Gezamenlijk Info - Zending in Pakistan - Pagina 3 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Verder is er een project van onderwijs voor volwassenen, om hen zo in staat te stellen de Bijbel te kunnen lezen, daar er vooral onder de volwassenen nog veel analfabetisme is.

Sinds 2000 is Liaquat naast zijn functie van directeur van de Bijbelschool ook de seniorpastor van een snelgroeiende gemeente in Lahore.
Henny spreekt veel op bijeenkomsten, die speciaal belegd worden voor Pakistaanse vrouwen en geeft ook lessen op het Bijbel College in Lahore. Hun huwelijk werd gezegend met drie kinderen, een zoon Richard en twee dochters Tamara en Bonita.

Kindersponsorproject ‘Tamara’
Dit fonds is een belangrijk onderdeel van de zending in Pakistan, waar inmiddels 36 kinderen worden gesponsord van kansarme gezinnen.
Dit project hebben we ‘Tamara’ genoemd naar de oudste dochter van de familie Qaiser.
Henny onderhoudt een persoonlijke band met de ouders en kinderen en zorgt voor de betaling van het sponsorgeld aan de ouders of het internaat. Soms worden in één gezin twee kinderen gesponsord. Op deze wijze wordt het gehele gezin geholpen en kunnen de kinderen naar school gaan.

Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u naar de speciale folder van het Tamarafonds.

Noodfonds Bonita
Dit hulpfonds is genoemd naar Bonita, de jongste dochter van de familie Qaiser. Bijna dagelijks worden Liaquat en Henny geconfronteerd met allerlei schrijnende noodgevallen, waarop vaak geen antwoord gegeven kan worden door
Zending in Pakistan

Pagina`s
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud