Wat zou u kunnen doen? - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Ora et labora
De Latijnse spreuk ´bid en werk´ is nog steeds van toepassing. Er zijn verschillende manieren, waarop u kunt helpen. om de opdracht van Christus tot evangelieverkondiging in deze wereld te vervullen. Allereerst uw gebed voor de zendelingen en hun gezinnen, die uitgetrokken zijn en overal in de wereld zich inzetten om aan de opdracht van Christus gestalte te geven.Nu bestaat de wereld uit vele gebieden en landen en vele gemeenten en zendingsorganisaties hebben de opdracht van Christus verstaan en richten zich op een of meerdere van deze landen. Mogelijk bent u via uw kerkelijke gemeente of zendingsorganisatie hier reeds bij betrokken. Dat is geweldig en gaat u daar vooral mee door!

Voor onze stichting is het vooral Pakistan, dat op ons hart is gebonden en wij zijn blij, dat we u via deze website kennis mogen laten maken met het zegenrijke werk van de familie Qaiser in Pakistan. Wij zijn een kleine stichting met niet zo’n grote achterban, maar zijn toch dankbaar, dat we ook iets mogen bijdragen aan de zending.
Wij zijn ook altijd bereid om u desgewenst nadere informatie te verstrekken over de verschillende aspecten van het werk in Pakistan.

Voor het zendingswerk in Pakistan hebben wij een drietal fondsen nl. het Algemeen fonds, het Bonitafonds en het Tamarafonds. Het Algemeen fonds is voor het onderhoud en de werkkosten van de familie Qaiser, het Bonitafonds voor kleinschalige hulpprojecten en het Tamarafonds voor de sponsoring van kinderen voor kleding en onderwijs. Wij verwijzen u naar de verschillende pagina’s, waar deze projecten verder worden besproken.
Giften
Eén ding is duidelijk. Wij kunnen dit niet alleen. De hulpvraag en de nood is groter dan waarin wij kunnen voorzien. Wij doen dan ook vrijmoedig een beroep op u en vragen u ons te helpen bij de ondersteuning van dit zendingsproject voor Pakistan. Wij kunnen u ook verzekeren, dat uw giften voor 100% worden doorgezonden voor het doel dat u aangeeft.

Er zijn gelukkig reeds een aantal donateurs die het werk in Pakistan steunen. Zij doen dat via hun kerkelijke gemeente, de zendingsorganisatie OWZ of rechtstreeks aan de stichting Schatkamer voor de Wereld, die het geld naar Pakistan overmaakt. In deze website kunt u lezen over de vele doelen of facetten binnen ons werk, waarvoor u een gift kunt overmaken. Wij hopen van harte dat u hiertoe besluit. U kunt dat als volgt doen:
Een automatische of periodieke overschrijving
Bij deze betalingsvorm geeft u zelf opdracht aan de bank tot automatische afschrijving. Indien u dit na verloop van tijd zou willen beëindigen, dan kunt u dit dus uitsluitend zelf doen door contact op te nemen bij de bank waar u dit destijds heeft geregeld.
Eenmalige overboeking
Het is het meest eenvoudig dat u zelf een bankoverschrijving invult en naar uw eigen bank instuurt om dit te laten afschrijven. U kunt ook een internetbetaling met uw bank geregeld hebben. Dat scheelt ons in ieder geval in de kosten van het betalingsverkeer. Voor bankgegevens voor overmaking van uw giften verwijzen wij naar de pagina: Info Nederland
Sponsoring van een kind
Mocht u een kind willen sponsoren, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor in Rotterdam (Tel. +31 (0)10 4852221 of e-mail: info@christusinpakistan.nl)
Jaaroverzicht
Eenmaal per jaar zenden wij een financieel jaaroverzicht naar de gemeenten en organisaties, die het zendingswerk in Pakistan ondersteunen. Donateurs en sponsors ontvangen jaarlijks een kwitantie en kunnen op verzoek ook een jaaroverzicht ontvangen.
Belasting
Onze stichting wordt aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI status), hetgeen betekent dat giften aan ons fiscaal aftrekbaar zijn volgens de Nederlandse wetgeving.
Als u het zendingswerk in Pakistan financieel wilt steunen
kunt u dat doen door overmaking van een bijdrage op:

ABN-AMRO rek. nr.: NL54 ABNA 0415563399
IBAN: NL54 ABNA 0415563399     BIC: ABNANL2A

Op naam van Stichting Schatkamer voor de Wereld te Rotterdam
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud