Gezamenlijk Info - Zending in Pakistan - Pagina 4 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
gebrek aan financiële middelen.

Om toch iets te kunnen doen aan de meest pijnlijke noodkreten om hen heen is vanuit Nederland het ‘Noodhulpfonds Bonita’ in het leven geroepen voor die gevallen, waar direct acuut geholpen moet worden.
Hierbij kan gedacht worden aan acute medische hulp, noodopvang, voedselhulp en wat zich ook maar aan nood aandient.
Wanneer het gemeenten betreft kan het gaan om financiële bijstand voor het gezin van de evangelist of voorganger of ook wel ondersteuning van de bouw van een kerkje. Verschillende malen was er al sprake van een kerkje, waar door gebrek aan middelen geen dak op het kerkje kon worden geplaatst. Vanuit het Bonitafonds konden we hen helpen.

Voor verdere bijzonderheden verwijzen
wij u ook naar de speciale folder van het Bonitafonds.

Zending in Pakistan

Pagina`s
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud