Gezamenlijk Info - Zending in Pakistan - Pagina 5 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
De laatste jaren komt Pakistan menigmaal negatief in het nieuws vanwege terroristische aanvallen op Christelijke instellingen als kerken, zelfs op een school en een ziekenhuis.

Wij willen het prachtige en belangrijke werk vanuit Nederland dan ook graag steunen. Mocht u ons daarbij willen helpen, dan zijn uw giften en donaties van harte welkom.

Namens Henny en Liaquat willen wij ook allen danken, die dit werk steunen met hun gebeden en financieel support, waardoor dit werk mogelijk is. Wij zijn ook dankbaar voor de gemeenten en organisaties, die financieel steunen.

Adres in Pakistan:
Liaquat en Henny Qaiser
D.H.A Lahore (Pakistan)

Liaquat en Henny Qaiser zijn landelijk aangesloten
bij de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangelische Gemeenten, Urk) en OWZ
(St. Opdracht tot Wereldzending, Haarlem)
Zending in Pakistan

Pagina`s
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud