Sponsorproject Tamara - Pagina 2 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Algemene Informatie

Het sponsorproject Tamara is in eerste instantie bedoeld om kinderen van christenen, die in Pakistan tot de minderheden behoren en vaak leven onder de meest armoedige omstandig-heden, te ondersteunen. Ook zijn er vaak weduwen, die onverzorgd met hun kinderen achterblijven, en voor wie de sponsoring van een of twee kinderen in het gezin een uitkomst is.
Daarnaast is het doel om ook in andere schrijnende gevallen bij te springen, zoals de kinderen, die in een van de internaten van de ‘Full Gospel Assemblies’ in Pakistan zijn opgenomen.

De kinderen en gezinnen zijn bekend bij Henny en Liaquat Qaiser, die vanaf 1981 in Pakistan werken. Zij bidden om leiding bij de toekenning van de sponsoring en proberen meer over het gezin te weten te komen.

Indien u zich opgeeft om dit sponsor-project te ondersteunen, verbindt u zich als het ware aan een kind en neemt u een bepaalde verantwoording op u inzake levensonderhoud en het naar school gaan van het kind, wanneer het daarvoor de leeftijd heeft.

Om de continuïteit hiervan zeker te stellen, zodat het kind/gezin enige vastigheid heeft voor de toekomst, geldt een opzegtermijn van 3 maanden. In die tijd zullen wij dan proberen om een andere sponsor voor het kind te vinden.
Kindersponsorproject

Pagina`s
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud