Veldreis naar Pakistan 2011 door Klaas van Balen - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Bezoek aan Pakistan


Nieuwe kerk in Lahore
Een hartelijke groet van Liaquat en Henny Qaiser in Pakistan, waar mijn vrouw en ik enkele weken op bezoek waren. Het was echt een bijzondere tijd en we waren natuurlijk ook erg benieuwd naar de nieuwe kerk in Lahore. De kerk is bijna gereed op wat afwerkingen na en is volledig in gebruik. De eerste zondag was mij gevraagd om het Woord te brengen. De kerk was vol met meer dan duizend mensen en er is altijd veel aanbidding en lofprijzing. Ik sprak over het wonder van de genade en we verblijdden ons in de tegenwoordigheid van Gods Geest. Een bijzondere ervaring om zo midden in Lahore, waar zoveel miljoenen Moslims wonen zonder schroom met honderden christenen Gods Naam groot te maken.
Wel staan er bij elke dienst enkele politieagenten buiten voor de deur om te kunnen ingrijpen bij vijandelijkheden van buitenaf. Tot nog toe hebben zich geen incidenten voorgedaan, maar uw gebed blijft nodig.

           
Dienst in nieuwe kerk Lahore
Pastor mishandeld
Het kan ook heel anders gaan. We hadden een ontmoeting met een jonge Pastor, die in een omgeving werkt waar veel steenbakkerijen zijn, waar soms hele gezinnen als slaven werkzaam zijn. Deze pastor getuigde ook onder hen die niet tot de Christelijke minderheid behoren en een groep van mensen in zijn dorp was hier heel verontwaardigd over. De pastor werd ontvoerd en na enkele dagen zwaar mishandeld en gewond teruggevonden. Wij vragen uw gebed voor deze voorganger en zijn gezin en de gemeente in het dorp, dat er rust zal komen en de gemeente weer zal kunnen functioneren.
Bijbel College
Een heel belangrijk onderdeel van het werk in Pakistan, waar jaarlijks een aantal werkers worden uitgezonden om de Gemeente van Christus op te bouwen en uit te breiden. Er zijn nu totaal 75 studenten, verdeeld in drie klassen en ik mocht er tijdens mijn verblijf het Boek Openbaring behandelen. De studenten waren vol aandacht en hadden ook veel vragen, waar we open met elkaar over konden spreken. Een verfrissende ervaring.


Kerk met schooltje
We waren ook uitgenodigd voor een bezoek aan het kerkje met schooltje van pastor Sunil. Enkele jaren geleden wilden we hem helpen met uitbreiding van de ruimte waar zij diensten houden, omdat deze te klein werd. Dat lukte toen niet op die plaats, maar zij kregen wel de gelegenheid om vanuit een stichting in Holland een schooltje te bouwen, waar zij nu ook samenkomsten in houden en zo konden we hen daar mee helpen. Pastor Sunil, een enthousiaste jonge pastor met zijn al even enthousiaste vrouw houden nu ’s zondags op twee plaatsen diensten, waar vooral veel jonge mensen komen.Dienst in de schoolkerk
Wat mij altijd weer treft in de gemeenten is de behoefte om hun liefde te uiten en zo samen de liefde van de Heer te ervaren. Voor ons als nuchtere Hollanders is het dan wel even slikken als je als gasten in de gemeente komt en de kinderen in de gang aan weerszijden je bestrooien met bloemetjes. Op het platform volgt dan nog de begroeting met het omhangen van een feestelijke krans. Echt wel om verlegen van te worden, want wie zijn we toch eigenlijk...


Feestelijke ontvangst in de schoolkerk
Gastvrijheid en het uiten van onderlinge liefde is echter in het hart van de Pakistaanse broeders en zusters geschreven en het doet toch wel goed om je daar even in te mogen koesteren. We kunnen daar echt wel van leren... De boodschap die we mochten brengen was, dat de ogen van de Heer de gehele aarde doorlopen om zich krachtig te openbaren aan die mensen, die Hem het meest nodig hebben.
Sponsornieuws
Het sponsoren van kinderen is ook heel belangrijk. We bezochten het meisjesinternaat, waar 60 meisjes in de leeftijd vanaf 4 tot 18 jaar wonen. Zij zijn hier omdat zij geen goede thuissituatie hebben en het is een zegen, dat zij hier kunnen wonen en onderwijs krijgen. In de meeste gevallen hebben zij hun vader of moeder verloren of beiden en is de familie niet in staat om hen te verzorgen.

De meisjes waren voor ons bezoek bij elkaar gekomen en zongen hun enthousiaste liederen. Ik bracht er een korte boodschap, dat zij allemaal hun eigen plaatsje mogen hebben in het Lichaam van Christus. Als illustratie gaf ik hen allemaal een plaatje van het Lichaam gevuld met kleine mensjes met de uitdaging te zoeken naar hun eigen afbeelding.


De meisjes hebben niet zoveel mogelijkheden voor ontspanning en als presentje gaven we hen een bedrag om met elkaar een dag uit te gaan, waar zij dankbaar gebruik van maakten. Bij de grensovergang tussen India en Pakistan is de wisseling van de wacht altijd een bijzonder gebeuren, waar graag naar gekeken wordt door bezoekers.
Het Tamarafonds sponsort echter ook een aantal kinderen uit arme gezinnen, die hen niet voldoende kunnen geven wat zij nodig hebben en hen niet naar school kunnen sturen. We bezochten een sponsorgezin, waar ook een aantal kinderen waren uitgenodigd uit andere sponsorgezinnen. Het is geweldig fijn om te zien hoe door het sponsorproject ook aan christenkinderen kansen worden geboden.
Juist voor hen is het heel moeilijk in dit land. Van een van de jongens hoorde ik, dat op zijn school twee christenen waren op een groep van 3oo studenten! Christenen behoren van oudsher hier tot de armste laag van de bevolking met weinig invloed. Ik denk dat het belangrijk is dat de jeugd niet alleen leert lezen en rekenen, maar ook de kans krijgt om verder te gaan studeren.

Er zijn nog een aantal kinderen op de wachtlijst, die met verlangen uitzien naar sponsors, die hen willen helpen om naar school te kunnen gaan.
Actie voor een kamer voor de familie Gill
Pastor Gill werkt met zijn vrouw Farzana in Multan, een plaats in het midden van de provincie Punjab. Hij is een toegewijd werker en na enige tijd in Lahore gediend te hebben, is hij naar Multan geroepen om leiding te geven aan de gemeente aldaar. Het voorgangersgezin heeft vier grote dochters, die allen op school zijn.

Wat mij vooral trof was het feit dat er voor hen maar één enkele kamer voor hen beschikbaar was bij de kerk. Wonen, slapen, eten, studeren en dat alles in één kamer. Nu was er wel de mogelijkheid om een kamer op het platte dak van de kerk te bouwen, maar dat zou toch wel een € 2.000,-- moeten kosten en dat is er eenvoudig niet. Ik kreeg het sterk op mijn hart om hier toch enige actie voor te voeren, want eigenlijk kan dit toch niet.

Laten we het maar Actie Multan noemen. Ik wil beginnen met een storting van € 250,-- en zie uit naar het moment om hen te kunnen mededelen, dat zij kunnen gaan beginnen met de bouw van de extra kamer.Moeder Farzana met haar vier dochters op bezoek bij Liaquat en Henny


Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL54 ABNA 0415563399 ten name van
Stichting Schatkamer voor de Wereld te Rotterdam (met vermelding van:
Zending Pakistan of een van de projecten).

IBAN: NL54 ABNA 0415563399 - - - BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud