Privacyverklaring Stichting Schatkamer voor de Wereld - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Privacyverklaring
Stichting Schatkamer voor de Wereld

Het privacy beleid van de stichting is van toepassing op alle persoonsgegevens, die de Stichting Schatkamer voor de Wereld verwerkt van haar sponsors, donateurs en andere betrokkenen. De bescherming van privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens achten wij van groot belang en  valt onder de richtlijnen vanuit de Europese Unie (AVG 2018).

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens
Stichting Schatkamer voor de Wereld, Kouterstraat 6, 3075 CG Rotterdam, tel. 010-4852221,
K.v.K. nummer 24341925. Email: info@schatkamervoordewereld.nl

In het kader van uw betrekking tot de stichting worden de volgende gegevens verwerkt
Naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.
De gegevens worden gebruikt voor het zenden van nieuwsbrieven, mededelingen betreffende sponsorkinderen in Pakistan aan de sponsors, bevestiging van giften en donaties aan de betreffende donateurs en verwerking hiervan in de boekhouding.

Links naar andere websites
Op onze website treft u een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.

Bewaartermijn
De Stichting verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het contact en worden na beëindiging binnen een jaar verwijderd uit de administratie.

Nieuwsbrieven en berichten
Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van onze nieuwsbrieven en mededelingen, stuur ons dan een emailbericht en wordt u uit ons bestand verwijderd.

Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt.

Contact voor verdere vragen
Stichting Schatkamer voor de Wereld
Kouterstraat 6
3075 CG Rotterdam
info@schatkamervoordewereld.nl
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud