Nieuwsbrief uit Pakistan - 3e kwartaal 2018 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

Oktober/November 2018
Geliefde zendingsvrienden,


Zoals we in onze vorige brief schreven waren we deze zomer in Nederland met als afsluiting een tiendaags bezoek aan Zweden. Zowel in Nederland als in Zweden bezochten we een aantal gemeenten. Ook in Duitsland en België werden we uitgenodigd om iets te vertellen over het zendingswerk in Pakistan.

Vanuit Zweden werden in 1947 de eerste zendelingen naar Pakistan uitgezonden en zij zijn nog steeds nauw betrokken bij het werk van de FGA en de Bijbelschool. Zij hebben al zoveel jaren hun liefde betoond voor het Pakistaanse volk en wij zijn dankbaar voor hun betrokkenheid en steun die we van hen mogen ontvangen. We hadden het voorrecht om hun jaarlijkse Pakistaanse zendingsconferentie bij te wonen in Mulhattan, waar we ook de gelegenheid kregen om te vertellen van de grote dingen die God vandaag in Pakistan doet. Dit jaar hadden we ook de vicevoorzitter van de Bijbelschool Tariq Waris bij ons met zijn vrouw Angelina en lieve dochter Shekina.


Samen met een aantal conferentiegangers in Zweden
Tijdens de conferentie hoorden we het droeve nieuws dat zuster Ingveig Moldstad, een lieve Noorse vriendin van ons, die heel veel jaren als zendelinge in Pakistan heeft gewerkt, was overleden na een korte periode van een ernstige ziekte. Het is een troost dat ze gereed was voor haar eeuwig tehuis, en daar zullen we haar op een dag weer ontmoeten!


Ingveig Moldstad
Gasten uit Amerika en Canada


Toen we in augustus weer in Pakistan aankwamen was de temperatuur  nog steeds heel hoog, maar het was zo goed om weer thuis te zijn en de gemeente was heel gelukkig ons weer bij zich te hebben en dat is altijd weer hartverwarmend. Al spoedig kregen we een aantal gasten uit Engeland en Canada. Mike en Helen Boot die jaren lang in Pakistan werkten en ook onderwijs gaven op het Bijbel College. Zij woonden in die periode ook enige tijd met ons in hetzelfde huis, zij boven en wij beneden.
Zij werden vergezeld door John Mosey, de leider van de zendingsorganisatie, die Mike en Helen steunde tijdens hun bediening in Pakistan. Zij predikten in onze kerk en bezochten een aantal gemeenten


Mike en Helen Boot
en ook was door hen een speciale conferentie belegd voor pastors en geestelijke werkers. We beleefden met hen een bijzondere tijd met een krachtige tegenwoordigheid van Gods Geest. We hielden ook een speciale bijeenkomst voor de zusters in onze gemeente, waar Helen een heel bemoedigende boodschap bracht. Ook kwamen we bijeen als het FGA vrouwenteam voor het werk onder de vrouwen. Een heel bijzonder team, dat een krachtig werk doet en door het hele land trekt om de vrouwen te bemoedigen. Bij dit bezoek namen we ook afscheid van teamlid zr. Maria Irshad in verband met haar aanstaande huwelijk. Zij was een toegewijd lid en een zegen voor het team.


Vrouwenteam met links onder
Maria Irshad
Verrassende ontmoeting met de nieuwe minister-president
Liaquat ontving van een christen politicus om de uitnodiging zich aan te sluiten bij een geselecteerde groep christelijke leiders voor een ontmoeting met de nieuwgekozen eerste minister Imran Kahn. Het betrof een delegatie van minderheden onder leiding van Shunila Ruth om de belangen van de minderheden te bepleiten bij de minister-president. We werden hartelijk ontvangen en de minister luisterde geduldig naar de verschillende sprekers en zegde volledige steun toe.

Als enige vertegenwoordiger van de Pinksterkerken bracht Liaquat de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Christelijke scholen en colleges die die onder een vorige regering in de zeventiger jaren genationaliseerd waren, zouden weer onder verantwoording moeten komen van de kerk.
  2. Het huwelijk van christenen zou ook geregistreerd dienen te worden in de NADRA (National Database & Registration Authority). Het is een wettelijke erkenning van het huwelijk dat in de kerk wordt gesloten en ingezegend. Er zijn nu vaak problemen op dit vlak.
  3. Er zijn nog 46 christenen in gevangenissen van Youhanabad zonder dat zij een proces hebben gehad. Zij zouden moeten worden vrijgelaten.
  4. Er zou voor christenen een platform moeten zijn in de federale overheid om op regelmatige basis hun kwesties te kunnen bespreken.
  5. De aanvallers van kerken en hun eigendommen dienen door de overheid strenger te worden aangepakt.

De minister-president beloofde om aan deze kwesties te werken
en te zien wat er kan worden verbeterd op dit gebied.

    
Vrijzetten van slaven in de steenfabrieken
God is aan het werk onder de armsten van de armen, zoals de werkers van de steenovenfabrieken, die vanwege hun schulden als slaven moeten werken. Onze FGA pastor Shamoun Chand werkt al vele jaren in dit gebied en op zijn school komen ook veel kinderen uit deze gezinnen.

Met financiële steun uit Amerika en van twee families uit Nederland konden twee gezinnen hun schulden aflossen en van hun slavenarbeid in de steenfabrieken worden bevrijd. De ene familie ontving een een riksjah, waarmee zij passagiers kunnen vervoeren  en  we zullen hen ook helpen om hun dochters een opleiding te kunnen geven. De andere familie ontving  een koe en een kalf om een zelfstandig bestaan op te bouwen.

    
Verjaardag verrassing
Begin oktober werd ik door Nomees Morris en Sunita Arif, beide vrouwen van onze co pastors, uitgenodigd voor een bijeenkomst in onze kerk voor alle zusters die betrokken zijn bij het werk in de gemeente. Ik hoefde me niet voor te bereiden op een prediking of Bijbelstudie, maar gewoon maar even voor een onderling samenzijn. Toen ik aankwam werd mij gevraagd om nog even te wachten en ik proefde al een wat geheimzinnige sfeer.
Uiteindelijk werd mij gevraagd om binnen te komen en werd ik met veel gejuich en bloemen begroet. Zij hadden een speciale surprise party georganiseerd vanwege mijn verjaardag. Om de beurt stond elke zuster op en deelde iets wat zij van mij hadden geleerd en spraken hun liefde en waardering uit. Twee hadden zelfs een speciaal gedicht voor me gemaakt. Ik voelde mij overstelp door hun liefde en dankbaarheid dat God mij heeft willen gebruiken om een zegen te zijn.

Ik kreeg een mooi cadeau en we sloten af met een heerlijke gevarieerde maaltijd, waarvoor elke zuster iets had klaargemaakt. Ik kon niets anders denken dan: Dit is ware zusterschap...! Allemaal zussen met dezelfde hemelse vader! Een broer, Jezus Christus en dan de prachtige Heilige Geest die in ons woont en die ons in deze ene prachtige familie samenbracht! Ik denk niet dat deze spirituele zusterschap (en broederschap) kan worden vergeleken met iets anders op deze aarde! Wat een genade om deel uit te mogen maken van deze geweldige familie van God!

    
      Elk van de zusters hield een korte toespraak                         Eén grote familie
Tamara Kindersponsorproject

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind heel belangrijk en verschillende kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed op school.

We sponsoren nu 66 kinderen via het Tamaraproject maar zovelen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen.

Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Onderstaande kinderen die al langere tijd op de wachtlijst staan voor sponsoring. Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren. Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,--  per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud