Nieuwsbrief uit Pakistan - 2e kwartaal 2024 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

Juni 2024
Geliefde zendingsvrienden,
Hartelijke gegroet en Gods rijke zegen toegewenst. Er is weer veel gebeurd de laatste tijd en we zijn dankbaar om de zegeningen van de Heer in ons werk met u te mogen delen. Om maar een paar dingen te noemen. De voortgang van het pas geopende naaiatelier, een nieuw leven voor twee gezinnen uit de steenfabrieken, het getuigenis van Haroon, een voormalig gevangene die in mei gedoopt werd. De Heer is zo geweldig goed!
We zijn dankbaar voor de gebeden en steun van u onze achterban, die dit werk in Pakistan mogelijk maken.
Weer vrijheid voor twee gezinnen uit de steenfabrieken
Dank zij een bijzondere collecte tijdens de Paasdienst dit jaar van de Baptistengemeente in IJmuiden konden twee gezinnen worden vrijgemaakt van de schuld waardoor zij gedwongen werden om met het hele gezin al vele jaren onder de meest zware omstandigheden in de steenfabrieken als slaven te werken. De schulden konden dankzij deze bijzondere collecte volledig worden afgelost en mede door de aanschaf van een riksja voor het vervoer van vracht en reizigers kunnen zij een nieuw leven gaan opbouwen.

        
    Familie Mehboob                                                                                         Familie Razah Masih

    
Rasta Naaiatelier
Op 11 oktober 2023 werd het nieuwe naaicentrum tegenover de Rastaschool geopend door de zusters Henny Qaiser, Monica Winerdal en Maria Westerlund..
Dit naaicentrum is een nieuw project, waar 10 vrouwen van verschillende leeftijden en achtergronden, maar allemaal afkomstig uit arme gezinnen en zonder training of opleiding de gelegenheid krijgen om hun leven en dat van hun
                                                                                                               8 van de 10 leerlingen
gezin te verbeteren. Zij leren het kleermakerswerk, maar krijgen ook een opleiding in het volwassenenonderwijs zodat ze kunnen leren lezen en schrijven.

Van Pastor Shamoun Chand kregen we een update van het eerste jaar en een speciaal verzoek voor de leerlingen om hen te steunen bij de start van een nieuw leven na de opleiding:

"Ik ben erg blij om te kunnen meedelen dat we vorig jaar met succes 10 vrouwelijke studenten hebben ingeschreven voor het nieuwe atelier. In de afgelopen maanden hebben deze toegewijde studenten opmerkelijke vooruitgang geboekt in de beheersing van de verschillende naaitechnieken. Hun inzet en toewijding zijn echt inspirerend om te zien. Nu de voltooiing van het eerste jaar van de opleiding in augustus 2024 nadert, staan we te popelen om hen na de opleiding te zien beginnen aan een totaal nieuw begin van hun leven van zelfredzaamheid. Om hun leven echt te veranderen en hen in staat te stellen de vaardigheden die ze hebben geleerd effectief te gebruiken, zijn we echter van mening dat het essentieel is om hen naaimachines te geven.
Met een naaimachine aan huis kunnen onze afstuderende studenten hun vak blijven uitoefenen, naaiprojecten aannemen om een duurzaam inkomen verdienen voor zichzelf en hun gezin. Deze kans zal hen niet alleen economisch sterker maken, maar ook een gevoel van vertrouwen en onafhankelijkheid geven.
Daarom vragen wij uw steun bij het schenken van een naaimachines aan onze afstuderende studenten. Uw bijdrage zal een aanzienlijk verschil maken in hun leven en hen helpen een betere toekomst op te bouwen. De geschatte kosten voor elke naaimachine bedragen 75 euro per machine.

We zijn zeer dankbaar voor uw voortdurende steun en toewijding om positieve verandering in onze gemeenschap te creëren. Samen kunnen we een blijvende impact hebben en deze aspirant-kleermakers in staat stellen te gedijen.

Pastoor Chand”

We zijn heel blij met dit nieuwe project en vertrouwen dat in de toekomst nog vele vrouwen een nieuwe kans zullen krijgen in hun leven.Op 8 maart was ik uitgenodigd om de vrouwen toe te spreken van een kerk in een arme wijk van Lahore. De voorganger is Nadeem Nazir, die samen met zijn vrouw Huma is afgestudeerd van het FGA Bijbel College. Nadeem heeft het perceel naast zijn huis ter beschikking gesteld voor gebruik van de kerk en runt ook een kleine school voor de arme christelijke kinderen in dat gebied. Nadeel van het perceel is, dat het wel muren heeft maar nog geen dak.

Het thema van de dag was het belang van het besef van eigenwaarde van de vrouw in gezin en samenleving. Het was een gezegende dag en de reacties waren heel bemoedigend.

In juni zal ook de jaarlijkse trainingsweek voor vrouwen weer worden gehouden in het gebouw van het FGA Bijbel College, waar ongeveer 50 vrouwen uit verschillende kerken uit het gehele land een week lang studies zullen volgen, die belangrijk zijn voor hun dienst in gezin en gemeente.
Team voor begeleiding gevangenen
Onze gemeente in Lahore heeft ook een team voor de begeleiding van mensen, die door welke oorzaak ook in de gevangenis zijn terecht gekomen. Dit team wordt geleid door co-pastor Arif Yousaf. Liaquat heeft het algemeen overzicht als senior pastor. Om u een indruk te geven van wat je in dit werk kan tegen komen, laten we hier het getuigenis volgen van Haroon Nazir, die in mei werd gedoopt.
Haroon was een naamchristen en had een nogal agressief karakter wat hem nog al eens in moeilijkheden bracht. Hij was de enige zoon in een gezin met nog 5 getrouwde en 1 ongetrouwde zus. Zelf is hij getrouwd en heeft vijf kinderen. Hij woonde met zijn kinderen in bij het huis van zijn ouders met de ongetrouwde zus. In 2019 kwam een jonge man die zijn zus leuk vond ’s nachts in hun huis om haar te bezoeken. Haroon en zijn vader stonden op om hem weg te jagen en het kwam tot een hevig gevecht. De jongen vluchtte weg via het dak en sprong zo op straat. Daarbij werd hij ernstig gewond. en stierf na 5 dagen in het ziekenhuis. Haroon en zijn vader werden gearresteerd en werden veroordeeld tot een gevangenschap van 25 jaar.
In 2021 bezocht pastor Arif hen met zijn team, begeleidde hem vanaf die tijd en onderwees hem vanuit de Bijbel. In 2022 kwam Haroon tot bekering en aanvaarde Jezus als zijn verlosser. Hij bestudeerde de Bijbel en dit veranderde hem zodanig dat hij zelfs werd aangesteld als godsdienstleraar voor de andere gevangenen. Het team bleef hem regelmatig bezoeken en ook zijn familie.
In 2023 werd hij ernstig ziek en raakte volledig verlamd en werd onder begeleiding opgenomen in het ziekenhuis. Pastor Arif Yousaf bezocht hem ook daar geregeld en bad voor hem. Hij werd tot verbazing van de artsen volledig genezen en weer teruggestuurd naar de gevangenis.
Haroon had inmiddels via zijn advocaat beroep aangetekend en in februari 2024 werd zijn beroep aanvaard en mochten hij en zijn vader weer naar huis. Er werd een dankbijeenkomst georganiseerd, waarbij wel 200 mensen aanwezig waren. Pastor Arif Yousaf was ook uitgenodigd en zijn boodschap sprak zo aan dat velen tot geloof kwamen en hij uitgenodigd werd voor verdere bijeenkomsten.

Haroon komt regelmatig naar de kerk en werd in mei gedoopt. We zijn zo dankbaar voor wat God in zijn leven gedaan heeft. Een nieuw leven ligt voor hem en daarin heeft hij zeker onze hulp en gebeden nodig. Tijdens de gevangenisperiode is er een schuld ontstaan vanwege een lening bij de eigenaar van een steenfabriek voor de kosten voor het gezin en de notaris. Haroon gaat nu dagelijks met zijn ouders naar de steenfabriek om de schuld te kunnen aflossen. Graag zou hij een riksja willen kopen om in zijn behoeften te voorzien en ziet met verlangen uit naar wat de Heer verder in zijn leven wil doen.
Wij vragen uw gebed voor Haroon en zijn gezin voor een nieuwe gezegende toekomst. Heeft u het in uw hart om iets bij te dragen in de kosten, dan is dat van harte  welkom.

         
   Pastor Yousaf en                     Haroon in ziekenhuis                         Gedoopt en met vreugde
  gezin van Haroon             waar met hem gebeden wordt                       het nieuwe leven in
We sponsoren nu 67 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 9 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen. Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor  minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

De kosten om een kind te sponsoren bedragen € 25,-- per maand
voor basis- en midden onderwijs.

Wij zijn dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent. Meer bijzonderheden vindt u op onze website. Mocht u een kind willen sponsoren, dan zenden  wij u graag de gegevens van een kind door.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud