Nieuwsbrief uit Pakistan - 1e kwartaal 2023 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

Maart 2023
Geliefde zendingsvrienden,
Hartelijk gegroet en Gods rijke zegen toegewenst. In de eerste plaats willen we de Heer danken vanuit de diepte van ons hart voor Zijn trouw en goedheid. Het is zo'n voorrecht om bij Hem te mogen horen en Hem te dienen. We willen ook ieder van jullie danken, individueel en ook de kerken die voor ons bidden en ons steunen. Jullie maken een groot verschil in het leven van veel Pakistanen. We zijn collega's in Gods wijngaard en Zijn wijngaard is zo groot en de behoeften zijn zo groot en zo talrijk, dat we kunnen voelen dat wat we ook doen slechts een druppel is op de gloeiende plaat. Laten we echter niet vergeten dat God in staat is om alles wat we voor Hem doen te gebruiken en het te vermenigvuldigen tot een zegen voor velen.
Moge u bemoedigd worden door deze nieuwsbrief en blijven bidden dat de Heilige Geest in ons en door ons zal werken en vele levens in Pakistan zal raken.
Internationale Dag van Gelijkheid van Mensenrechten

        

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van Mensenrechten, georganiseerd door het Pakistan Christian Council International op 10 december 2022 ontving Liaquat een awardonderscheiding van de gouverneur van de Punjab in het gouverneurshuis te Lahore, als waardering voor zijn inzet voor de belangen van minderheden in Pakistan. Liaquat is geen onbekende in Pakistan en heeft ook zitting in verschillende nationale besturen, waaronder de Nationale Commissie voor Minderheden in Pakistan. Het valt onder het Ministerie van Religieuze Zaken en het streven is naar een goede verstandhouding tussen de verschillende godsdiensten in Pakistan.
FGA vrouwenteam

We zijn zo ontzettend dankbaar met ons vrouwenteam dat zoveel werk verzet en door het gehele land gemeenten en groepen bezoekt voor onderwijs en praktische toepassing van het evangelie voor vrouwen en jeugdgroepen. Van de teamleidster Ruth Nadeem ontvang ik (Henny) regelmatig rapporten van het werk. Het team is fulltime bezig, maar zij vinden het toch wel geruststellend om iemand te hebben voor de eindverantwoordelijkheid, waar zij altijd terecht kunnen.                                                       Henny met het vrouwenteam
Ook door de gemeenten word ik vaak gevraagd om mee te komen en een boodschap te brengen. Al vele jaren is Tomoe, een Japanse zendelinge, ook lid van het Team. Zij gaat wel meestal mee met de team leden. Ze kan prachtig zingen en is een heel fijne vrouw die zich helemaal heeft toegewijd aan het zendingswerk in Pakistan.

Om u een indruk te geven laat ik nu wat gegevens volgen uit het laatste rapport. In het vierde kwartaal van 2022 bezocht het team acht verschillende kerken in Lahore, Gujranwala en Faisalabad. Tijdens deze bezoeken deelden zij Gods woord in vier vrouwenseminars en één familieseminar, verder in zondagsdiensten en evangelisatie-bijeenkomsten. In de vrouwen seminars stortte God zijn aanwezigheid overvloedig uit. De dames kregen aanmoediging en motivatie om te groeien in relaties met God. Aan het familie seminar namen vijftien koppels deel. Het was een geweldige tijd die ze deelden. Ze kregen de gelegenheid om als koppel bij elkaar te zitten om naar Gods woord te luisteren en samen te bidden. Een van onze teamleden, Sumbel Nazar, studeerde aan het FGA Bible College (nieuwe naam is FGABS - FGA Bible Seminary). Ze heeft op 19 december haar B.Th afgerond.

    
                                               Familie seminar                                             Sumbel met haar diploma
Update van Pastor Yousaf Younas
Vorig jaar deden we een specifieke oproep voor de jonge voorganger Pastor Yousaf Younas die aan zijn knie geopereerd moet worden. De operatie heeft inmiddels plaatsgevonden en is goed gelukt.
Hij is nog wel even bezig met de fysiotherapiebehandeling, maar gaat al wel naar de diensten van zijn gemeente. Wel moet hij nog wel een wandelstok gebruiken bij het lopen en heeft soms nog wel wat pijnklachten als hij zich teveel inspant. Hij is bijzonder blij en dankbaar dat hij nu al weer zo ver is dat hij toch weer bruikbaar is in de dienst van de Heer.
                                                                                                                                   Yousaf Younas
Generator Rastaschool
Van pastor Chand ontvingen we bericht dat er een dringende behoefte is aan een groter en krachtigere generator voor de Rasta School. Vanwege de enorme druk op het elektriciteitsnet in Pakistan zit de bevolking regelmatig 16 uur zonder elektriciteit. Veel leerlingen van de Rastaschool vielen flauw bij de intense hitte en  sommigen begonnen zelfs uit de neus te bloeden waardoor ze werden doorverwezen naar een nabijgelegen ziekenhuis.
De huidige generator is te klein om te kunnen voorzien in voldoende licht en frisse lucht bij het uitvallen van de stroom, waardoor leerlingen en leraars sterk belemmerd worden in het goed functioneren tijdens de lessen.
Volgens pastor Chand zou de oplossing een Hyundai benzinegenerator zijn voor de prijs van ongeveer 1400 Euro.
Mocht u de school hiermee willen helpen, dan zouden zij daarmede geweldige geholpen zijn. Bij voorbaat hartelijk dank!
FGA Bijbel College
De laatste zes maanden van 2022 waren voor het seminarie een gezegende tijd. We zijn erin geslaagd om onze cursussen binnen de gebruikelijke tijd succesvol af te ronden. In tegenstelling tot de voorgaande twee jaar waar er veel vertraging ontstond door de Corona epidemie, konden we in december weer de diploma-uitreiking houden. We hielden de 54e diploma-uitreiking op 19 december 2022.
In totaal kregen 36 studenten het diploma, waarvan 6 voor de tweejarige opleiding en 30 voor de driejarige opleiding van het Bachelor diploma. We zijn zo dankbaar dat we jaarlijks zoveel toegeruste werkers mogen uitzenden om het evangelie uit te dragen. Het was een heel gezegende bijeenkomst van ongeveer 400 mensen, waaronder de families van de afgestudeerden en het personeel van het seminarie.
Voor het nieuwe jaar konden ook weer 60 nieuwe studenten worden aangenomen en we zijn dan ook bijzonder dankbaar, dat de Heer deze tak van het werk zo geweldig steunt en steeds meer werkers kunnen worden uitgezonden in de arbeid.

         


Met behulp van enkele goede vrienden kon er een nieuw busje worden aangeschaft. Dit was hard nodig en het busje wordt o.a. gebruikt voor het vervoer van studenten voor allerlei activiteiten buiten de school in en buiten Lahore. Verder wordt het voertuig gebruikt voor de verschillende doeleinden ten behoeve van de school. Het seminarie is er echt mee geholpen. Hartelijk dank.


We geven scooterrijlessen aan vijf van onze vrouwelijke medewerkers van het FGA Bible Seminary, FGA Children Ministry en FGA Women Ministry. Traditioneel zijn vrouwen in Pakistan afhankelijk van hun mannen om hen rond te leiden.
Het FGA Seminary zal de eerste christelijke organisatie in Pakistan zijn die scooters beschikbaar stelt aan de vrouwelijke evangeliewerkers om hen in staat te stellen de Heer effectiever te dienen. Dit zal ook andere organisaties inspireren om hun vrouwelijke personeel aan te moedigen en te ondersteunen om scooters te kopen om zelf te reizen. Dit bespaart de vrouwen veel tijd en geeft hen vertrouwen.
Kindersponsorproject Tamara
Zo maar wat foto’s van sponsorkinderen, die het heel goed doen na uitreiking van award of rapport. Niet allemaal springen er natuurlijk zo uit en ook die zijn van even groot belang en zijn dankbaar met hun opleiding.

     
                                                                                                                              Bezoek bij sponsormeisje
                                                                                                                                                     in internaat
                                                                                                                                              tijdens kerstdagen
We sponsoren nu 70 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 8 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen. Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor  minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

De kosten om een kind te sponsoren bedragen € 25,-- per maand
voor basis- en midden onderwijs.

Veel kinderen staan al lange tijd op de wachtlijst en zien verlangend uit naar een sponsor.
Wij zijn dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst van sponsorkinderen: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud