Noodfonds voor hulpprojecten Bonita - Pagina 2 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Algemene Informatie

De naam
Het hulpfonds is genoemd naar Bonita, de jongste dochter van het zendingsechtpaar Liaquat en Henny Qaiser, dat sinds 1981 werkzaam is in Pakistan. Bijna dagelijks wordt dit echtpaar geconfronteerd met een schrijnende nood waarop vaak geen antwoord gegeven kan worden door gebrek aan financiële middelen.

Om toch iets te kunnen doen aan de meest pijnlijke noodkreten om hen heen is vanuit Nederland het ‘Hulpfonds Bonita’ in het leven geroepen voor die gevallen, waar direct acuut geholpen moet worden. Hierbij kan gedacht worden aan acute medische hulp, noodopvang, voedselhulp en wat zich ook maar voor nood aandient.

Wanneer het gemeenten betreft kan het gaan om financiële bijstand voor het gezin van de evangelist of voorganger of ook soms wel ondersteuning van de bouw van een kerkje. Verschillende malen was er al sprake van een kerkje, waar door gebrek aan middelen geen dak op het kerkje kon worden geplaatst. Vanuit het Bonitafonds konden we hen helpen.

Achtergrond en aard van het werk
In 1981 werden Liaquat en Henny Qaiser direct na hun huwelijk uitgezonden naar Pakistan door de Stichting Opdracht tot Wereld Zending te Haarlem vanuit de Pinkstergemeente De Banier in Rotterdam. Liaquat is een Pakistani en Henny is de oudste dochter van het Rotterdamse voorgangersechtpaar Klaas en Adri van Balen.
Hulpprojecten

Pagina`s
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud