek
In december werd door de FGA een nieuw boek uitgegeven, getiteld ‘Boodschappen van Kerstmis’. De inhoud is een samenvatting van Liaquat’s kerstartikelen van de afgelopen jaren. Het boek bevat 280 pagina’s en zal een grote hulp zijn voor de voorgangers bij de voorbereiding van hun kerstdiensten. Op deze manier worden de boodschappen in deze artikelen vermenigvuldigd wat zo belangrijk is voor een land als Pakistan.

Kerstmis betekent heel veel voor de christenen in Pakistan. In het Urdu heet kerstmis ‘Bara Din’, wat betekent ‘Grote dag’ en het is voor hen zeker de grootste dag van het jaar waar ze maanden lang naar uitkijken. Elke christelijke kerk, school of organisatie organiseert speciale kerstprogramma’s en dat betekent voor ons ook dat de hele maand december behoorlijk gevuld is en we voor vele activiteiten worden uitgenodigd om ons aandeel te leveren. Om er twee te noemen. Op 7 december organiseerden de zusters van onze kerk in Lahore een speciaal programma met sketches, liedjes, een spel en ik mocht ze bemoedigen met de boodschap dat Christus voor ons allen naar deze aarde is gekomen. Ook werd ik uitgenodigd voor een heel bijzondere dienst van de Morning Star Foundation School, gelegen in een arme christelijke wijk in de buurt van de luchthaven van Lahore. De kinderen brachten ook een heel leuk programma.

         
Bijbel College

Diploma uitreiking op 14 december 2019
Elk jaar is dit weer een bijzondere en feestelijke gebeurtenis. Dit jaar ontvingen 48 studenten hun diploma, waarvan 16 voor de studie van twee jaar theologie en 32 voor de driejarige Bachelor opleiding. We hebben nu totaal 133 studenten, waarvan 44 eerstejaars, 50 tweedejaars en 39 voor de Bachelor opleiding. Als speciale gastspreker hadden we dit jaar bisschop Humphrey Sarafaz Peters van de Kerk van Pakistan (vroeger Anglicaanse kerk geheten) in Peshawar en hij gaf een heel bemoedigende en praktische boodschap voor de afgestudeerden. Het nieuwe schooljaar is gestart op 6 januari en we zijn zo dankbaar met deze gelegenheid om werkers voor de Heer te mogen voorbereiden voor hun taak in het koninkrijk van God hier in Pakistan.

We willen nog twee nieuwe studenten aan u voorstellen en wel onze nicht Rachel Gill, dochter van Liaquat’s zus, die getrouwd is met pastor Munawar Gill uit Multan. We hielden voor hen al eens een actie voor de verbouwing van woning en kerk. Heel fijn dat zij heeft gekozen voor deze opleiding en zich wil voorbereiden op Gods werk. De ander is Sumbel Nazar. Zij is lid van het vrouwenteam, dat zoveel rondtrekt in het land voor het werk onder de vrouwen in alle mogelijke kerken en denominaties. Naast de lesuren blijft zij zich ook zo veel mogelijk inzetten voor haar taak in het vrouwenteam.

         
           Uitreiking diploma’s                              Rachel Gill                                Sumbel Nazar


Staf met gediplomeerde 2e jaars studenten
FGA vrouwenteam
Het werk van het team onder de vrouwen slaat steeds meer aan bij de gemeenten in het land en een aantal voorgangers vroegen ons om hen te helpen bij de ontwikkeling van dit werk in hun gemeenten. Om hieraan tegemoet te komen zullen we beginnen met de start van een cursus in de FGA kerk van pastor Boota Masih in Harappa en in de kerk van pastor Shahid Masih te Sheikhupura.
De cursussen zullen gegeven worden door leden van het vrouwenteam.
Ruth met haar man en dochter         

De meeste vrouwen in de kerken zijn ongeschoold en daarom is goed onderwijs heel belangrijk om hen toe te rusten voor het werk in en buiten de gemeente. De leidster van het vrouwenteam Ruth Nadeem is bijzonder enthousiast voor dit object en gaat er helemaal voor.
Werk onder de arbeiders van de steenovens
Verschillende FGA voorgangers hebben een bediening onder de werkers van de steenovens. Wegens schulden zijn deze werkers vaak als slaven aan het werk gebonden en leven onder de meest erbarmelijke omstandigheden. Pastor Arif Ashiq startte al 13 kleine scholen in dit gebied om de kinderen van deze gezinnen de kans te geven voor onderwijs. Bij gebrek aan schoolgebouwen vindt het onderwijs meestal plaats op een binnenplaats van iemands huis. Dankzij een extra gift van een Nederlands gezin werd voor deze kinderen een speciaal kerstprogramma georganiseerd, waarin ze liedjes zongen en de boodschap hoorden, afgesloten met een speciale maaltijd.

         

Pastor Arif zond ons een speciaal verzoek of we konden helpen met tapijten voor de lessen omdat de kinderen van de meeste scholen nu op de koude vloer moeten zitten. Vorig jaar konden we dankzij een extra gift voor een van de schooltjes een tapijt schenken, waar zij ontzettend blij mee zijn.

Sluiting steenfabrieken voor 2 maanden. Wegens verouderde techniek, waardoor veel smog in de regio ontstond, moesten de steenovens gedurende twee maanden de fabrieken sluiten, waardoor de arbeiders sterk werden beknot in hun inkomsten. Door een actie in Zweden konden vele gezinnen in deze periode gezegend worden met een voedselpakket.

         
Kindersponsorproject Tamara

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind belangrijk en verschillende van de kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed op school.

We sponsoren nu 70 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 5 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen.

Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren. Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,-- per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud