Nieuwsbrief uit Pakistan - 1e kwartaal 2024 A - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

Januari 2024
Geliefde  zendingsvrienden,
Eind november zonden wij het bericht van de tragische brand van de kerk van pastor Chand. We werden verrast door de spontane reacties en donaties die we mochten ontvangen en zo konden zij al spoedig beginnen aan de herbouw. Van pastor Chand ontvingen we een dankbetuiging en een verslag over het herstel van de kerk met wat foto’s, die tijdens en na het herstel werden gemaakt. Zo konden zij met de gemeente het kerstfeest toch in de kerk vieren. Geweldig toch!
Dank en verslag van pastor Chand over het herstel van de kerk

‘Ik wil hierbij allen hartelijk danken voor de giften die wij mochten ontvangen voor de wederopbouw van onze kerk na de verschrikkelijke brand, die zoveel verwoeste. Veel van het interieur ging verloren en we konden zo geen diensten meer houden in de kerk. We zijn zo verrast door de snelle reactie en hulp waardoor we zo snel weer konden beginnen aan de wederopbouw.
We wilden met u de ongelooflijke vooruitgang delen die is geboekt bij de wederopbouw van onze kerk. Door de genade van God en met de collectieve steun die we mochten ontvangen, hebben we de kerk met succes van de grond af aan opnieuw opgebouwd. Zoals Jesaja 61:4 ons eraan herinnert: Hoe geruïneerd en verwoest de dingen ook mogen lijken, God kan herbouwen, herstellen en vernieuwen.
Het dak, het verfwerk, elk aspect van het herstel werd met nauwgezetheid uitgevoerd en zo ontstond weer een plaats van aanbidding  voor de gemeente.

Onze gemeente, die voornamelijk bestaat uit hardwerkende steenovenwerkers, is zeer dankbaar voor uw bijdrage. Bij het naderen van de kerstperiode stonden we te popelen om onze erediensten en festiviteiten te hervatten en de veerkracht en eenheid van onze gemeenschap te vieren. Wat waren we dankbaar dat we toch op tijd gereed waren om het kerstfeest weer in eigen kerk te kunnen vieren.

Hoewel we veel aspecten van de restauratie van de kerk hebben kunnen aanpakken, blijft er nog wel behoefte aan kerkmeubilair, waaronder de katheder (pulpit) en enkele banken en stoelen waar gasten en oudere mensen op zitten. Helaas konden we deze artikelen vanwege tijdgebrek niet voor Kerstmis aanschaffen. We zijn echter vastbesloten om de inrichting na Kerstmis af te ronden en we zullen u de voortgang laten weten.

Bij dit bericht zijn enkele foto's die de wederopbouw van de kerk vastleggen, een bewijs van de impact van uw donatie. Uw steun is van groot belang geweest en wij zijn u zeer dankbaar. Deze donatie heeft een speciaal plekje in ons hart en symboliseert de hoop, de kracht van de gemeenschap en de niet-aflatende liefde van allen die ons werk steunen.

Moge God u overvloedig blijven zegenen voor uw vrijgevigheid en mededogen.

Met oprechte dankbaarheid,

Pastor Chand’
         

Dank zij alle giften konden zij al snel aan het werk

         

Viering van het kerstfeest in eigen kerk!
We sponsoren nu 66 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 8 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen. Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor  minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

De kosten om een kind te sponsoren bedragen € 25,-- per maand
voor basis- en midden onderwijs.

Veel kinderen staan al lange tijd op de wachtlijst en zien verlangend uit naar een sponsor.
Wij zijn dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud