Nieuwsbrief uit Pakistan - 3e kwartaal 2021 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

September 2021
Geliefde zendingsvrienden,
Hartelijk gegroet vanuit Pakistan. We hebben wel een heel bewogen jaar achter de rug. Vanwege de coronasituatie hebben we hier net als overal in de wereld te maken met steeds wisselende regels en voorschriften. Lockdowns in meer of mindere mate en veel mensen hebben hun baan verloren en het is voor hen heel moeilijk om weer aan het werk te komen. Er is geen hulp van de overheid en veel gezinnen lijden honger en hebben achterstand met het betalen van huur en schoolgeld. We zijn dankbaar voor de extra giften die we vanuit onze donateurs in Nederland mochten ontvangen om hieraan tegemoet te komen. We konden zo een aantal mensen helpen maar worden nog steeds geconfronteerd met schrijnende gevallen die hulp nodig hebben. Met Gods hulp trachten we te doen wat we kunnen en zijn heel dankbaar voor uw bijdragen en gebeden. We zitten nu in de vierde piek van de Coronacrisis. Volgens de officiële berichten is het aantal nieuwe patiënten ongeveer 4000 per dag, maar het echte aantal is moeilijk te bepalen omdat veel zieken zich niet laten testen. Het testen is duur en velen kunnen dat niet betalen.

Het FGA Bijbel College was begin september weer net begonnen, maar nu werd er weer opnieuw een lockdown van een week opgelegd voor alle onderwijsinstellingen. Dit proces van ‘dan wel en dan weer niet’ is al aan de gang sinds vorig jaar en ook erg lastig voor het Bijbel College omdat veel studenten ver weg wonen.
In April zou Liaquat de prediking verzorgen op de Paasconferentie, die net als andere jaren gehouden werd op het buitenterrein van de FGA conventie, omdat er altijd zoveel mensen komen en de kerkzaal niet groot genoeg is.
De nacht voor Pasen werd Liaquat plotseling erg ziek en voelde zich te zwak om zelfs te kunnen staan. Pastor Morris, een van onze twee co-pastors, moesten we dan ook snel bellen om zijn plaats in te nemen. Gedurende twee weken nam Liaquat rust thuis, maar toen moest hij vanwege sterk opkomende koorts toch een aantal dagen in het ziekenhuis worden opgenomen voor nader onderzoek. Na de nodige tests werd een virusinfectie gevonden die de koorts veroorzaakte en bij het doorlichten werden ook vlekken van een longontsteking op de longen gezien.
Hoewel de testen niet duidelijk Corona lieten zien, leken de symptomen wel op Corona en dus moest de infectie wel behandeld worden met medicijnen, injecties en antibiotica. Hij mocht wel naar huis, maar moest worden verzorgd op een aparte geïsoleerde kamer, waarbij niet teveel bezoek moest komen. Een zuster uit de gemeente organiseerde twee verplegers, die zorg droegen voor toediening van injecties en medicijnen en wel voor de dag en voor de nacht.
Dit nam alles bij elkaar wel een aantal weken in beslag maar langzamerhand knapte hij weer wat op en raakte weer betrokken bij het werk en de prediking.
De dokter adviseerde hem om toch rustig aan te doen en niet teveel overal heen te gaan voor diensten en vergaderingen buiten de stad. De buitenlandse reis die voor de zomer was gepland kon dus niet doorgaan. We zijn dankbaar dat alles toch goed is afgelopen en vertrouwen dat de Heer alles in handen heeft en Liaquat nog vele jaren dienstbaar mag zijn in Gods koninkrijk.


In ziekenhuis
In quarantaine thuis
We ontvingen vorige week een heel droevig bericht van het plotseling overlijden van Nabila Barnabas, een oud-lid van het FGA vrouwen-team.

Zij werd besmet met het Coronavirus en na hevige koorts overleed zij binnen een week.

Nabila was een van de eerste leden van het vrouwenteam en bleef ook na haar huwelijk met pastor Barnabas sterk betrokken bij het team.


Het vrouwenteam in 2017
met Nabilla geheel rechts op de foto
Vrouwenconferentie in de kerk van pastor Sunil Sultan

Op 20 maart werd ik uitgenodigd om te spreken op een conferentie voor vrouwen, met als thema ‘Vrouwen sta op’. De dienst was zeer goed georganiseerd en geleid door Nosheen, de vrouw van pastor Sunil. Ik behandelde het onderwerp vanuit het Bijbelgedeelte Jesaja 52:1-2 waarin de profeet de stad Jeruzalem als dochter van Sion oproept om wakker te worden, het stof af te schudden en zich te bevrijden van de banden die haar gevangen houden. De zusters werden aangemoedigd om te verstaan welke hoge roeping zij van God ontvangen hebben om in alle vrijmoedigheid zijn getuigen te mogen zijn.
Het was een zeer gezegende tijd en ik ben dankbaar dat in een tijd, waar vanwege de corona lockdowns veel vergaderingen niet kunnen plaatsvinden, deze conferentie toch mogelijk was.

         
               Welkom                                      Henny met Nosheen                   Vertaald door pastor Sunil
Verbouwing en uitbreiding van de Rastaschool
Op 28 mei werd na de verbouwing en uitbreiding van de Rastaschool het vernieuwde schoolgebouw ingewijd. Vanwege de toename van leerlingen was de school in de loop van de jaren te klein geworden en werd het steeds moeilijker voor leraars en leerlingen. Meerdere klassen in een lokaal, les geven in gang en portaal enz. Niet bevorderlijk voor het geven van goed en verantwoord onderwijs.


Het nieuwe schoolgebouw
Vanwege de Lockdown was de school voor een aantal maanden gesloten en zo waren er minder uitgaven. De leiding voegde dat toe aan de balans van het jaar ervoor en had zo genoeg om te beginnen met de verbouwing en zo werden er drie lokalen toegevoegd compleet met de benodigde accommodatie voor leraars en leerlingen.
De schoolleiding met directeur pastor Shamoun Chand als hoofd is dan ook geweldig dankbaar en enthousiast om zo met elkaar een nieuwe periode te kunnen ingaan. Het nieuwe gedeelte ziet er prachtig uit en biedt ruimte aan 100 leerlingen. De dienst bij de inwijding was bijzonder gezegend en vervuld met dankbaarheid aan de Heer, die in dit alles zo ruim heeft voorzien. Zoals gebruikelijk moest uiteraard de linten voor de opening van het nieuwe gebouw worden doorgeknipt en was deze plechtigheid aan mij toebedeeld als de eregast.       Een hartelijk welkom bij aankomst


Pastor Chand met de leraars
FGA vrouwenteam
In het afgelopen jaar zijn er vanwege de Corona lockdown minder bijeenkomsten geweest dan het team gewend was, maar nu begint het toch langzamerhand weer op gang te komen. Ruth Nadeem, leidster van het vrouwenteam, gaf het volgende verslag:

Op 27 augustus waren we uitgenodigd voor een zusterbijeenkomst in de FGA kerk in Harappa. Er waren meer dan honderd vrouwen aanwezig en Tomoe behandelde het thema ‘vergeving’, wat bijzonder aansloeg. Een bijzonder gezegende dienst mochten we met elkaar beleven.

Ons team wordt nu ook weer uitgebreid met een nieuw lid n.l. Sanfia Iqbal. Zij is kort geleden afgestudeerd van het FGA Bijbel College en we kunnen haar inzet goed gebruiken.

Het team hield ook een aantal diensten voor zusters in een gemeente, die samenkomt in LDA wijk van Lahore. We behandelden de verschillende manieren van communicatie onderling en met anderen om het evangelie door te geven. Niet alleen vanaf de kansel, maar juist in de directe omgang met elkaar en met anderen. Het onderwerp sloeg goed aan en in de praktische toepassing tijdens de lessen werd actief meegedaan. We ervoeren echt allemaal de liefde en bemoediging tijdens deze dienst.
FGA school voor volwassenen
Er worden hier verschillende cursussen en trainingen gegeven voor volwassenen die weinig opleiding hebben genoten in de verschillende takken van de samenleving. Veel mensen hebben geen schoolopleiding gehad en voor hen is de school dan ook heel belangrijk. Om enkele opleidingen te noemen:

  1. Leren lezen en schrijven voor analfabeten.
  2. Een cursus voor vroedvrouwen, waar momenteel meer dan honderd  jonge vrouwen worden opgeleid.
  3. Cursus voor het ontwerpen van kleding in de mode-industrie.
  4. Opleiding voor timmerman.
  5. Cursus voor sportbegeleiding.


Op 11 augustus werd een diploma-uitreiking gehouden voor hen, die de cursus ‘Lezen en schrijven’ met goed gevolg doorlopen hadden. Mevr. Shunila Ruth, lid van de Nationale Vergadering een christelijke politica was een speciale gast. Een andere gast, die we van de regering hadden uitgenodigd verklaarde dat dit een van de weinige beste opleidingen op dit terrein was, die hij had gezien.


Diploma-uitreiking
Bezoek aan Skardu in Noord Pakistan

Op 15 augustus vertrok Liaquat met 3 broeders van het FGA bestuur naar Skardu om het werk te bezoeken van de plaatselijke pastor, een oud-student van het Bijbel College, die hier 14 jaar geleden een gemeente stichtte. Het is een zeer koud bergachtig gebied en niet zo gemakkelijk om de mensen te bereiken. Toch voelde hij zich op de Bijbelschool al geroepen om hier heen te gaan en  na een moeilijk beging ervaart hij sterk de zegen van de Heer.
De kerk komt samen op een militaire basis en dat geeft wel beperkingen. Geen camera’s en niet rondhangen na een dienst etc. Er is dan ook grote behoefte aan een eigen stukje land om een kerk te bouwen waar ze elkaar vrij kunnen ontmoeten. Maar de prijs voor land is duur en dan nog het bouwen van een kerk…, dus zal dat nog wel even moeten wachten.. Zij zijn echter dankbaar voor de mogelijkheid die zij nu reeds hebben om dienstbaar te zijn en geven de toekomst over aan Hem, die alles in handen houdt.

Gigantisch kruis
Vorig jaar werd in deze afgelegen berggebieden met uitzicht op de rivier de Indus een groot uit marmersteen gehouwen kruis ontdekt door een team onderzoekers van de universiteit van Baltistan in Skardu. Het  moet daar minstens 1200 jaar geleden begraven zijn. Het kruis is ruim 2 meter hoog en heeft zeker een gewicht van drie of vier ton. Men neemt aan dat dit het grootste kruis is in zijn soort, dat ooit gevonden is in omgeving. Liaquat met de drie andere pastors brachten ook een bezoek aan dit kruis en waren diep onder de indruk. Zij moesten denken aan de woorden van Jezus, toen de Farizeeën hem vroegen om de discipelen te laten zwijgen bij zijn intocht in Jeruzalem: ‘Ik zeg u indien deze zwegen zouden de stenen roepen’. Ons gebed is dat het reddend evangelie van Jezus hier nog lang en duidelijk zal klinken.
Kindersponsorproject Tamara

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind belangrijk en verschillende van de kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed op school.

We sponsoren nu 69 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 8 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen.

Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren. Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,-- per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud