Nieuwsbrief uit Pakistan - 3e kwartaal 2023 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

Zomer 2023
Geliefde zendingsvrienden,
Hartelijk gegroet en Gods rijke zegen toegewenst. We zijn dankbaar dat we in deze brief weer wat mogen delen van het zegenrijke werk wat God in ons land doet. Pakistan gaat door een heel moeilijke tijd heen en beleeft de ergste crisis ooit op velerlei gebied als economie, moraal, juridisch en noem maar op. In deze situatie van beperkingen komt heel sterk het Schriftgedeelte in mij op van Paulus in 2 Timotheus 2:8, 9 waar hij getuigt dat wat er moge gebeuren en hoe hij zelf als apostel ook geketend mag zijn, het Woord van God niet gebonden is. We ervaren dat ook hier heel sterk. Het Woord van God, dat licht is in de duisternis, blijft zich in Pakistan op zoveel manieren verspreiden in alle windstreken door individuele christenen, door kerken, door mededogen op sociale fronten, enz. Het levende Woord en de beweging van de Heilige Geest zijn de enige hoop die we in Pakistan hebben.
Wij zijn dankbaar voor de gebeden en bijdragen van al onze vrienden en partners die ook zo een deel mogen zijn van het kostbare werk dat God in ons land doet.

Verschillende van onze afgestudeerden van het Bijbel College evangeliseren in noordelijke gebieden waar veel mensen wonen die het evangelie nog nooit hebben gehoord. Een van hen, broeder N.A., vertelde ons: ‘Van 5 tot 13 juli ging ik met 2 van mijn vrienden naar de noordelijke gebieden voor zendingswerk. We bezochten vooral de Aga Khani stammen, in Gilgit, de Thander vallei, Yasin en Hunza valleien, Shandur top en de Gizer vallei. We deden zondagsschool met de kinderen, verspreidden Bijbelse lectuur onder de jongeren en vertelden ons getuigenis door middel van vriendschapsevangelisatie. De kinderen waren erg geïnteresseerd in het verhaal van Kaïn en Abel en kleurden ook in de verhalenboeken. We waren zo blij en dankbaar dat we Jezus met hen konden delen. We hebben erg genoten van deze gezegende reis. Blijf bidden voor deze stammen die de Heer niet kennen!.’

              
                       Biddend voor de Aga Khani stammen                          Kindertekening
FGA vrouwenteam
Elk jaar organiseert het team een Leiderschapstraining van 6 dagen voor vrouwen uit verschillende kerken die meer willen leren over het vrouwenwerk. Dit jaar heb ik (Henny) het moeten missen maar het team deed het goed en de Heer zegende de zusters bijzonder. Onderstaand volgt het verslag van Ruth Nadeem:

FGA vrouwen leiderschap training 2023
We zijn onze Heer Jezus Christus dankbaar voor Zijn genade en barmhartigheid voor ons, evenals voor Zijn trouw aan ons door de jaren heen. Hij gaf ons ook dit jaar de kans dat we het jaarlijkse trainingsprogramma voor vrouwelijk leiderschap konden organiseren om lokale vrouwelijke leiders voor te bereiden voor hun taak. Dit was het 19e jaarlijkse trainingsprogramma en werd gehouden van 4 tot 10 juni 2023 in Lahore. Er namen 60 vrouwen uit verschillende steden en kerken deel aan de training. De onderwerpen die werden onderwezen waren: "de waarde van vrouwen, discipelschap, de christelijke leider, huiselijk geweld, huwelijken met niet-christenen, abortus, de Heilige Geest, vrouwenethiek, counseling en Bijbelse karakterstudie van vrouwen."Elke avond stortte God in gebedsbijeenkomsten zijn Heilige Geest overvloedig uit en de zusters ervoeren Gods aanwezigheid. Velen ontvingen genezing, herstel, bevrijding en visioenen onder de krachtige zalving van de Heilige Geest. Onderstaand volgen enkele getuigenissen.

Rehana Frnaz: ‘Ik kom uit de Visionaire Kerk in Shahdra Town Lahore. Toen ik de eerste dag kwam, had ik geen idee hoe geweldig en gezegend deze training zou zijn. Ik dacht dat we dagelijks wat preken zouden horen en het daarbij zou blijven. Maar ik moet getuigen dat elk onderwerp uniek en nieuw voor mij was. In elke les voelde ik dat de kracht van de Heilige Geest mijn ziel bewoog en vulde. Mijn geloof is vernieuwd in de tegenwoordigheid van God en zal dat zeker delen met de andere vrouwen in mijn kerk.’

Naseem Anwer: ‘Ik behoor tot de FGA kerk Pasroor en geloof dat God mij hier speciaal gebracht heeft. Eerst zou er een andere zuster uit onze kerk naar in de training gaan, maar op de allerlaatste dag vertelde ze dat ze niet kon gaan. Toen vroeg de voorganger aan mij of ik naar Lahore wilde gaan voor de training. Ik had in die tijd juist veel gevoelens van droogte en leegte in mijn hart. In de training heb Ik veel dingen geleerd die niet in onze kerken en gezinnen worden besproken. In elke gebedsbijeenkomst ervoer ik Gods aanwezigheid diep. In een avondgebedsbijeenkomst raakte de Heilige Geest me zo aan dat ik begon te huilen en voelde een grote pijn in mijn ziel. Het licht van God scheen op mij en ik hoorde Jezus' stem. "Je hebt de liefde die je in het begin had opgegeven." Toen ik deze woorden hoorde, begon ik te kreunen en God te smeken om genade. Ik ervoer de rust van God in mijn ziel en sinds die tijd voel ik me heel licht en gezegend. Ik ben God zo dankbaar dat Hij me hier heeft gebracht.’

Tahsheen Baber: ‘Ik ben lid van de Visionary kerk in Lahore. Een week geleden was ik erg teleurgesteld en ontmoedigd omdat  ik een vrouw ben. Ik heb mijn B.com studie gedaan en ik wil ingenieur worden, maar van alle kanten hoorde ik: ‘Dat is mannenwerk en je moet dat accepteren". Geheel in de lijn van wat ik altijd al hoorde. Meisjes moeten dit of dat niet doen, enz. Ik klaagde al lange tijd bij God waarom Hij mij als meisje had geschapen.  Ik had geen interesse om ook mee te doen aan deze training, maar mijn moeder stuurde me er met aandrang naartoe. De eerste dag was ik in de war  en vroeg me af, waarom ik hier toch in de training was. Tijdens de sessie begon God me te laten zien hoe Hij van me houdt en hoe wonderbaarlijk en doelgericht Hij me heeft geschapen. Wat ben ik kostbaar voor Hem. En in alle andere sessies realiseerde en voelde ik Gods aanwezigheid en zijn liefde diep. Ik ben God dankbaar die me hier heeft gebracht.’

Elizabeth Shakeel: ‘Ik kom uit Gujrat en ben van beroep gynaecologie verpleegkundige. Een week voordat ik hierheen moest komen, kwam er een dame naar me toe en vroeg me om abortus. Helaas heb ik dit voor haar gedaan. In de training leerde ik dat abortus niet de wil van God is. Elk kind is een geschenk van God en wij zijn voor hen verantwoordelijk. Ik vroeg God om vergeving en besloot om bij een volgende keer de vrouw te helpen om de situatie te aanvaarden en haar daarin te begeleiden.
Van slavernij naar vrijheid
Er zijn veel steenovens in Pakistan, vooral in de provincie Punjab. Het leven is voor de werkers erg moeilijk. Velen hebben grote schulden bij de eigenaar. Omdat ze zo weinig betaald krijgen voor hun zware arbeid moeten ze van de eigenaar lenen voor hun levensbehoeften en zo blijft de schuld jarenlang groeien. Hoe hard zij met hun vrouwen en kinderen ook werken, zij kunnen nooit genoeg verdienen om de schuld terug te betalen. In zekere zin zijn ze slaven zonder hoop. In sommige gebieden is ongeveer 50 tot 60% van de arbeiders in de steenovens afkomstig uit de christelijke minderheid. De nood is extreem groot en we zijn erg dankbaar dat we ook vrienden hebben die een hart hebben voor deze mensen en hen uit hun uitzichtloze situatie willen halen. We hebben enkele vrienden in Nederland die met elkaar een familie helpen om uit de schulden te komen en zo verlost te worden uit hun slavernij en hen dan te helpen een manier te vinden om in hun levensonderhoud te voorzien.

Zo kon ook dit jaar een familie worden vrijgekocht en een nieuw leven beginnen. Het betreft Saqib, die met zijn vrouw en 4 kinderen een nieuw leven konden beginnen. Toen zijn vader stierf werd diens schuld bij die van Saqib gevoegd en de situatie werd zo erg dat hij vaak zijn vrouw en kinderen nog niet van een eenvoudige maaltijd kon voorzien. Zijn voorganger, pastor Shamoun Chand, vertelde ons over Saqib. We deelden het met onze Nederlandse vrienden die onmiddellijk positief reageerden en het geld stuurde om al zijn schulden aan de eigenaar te betalen. Zo werd dit gezin vrij om een nieuw leven te beginnen. Pastor Chand hielp hen om een ander klein huis te vinden en ze gaven ook het geld voor een riksja om goederen te vervoeren voor winkels en zo de kost verdienen. Saqib en zijn familie zijn God en de vrienden wiens hart Hij bewoog om hen te zegenen zo dankbaar!

         
We sponsoren nu 70 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 8 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen. Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor  minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

De kosten om een kind te sponsoren bedragen € 25,-- per maand
voor basis- en midden onderwijs.

Veel kinderen staan al lange tijd op de wachtlijst en zien verlangend uit naar een sponsor.
Wij zijn dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud