Algemeen fonds - Zendingsechtpaar - Pagina 2 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Algemene Informatie

Liaquat en Henny Qaiser vanaf 1981
werkzaam in Pakistan

In 1981 vertrokken zij direct na hun opleiding BA aan het Continental Bible College in St. Pietersleeuw en na hun huwelijksvoltrekking naar Pakistan, het land waarvoor zij een duidelijke roeping hebben.
De ouders van Henny brachten verschil-lende malen een bezoek aan dit land en hier volgt een verslag van de vader van Henny, oud-voorganger van de gemeente, die Liaquat en Henny in 1981 uitzond naar Pakistan. Verschillende aspecten van dit veelzijdige zendingswerk worden hierin belicht.

Bediening van Liaquat en Henny Qaiser
Pakistan, een land vol schrille tegenstellingen. Overwegend Moslims met een minderheid van 2 tot 3 procent Christenen. Temidden van deze omgeving werken Liaquat en Henny Qaiser samen met vele andere Pakistaanse christenen in Gods Koninkrijk. Het huis van Henny en Liaquat en het kantoor van het F.G.A. Bible College, waar Liaquat de directeur is, zijn belangrijke centra, waar vele werkers (pastors, evangelisten en zendelingen) komen voor besprekingen en adviezen.

De telefoon gaat voortdurend over en het is verbazingwekkend, dat zij temidden van dit alles hun rust bewaren en aan elk bezoek en elk telefoongesprek dezelfde liefdevolle aandacht geven en altijd weer klaar staan om te dienen. Het is duidelijk, dat Liaquat en Henny in dit land een heel grote plaats innemen. Zij staan met hun bediening temidden van klein en groot, jong en oud, de gewone leden van de plaatselijke gemeenten en de leiders van de vele gemeenten   en organisaties, zowel
Zendingsechtpaar

Pagina`s
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud