Algemeen fonds - Zendingsechtpaar - Pagina 4 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
overkwam. Het was een boodschap niet alleen van volledige overgave aan de Heer maar ook van liefde onder elkaar, ook in het gezin.

Sinds 2000 is Liaquat ook de seniorpastor van een grote en snelgroeiende gemeente in Lahore.
We hebben van nabij gezien hoe Liaquat thuis bezig is geweest om die boodschap in gebed en in het maken van vele aantekeningen voor te bereiden en we geloven dat hij van de Heer een opdracht heeft gekregen om de bijbelse principes van een gelukkig gezinsleven, kortom van het christelijke gezin aan zijn landgenoten door te geven.

Spanningen in het land
Het is goed voor ons om te weten, dat we vanuit Nederland mede deel mogen hebben aan een belangrijk stuk werk in Gods Koninkrijk temidden van een vijandige omgeving. Een belangrijk front van de geestelijke strijd en ik wil u dan ook oproepen om dit werk te blijven ondersteunen met uw gebeden en support. Ook dit laatste is belangrijk.

Vanuit Nederland willen we dit prachtige en belangrijke werk graag steunen. Mocht u ons daarbij willen helpen, dan zijn uw giften en donaties van harte welkom.
Zendingsechtpaar

Pagina`s
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud