Nieuwsbrief uit Pakistan - 1e kwartaal 2018 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

1e Kwaartaal 2018 maart
Geliefde zendingsvrienden

Hartelijke groeten vanuit Pakistan. Wat het weer in Pakistan betreft zijn we nu in een van de beste maanden van het jaar. We horen over de koudefronten in Europa en Amerika terwijl we hier genieten van het milde weer. Maart, lentetijd, de knoppen komen uit en de vogels tjilpen in de bomen. Het is zo vredig voor de ziel...
We hebben drukke maanden achter ons, maar dat zijn we wel gewend. Maar nu toch de tijd nemen voor de nieuwsbrief want dat is ook heel belangrijk. Er gebeurt hier zo ontzettend veel en het is altijd weer moeilijk om daaruit een keuze te maken.
In onze vorige brief vertelden we dat onze kinderen samen met kleinkinderen de Kerst dagen en Nieuwjaar bij ons zouden zijn en dat was dan ook een heel bijzonder gebeuren, waar we met volle teugen van hebben genoten.                                                                   Lente in Pakistan
We zijn ontzettend dankbaar met jullie gebeden en support en we beseffen dat we dit ook echt nodig hebben voor de instandhouding en uitbreiding van Gods werk in Pakistan.
Verdrietige gebeurtenis tijdens aanvang nieuwe cursus
Het nieuwe schooljaar van het Bijbel College begon op 8 januari met een record aantal van 129 studenten (57 in het 1ste jaar, 48 in de tweede en 24 in de Bachelor klas. Elk jaar zijn we opnieuw verbaasd over de hoeveel kandidaten voor de school.

Het was de bedoeling dat de 1ste en 2de jaarstudenten  gedurende twee weken de FGA opleiding voor het zondagschoolonderwijs zouden volgen. Maar toen gebeurde er iets heel triest. Eric John, de 24-jarige zoon van Philip en Yasmin Philip, die het onderwijs leidden, werd ernstig ziek en stierf op 10 januari.
Eric was geboren met Spina Bifida (Open rug) en worstelde zijn hele leven met zijn gezondheid. Hij was verbazingwekkend slim en had net zijn BSC behaald (Bachelor in de Biotechnologie). Hij stond bekend om zijn gevoel voor humor. Eric had veel vrienden en was erg geliefd. De schok en het verdriet was bijzonder groot.

Bij zijn begrafenis en de herdenkingsdienst op het terrein van de FGA was de tent vol met mensen, die afscheid kwamen nemen. Hij hield van de Heer met zijn hele hart en bleef trouw aan Hem onder alle omstandigheden. Hoewel de pijn en het gemis groot is, ervaart de familie dat zij bijzonder worden getroost en gesterkt in hun verdriet door de nabijheid van de Heer en de wetenschap dat Eric nu bij zijn Heer is en verlost van alle lijden.Familie Philip 4 jaar geleden,
Eric links vooraan

Uitvaartdienst
Opleiding voor Pakistaanse leraars voor Bijbel College

Het FGA Bijbel College heeft vooral hoger opgeleide docenten nodig met een Master opleiding in theologie en wil dit mogelijk maken voor Pakistaanse studenten van het Bijbel College, die  daarvoor geschikt zijn en de mogelijkheid hebben om een studie te volgen in het buitenland.
Tariq Waris, onderdirecteur van het Bijbel College en zijn vrouw Angelina uit de USA hebben hiertoe een fonds gestart om dit financieel mogelijk te maken. Zij hebben goede contacten in het buitenland waaronder Amerika en inmiddels volgen 2 afgestudeerde studenten van het Bijbel College een Master opleiding in de Filippijnen.
Ambrose Pious studeert aan het Asia Pacific Theological Seminary in Baguio City en Ritma Akram  aan de
International Graduate School of leadership in Manilla.                               Ambrose Pious

We laten hier het getuigenis volgen van Ritma:
‘Heel bijzonder dat ik deze opleiding mag volgen. Deze maand heb ik het eerste jaar voltooid en zo de Heer wil zal ik in april 2020 afstuderen. Mijn interesse gaat vooral uit naar het onderwijs aangaande de grondtalen van de Bijbel, onderwijs en prediking. Momenteel train ik een aantal jonge scholieren in een middelbare Filipijnse school.
Mijn hart gaat uit naar zending en het bereiken van mensen over de gehele wereld met de waarheid van Gods woord. Maar eerst zie ik er naar uit om na deze opleiding terug te keren naar Pakistan en in het bijzonder om les te geven aan het FGA Bijbel College. De studenten te inspireren om niet te leven onder angst, maar vrijmoedig het getuigenis van Jezus uit te dragen aan de mensen in Pakistan.
We zijn geroepen om meer dan overwinnaars te zijn door                              Ritma Akram
de genade van Hem die ons geroepen heeft.’

Wij vragen jullie gebed voor deze jonge mensen en hun bediening.
Bediening door het gehele land

Februari en maart zijn bijzonder drukke maanden voor ons. Veel uitnodigingen van pastors uit verschillende delen van Pakistan, die willen dat we naar hun kerk komen. Liaquat predikte in februari in Karachi, Rawalpindi en Islamabad en samen werden we uitgenodigd voor een leidersseminar in Gujrat. Zelf werd ik samen met het vrouwenteam uitgenodigd voor een vrouwenseminar in Faisalabad en daarna werd ik uitgenodigd om te spreken in de kerk in Kalokey.
Dit is de gemeente waar zij vorig jaar geen dak hadden op het kerkgebouw, maar door een gift van de Pinkstergemeente De Banier in Rotterdam kon het dak inmiddels worden gebouwd. Een verademing voor de gemeente die nu niet meer in de brandende zon hoeft samen te komen. Ik zag wel dat er nog meer werk te doen is. Er is nog geen goed elektrisch systeem, geen ramen en deuren en geen bepleistering op de bakstenen muren. Maar zij zijn zo dankbaar omdat zij nu toch een dak boven hun hoofd hebben.
Ik was aangenaam verrast vanwege het vrouwenwerk, gerund door Shazia Edwardson. Zij en haar man zijn beiden afgestudeerd van het Bible College. De vrouwen die aanwezig waren toonden rijpheid, een echte honger naar Gods woord en hun getuigenissen spraken van een levend geloof in God.

        
          Gebedsdienst                                Shazia                               Henny met de zusters
                                                                        Edwardson                              en hun kinderen
Getuigenis Liaquat
Liaquat is ook directeur van het O.M.F. (Naam voor Operatie Mobilisatie in Pakistan) en zo werd hij uitgezonden naar de wereldconferentie van O.M. in Johannesburg, waar afgevaardigden van veel landen bijeenkwamen. Op de terugreis maakte hij iets bijzonders mee en hier volgt dan zijn getuigenis: ‘Ik was in het vliegtuig tijdens de terugreis in een serieus gesprek gewikkeld met een medecongreslid naast mij over het belang van Gods koninkrijk
in deze wereld.                                                                           Liaquat met enkele leden van O.M.

Na afloop van het gesprek kwam een van de stewardessen en knielde naast mij op de vloer van de stoel waar ik zat en zei ‘Het lijkt er op dat het iets heel belangrijks is waar jullie met elkaar net over spraken en ik wil het ook graag horen’. Natuurlijk ging ik hier graag op in en sprak met haar over de boodschap van Gods koninkrijk en de redding die er is in Jezus. Zij was vol aandacht en ik merkte dat het haar bijzonder raakte. Toch wel heel bijzonder en het laat zien dat er een honger is in de wereld naar het evangelie en de Heer deuren opent op plaatsen waar we het niet verwachten. Het leert ons om te allen tijde open te staan en bereid te zijn om van de Heer te getuigen.
Voorzieningen uit Bonitafonds

                Nieuw dak voor woning in Multan
Vorig jaar hielden we een actie voor de voorziening van een nieuw dak voor de woning van pastor Gill in Multan, die met zijn vrouw en vier studerende dochters naast een ruimte van de kerk woonde zonder dak. Dank zij de spontane giften uit Nederland is het dak nu aangebracht, waar de familie heel dankbaar voor is. Zie hiernaast voor het aanbrengen van het dak.

Het project is echter nog niet geheel klaar. Er is nog veel te doen om de ruimte verder goed bewoonbaar te maken, wat betreft de elektrische bedrading, deuren, ramen en de vloer alsmede het gereedmaken van de badgelegenheid. Mocht u nog iets willen bijdragen, dan zouden zij erg dankbaar zijn.

Nieuwe poort en hek voor kerkgebouw
Zo kon ook de gemeente van pastor Shabaz geholpen worden met het aanbrengen van een nieuwe poort en hek voor het stuk land, waar ze een kerkgebouw willen bouwen. De gemeente heeft dit stuk land kunnen kopen maar heeft zelf nog geen gebouw. Dat is voor hen het volgende project. Zij komen nu bijeen in een in een gehuurd huis totdat zij een eigen gebouw hebben. Een stuk land dat geen poort en muur heeft kan zo bezet worden door landdieven. Dank zij de kerstcollecte van Pinkstergemeente Rotterdam-Zuid kon hierin worden voorzien.

         
Tamara Kindersponsorproject

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind heel belangrijk en verschillende kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed op school.

We sponsoren nu 63 kinderen via het Tamaraproject maar zovelen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen. Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Onderstaande kinderen die al langere tijd op de wachtlijst staan voor sponsoring. Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren. Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,--  per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud