Nieuwsbrief uit Pakistan - 3e kwartaal 2019 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

September/Oktober 2019
Geliefde zendingsvrienden,
Hartelijk gegroet vanuit Pakistan. Het nieuwe seizoen is weer volop begonnen. Het Bijbelcollege met veel studenten en steeds meer projecten in het gehele land, waar we bij betrokken zijn vragen aandacht. Het is indrukwekkend wat de Heer hier in Pakistan doet en we houden u daarvan dan ook graag op de hoogte via onze nieuwsbrieven, die ook op de Nederlandse website van de Schatkamer terug te lezen zijn.
Bouw van de kerk in Youhannabad
In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we uitgenodigd waren om de eerste steen te leggen voor de nieuwe kerk in Youhannabad en inmiddels is men hard bezig met de verdere bouw. Er is deze zomer al veel gebeurd. De fundering, de vloer en de muren van de kerk zijn geplaatst en nu wordt er gewerkt aan de voorzijde van de kerk met de voordeur en het hek en ook het aanbrengen van tegels op de muur aan de voorzijde van de kerk.

De kerk onder leiding van pastor Yousaf Younis groeit. Er wordt goed onderwijs gegeven en de leden nemen regelmatig anderen mee naar de kerk. Er moet nog veel werk worden verzet om het gebouw af te maken. Het dak is een belangrijk onderdeel, want dan is er geen tent meer nodig om af te dekken. Nu wordt er nog vaak een tent gespannen over de muren, zodat ze een bescherming tegen de zon hebben. Pas geleden was er een hevige storm met veel regen en het verzamelde water in het tentdoek werd zo zwaar dat er een muur omviel. Gelukkig vielen er geen slachtoffers maar ontstond er wel weer schade.

Pastor Yousaf zelf ging deze zomer door een zeer pijnlijke tijd heen als gevolg van een niersteen en kwam er pas verlichting na een noodzakelijke operatie. Zo waren er veel uitdagingen als ziekte en een storm, die samen ook weer financiële konsekwenties omvatten. De kerk doet zijn best, maar het is nog steeds een jonge kerk en de meeste leden hebben een arme achtergrond. Wij vragen uw gebed voor de pastor en de gemeente. Financiële steun hebben zij nog steeds nodig.

Dank zij een extra gift uit Nederland en een kerk in Rotterdam konden nieuwe tegels worden aangeschaft voor de muur aan de straatzijde. Pastor Yousaf en de kerk zijn heel dankbaar voor al het meeleven en giften die zij mogen ontvangen.

         
    Het aanbrengen van tegels aan de voorzijde                   Gebroken muur vanwege storm
Projecten in het district Sindh
Pastor Morris (co-pastor in onze kerk te Lahore) bezocht met een team uit de gemeente het district Sindh in Zuid Pakistan. Het verslag van pastor Morris van de reis is tekenend voor wat de Heer in ons land doet en we maken u graag deelgenoot van wat zij op hun reis meemaakten. Het ging om twee projecten: de bouw van de school in de Thar woestijn en het geven van een trainingscursus voor pioniers die nieuwe gemeenten stichten.

Schooltje in de Thar woestijn. In de Sindh ligt ook de Thar woestijn waar het schooltje wordt gebouwd met steun uit onze gemeente en donaties van het thuisfront. Het team bezocht ook de plaats waar nog hard gewerkt wordt aan de bouw van de school. (Zie vorige nieuwsbrief) Zij waren er tien dagen en beleefden met elkaar op de onafhankelijks dag een geweldige samenkomst en na afloop verraste het team de aanwezigen met het aanbieden van een overvloedige maaltijd. Wij vragen uw gebed dat er voldoende middelen zullen komen om de bouw volledig te kunnen afmaken. Ook in onze gemeente gaat de actie door.

         
            Samenkomst op onafhankelijksdag                         Kinderen bij de school in opbouw

Gebedsverhoring. De woestijn Thar is een zeer droog gebied waar bijna niets groeit, wat menigmaal hongersnood veroorzaakte. Met Pasen dit afgelopen jaar waren er 4 bezoekers uit Thar in onze kerk te Lahore en werd er eendrachtig sterk gebeden voor regen, overvloedige regen. God is niet alleen een hoorder maar ook een verhoorder van gebeden en dit jaar is er in dit gebied meer regen gevallen dan ooit tevoren. Dit is de eerste keer dat er zelfs kleine rivieren water uit het zand komen. Ze zijn in Thar allemaal zo verbaasd omdat het nooit eerder gebeurde en zien het als een wonderteken uit de hemel. Voor de komende 3 jaar zal er zeker voldoende voedsel zijn voor de dieren. Het is ook zo bemoedigend voor de kerk in Lahore!

‘Want ik zal water gieten op het dorstige land, en stromen op het droge; Ik zal mijn geest uitstorten op uw nakomelingen en mijn zegen op uw nakomelingen.’ Jesaja 44:3.

Trainingsprogramma voor pioniers. Tijdens deze reis werd in het Sultanabad FGA gebouw, dicht bij Hyderabad (Ook een plaats in de Sindh) door pastor Morris en enkele voorgangers een cursus gegeven voor pioniers, die de roeping hebben om nieuwe gemeenten te stichten en op te bouwen. Gods werk in Pakistan staat niet stil. Het is een groot land en er zijn plaatsen waar nog geen gemeenten zijn voor mensen die tot geloof komen.

         
                             Onderwijsteam                                            Pastor Morris geeft onderwijs
Geschenk voor schooltje in Kasur
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de opening van een nieuw schooltje in Kasur, dat ligt in het gebied van de baksteenovens. De kinderen zitten in de open lucht op een binnenplaats van een huis van een van de bakstenen oven families. Een Nederlands echtpaar stuurde een extra gift zodat zij een ventilator konden kopen, wat tapijten om op te zitten en een groen kleed om er overheen te hangen als bescherming tegen de hete zon. Zij zijn er erg blij mee.

         
Seminar voor echtparen
Ter gelegenheid van 28 jaar huwelijk van pastor Younas en zijn vrouw Razia wilden zij dit graag vieren in combinatie met een seminar voor bevriende echtparen, die daarvoor werden uitgenodigd. Pastor Younas Indiryas is voorganger van de F.G.A. Bakr Mandi kerk. Liaquat en ik werden ook uitgenodigd en ons werd gevraagd elk een onderwerp voor onze rekening te nemen. Liaquat gaf les over het thema van opvoeding van de kinderen en ik (Henny) over het geheim van een gelukkig gezin gebaseerd op de liefde zoals we die vinden in 1 Corinthe 13.
Pastor Yousaf met Razia en hun 2 zonen.
Hun dochter woont in de USA
Tijdens de pauze vierden we het jubileumfeest van de pastor en zijn vrouw. Zij sneden een taart aan en gaven elkaar een nieuwe ring! Daarna gaf een team van jonge mensen elke vrouw een bloem om aan haar man te geven en elke man twee armbanden van bloemen voor zijn vrouw. Heel bijzonder!
Een aantal koppels werden naar voren geroepen en ontvingen een cadeautje en kregen de opdracht om in één zin te vertellen wat ze in hun huwelijk hadden geleerd. Het was een bijzonder programma en velen werden gezegend. De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijk diner!


         
                                                                                                             Liaquat en Henny
                                                                                              samen met het organiserend team
Verslag van Ritma Akram van haar zendingsreis naar Kenia
Ritma Akram is een van onze Bible College afgestudeerden die nu studeert voor haar Master diploma in de theologie bij IGSL in Manilla, Filippijnen. Ritma is ook lid van onze kerk in Lahore. Zij verwacht in 2020 haar diploma te ontvangen en dan weer terug te keren naar Pakistan om als docent te dienen op het Bijbel College en verder betrokken te zijn bij het werk met kinderen en wezen. Deze zomer moest ze als onderdeel van haar opleiding uittrekken voor een Outreach reis en de Heer leidde haar naar Kenia. Om een indruk te geven van haar ervaringen tijdens de reis hier enkele hoogtepunten uit haar verslag:

"Kenia was voor mij een volkomen onbekend land en ik voelde mij als Abraham, die de opdracht kreeg om naar een land te trekken, dat hij niet kende om gezegend te worden en een zegen te zijn. Ik verbleef 6 weken in Kenia en elke dag was uniek en leerde ik om meer dankbaar te zijn. De eerste 2 weken bracht ik door in een kerk, waar vanuit ik de kans kreeg om te werken onder middelbare scholieren. Op hun jaarlijkse gebedsdag sprak ik tot 700 studenten.
                                                                                                   Ritma met de middelbare scholieren
Wat een vreugde was het om hen te bemoedigen met Gods woord en hen te vertellen over Gods getrouwheid in mijn leven. De knuffels die ze me na afloop gaven en de glimlachen dat ik ontving, waren absoluut onbetaalbaar. Ik herinner me een meisje dat me omhelsde omdat ik haar herinnerde aan haar oudere zus die in India werkt en al jaren weg is.

Voor de resterende 4 weken verbleef ik in een weeshuis waar 60 kinderen wonen vanaf 1½ jaar tot aan de leeftijd voor de Middelbare school. Ik mocht hier leiding geven aan de dagelijkse gebedstijden in de kapel en verder assisteren bij de groepsdiscussies onder de tieners bij onderwerpen als liefde, familie en geld. Ik hoorde hier zoveel hartverscheurende verhalen, maar ondanks hun pijn en emotionele wonden zongen zij van Gods getrouwheid en liefde.
                                                                                                 Ritma samen met de internaatkinderen
Ik heb er meer van hen geleerd in vergelijking met wat ik hen heb geleerd. Tevreden zijn met wat je hebt, glimlachen zelfs wanneer het pijn doet en altijd met verwachting uit te zien naar God die ons heeft geschapen zijn mijn belangrijkste bevindingen van mijn opdracht in Afrika.

Deze ervaring in Kenia heeft me geholpen om veel dingen met een andere ogen te zien en heeft mijn hart nog meer geopend voor de niet-bevoorrechte kinderen in Pakistan. Ik kijk er naar uit om terug te gaan naar Pakistan na het afronden van mijn laatste jaar in Manilla, zodat ik kan werken onder de kinderen binnen en buiten het internaat. God heeft ze lief en zij zijn kostbaar in zijn ogen.’
FGA Vrouwenteam
We zijn dankbaar met de inzet van het vrouwenteam, dat enorm veel mag betekenen voor de christenvrouwen in Pakistan. Het team trekt door het gehele land en bereikt vele vrouwen uit kerken van verschillende denominaties. De vrouwen in Pakistan zijn over het algemeen laag opgeleid en gezien als minderwaardig aan de man. Het team geeft seminars en houdt trainingscursussen waar vele belangrijke thema’s worden behandeld zoals:

De vrouw als moeder en echtgenote, opvoeding van de kinderen, waarde van de vrouw, zaken als hygiëne, discipelschap, hoe om te gaan met geweld, kindermishandeling en misbruik. Zo zijn er nog vele andere onderwerpen die belangrijk zijn voor de vrouwen in Pakistan. De reacties van de deelneemsters aan de cursussen zijn hartverwarmend en velen , die met enige aarzeling aan een training begonnen, getuigen unaniem dat zij bijzonder gezegend zijn. We zijn ook dankbaar dat we op het Bijbelcollege sinds vele jaren ook vrouwelijke studenten hebben, waarvan velen inmiddels een bediening hebben in de plaatselijke gemeenten en een aantal van hen ook meewerken in het vrouwenteam.

         
Henny met een aantal leden van het team tijdens          Blij met de certificaten van de cursus
          een bezoek van Helen Boot vorig jaar

         
                            Seminars en trainingscursussen in verschillende steden en dorpen

Het is duidelijk dat de inzet van het team heel belangrijk is voor het werk onder de vrouwen. We zijn ook dankbaar met de ondersteuning van de HVC (Stichting hulp vervolgde christenen) in Gorinchem voor het vrouwenteam. In hun laatste blad namen zij een artikel op van het vrouwenwerk in Pakistan.
Noord Pakistan
Er zijn verschillende studenten die na afloop van de opleiding naar het noorden van Pakistan vertrokken zijn om daar te pioneren en gemeenten te stichten of bestaande gemeenten bij te staan. Soms worden zij enige tijd ondersteund maar was dat tijdelijk en maken zij een financieel moeilijke tijd door. Dit is ook het geval met een tweetal pioniers die daar werken en wonen met hun vrouw en kinderen. Mocht iemand of een gemeente op het hart hebben om hen te steunen voelt u dan vrij om ons te schrijven, dan geven wij u graag verdere informatie.
Kindersponsorproject Tamara

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind belangrijk en verschillende van de kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed op school.

We sponsoren nu 67 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 6 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen.

Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren. Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,-- per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud