Nieuwsbrief uit Pakistan - 1e kwartaal 2019 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Henny en Liaquat Qaiser

Christus in Pakistan

Zending - Onderwijs - Hulpprjecten
Sponsoring kinderen

Januari 2019
Geliefde zendingsvrienden,
Na een overvolle decembermaand ligt er weer een nieuw jaar voor ons, waar we veel verwachten van de Heer voor de bouw van zijn Koninkrijk in Pakistan. De advent en kersttijd betekent voor de christenen hier enorm veel en wordt gevierd met veel bijeenkomsten en vieringen. Ook de diploma-uitreiking van het Bijbel College en afscheid van de afgestudeerde studenten vond in december plaats. Om een indruk te geven van de verschillende activiteiten en afdelingen laten we er in deze brief een aantal volgen en beginnen bij het Bijbel College.
Opdracht en presentatie van studenten

In de counseling klas van het Bijbel College moest elke tweedejaars student een essay schrijven over een onderwerp dat met behandelde studie te maken had om dit daarna voor de klas te presenteren. Ze hadden gekozen voor zeer relevante onderwerpen, zoals drugsverslaving, woede, afwijzing, de rol van armoede in de prostitutie, kindermishandeling, bijgeloof, angst, echtscheiding, het opvoeden van kinderen, transgenderisme, minderwaardigheidscomplex, misbruik van vrouwen, enz. We hadden dit verdeeld over 10 perioden en de betrokkenheid van de studenten was opmerkelijk.
Afscheidsfeest studenten
Een speciaal kerstprogramma van het Bijbel College, waarbij tegelijkertijd gevierd werd dat een aantal studenten hun opleiding hadden voltooid en afscheid namen van de school.
Het programma was heel afwisselend en plezierig en alle studenten namen er deel aan. Ook heel leerzaam en een gelegenheid om een andere kant van de studenten te zien en om hun talenten te ontdekken!

         

Ook de studenten van de FGA Trainingsschool voor Vroedvrouwen namen deel aan het feest.
Hier zie je Sara de leidster van de trainingsschool, die de meisjes introduceert.
Diploma uitreiking
Op 18 december vond voor de vijftigste maal de diploma-uitreiking plaats voor 71 studenten van het FGA Bijbel College! Wij danken de Heer voor al zijn goedheid, trouw en zegeningen! Van de 71 afstuderende studenten ontvingen 45 het diploma in de theologie, 23 het Bachelor diploma en 3 studenten kregen een certificaat. Het was een prachtige dienst met als gastspreker Brad White uit de VS die een heel krachtige boodschap bracht.


Studenten met staf voor het gebouw van het Bijbel College
Diensten in verschillende kerken

Liaquat werd gevraagd voor een kerstdienst in de Anglicaanse Sint Andrews kerk in Lahore. Na de prediking reageerden velen op de uitnodiging om een keuze te doen en gaven hun hart aan de Heer.

Een week later werd Liaquat uitgenodigd voor een Advent dienst in een FGA kerk in Rawalpindi, waar hij sprak over het doel van Christus komst op aarde.  Een heel bijzondere dienst. Tijdens de prediking stonden de mensen spontaan op om de Heer te loven en te aanbidden. Er was een krachtige werking van de heilige Geest en ontmoeting en de sfeer was vol van vreugde en vrijheid. De kerk beleefde echt een opwekking en werd nieuw leven ingeblazen.

De kerk verwelkomde Liaquat wel heel hartelijk op een bijzondere manier en hij werd feestelijk omhangen met slingers.
Ontmoeting dichters
Half december werd er door de FGA in het gebouw van de Technische school een speciaal kerstprogramma voor dichters georganiseerd. Een aantal dichters, zowel moslims als christenen waren uitgenodigd om hun gedichten voor te dragen.
Voordat zij begonnen hield Liaquat een korte meditatie over Jezus, die zijn rijkdom aflegde en voor ons arm werd om ons te redden voor de eeuwigheid.
Alle dichters ontvingen na afloop een christelijk boek en een tijdschrift. Bid dat het woord dat gezaaid is, vrucht zal dragen!Het snijden van de kersttaart naar
Pakistaanse traditie
Media aandacht
Op 20 december werd Liaquat uitgenodigd voor een Carol Service in een hotel te Islamabad. Er werd ook een christelijk drama gespeeld. De speciale gast was de minister van binnenlandse zaken Shehryar Afridi en met hem waren er ook andere Moslim gasten. Liaquat had het voorrecht om te spreken over de liefde van God. Er was veel media-aandacht, TV, kranten gaven aandacht aan dit programma.

         

            Toespraak minister over de rechten                   Liaquat in gesprek met de minister en
                           van minderheden                          Shunila Ruth, christen en lid van het parlement.
Programma Bijbelgenootschap op televisie

Op 25 december vertoonde de Pakistaanse TV een kerst drama dat werd voorbereid door de PBS (Pakistaans Bijbel Genootschap) met het thema van “Keer terug“ (een moderne versie van het verhaal van de verloren zoon).
Tegen het einde van de voorstelling, speelde Liaquat de rol van de voorganger, die de familie begeleidde waarvan de zoon het huis heeft verlaten. Zij denken dat hij is gestorven op zijn weg naar Europa. Na de counseling en het gebed, beantwoordt de Heer hun gebed en keert de zoon weer terug naar huis.    
Het was een prachtige gelegenheid om via de televisie het evangelie van de hemelse Vader te delen, die net als deze menselijke vader (en moeder) blijft wachten en die zo blij is dat de verloren zoon weer terug is!
Rastaschool en Omgeving
Voor de Rastaschool in het gebied van de baksteenfabrieken hebben we trouwe donors uit Zweden, Noorwegen, IJsland en Nederland. Ter gelegenheid van de Kerst ontvingen we verschillende extra giften voor de kinderen van de Rastaschool en voor de arme gezinnen in dit gebied.
Actie leerkrachten
Door een speciale actie van een familie in Friesland op facebook met een opbrengst van € 1800,-- konden we ook de leerkrachten van de school verblijden met een extra kerstgift. Een andere sponsor uit Nederland stuurde geld om voedselpakketten uit te reiken aan 170 arme gezinnen. Ook stuurden veel sponsors van kinderen extra geld voor hun sponsorkinderen.


Leerkrachten van de Rastaschool
waren heel blij met de kerstgift


Kinderen van de Rastaschool
Meisjesinternaat
Ook brachten we een bezoek aan het meisjesinternaat, waar ook verschillende meisjes van-uit Nederland worden gespon-sord. Een aantal meisjes voerden een kerstspel op. Heel indrukwekkend!
Een sponsorgezin had een gift gegeven voor het meisje dat zij sponsoren en hier rechts zien we Anum Paloos met haar cadeautjes.
Uiteraard hadden we ook in onze eigen gemeente te Lahore de nodige advent en kerstdiensten, zowel voor de hele gemeente als apart voor de kinderen, jeugd, vrouwen. Niet veel ruimte meer om hier over uit te wijden, maar het waren heel gezegende diensten en ieder kreeg iets aparts mee.
Toch ook nog maar even een kijkje bij de zusters
in onze eigen gemeente in Lahore

   
Getuigenis

Gulshan Esther is de vrouw van pastor Pervais en ontving in december haar diploma
van het Bijbel College. Zij heeft een bijzondere genezing ervaren
en wil haar getuigenis graag met ons delen.

‘Mijn naam is Gulshan Esther en ik heb afgelopen maand mijn tweejarige opleiding van het F.G.A. Bible College voltooid. Ik ben van beroep verpleegkundige en werk in het kinderziekenhuis te Lahore. In 2016 begon ik met de studie aan de Bijbelschool, maar in hetzelfde jaar kreeg ik op twee plaatsen in mijn rug ernstige spinale klachten met veel pijn. Voorlopig werd mij twee maanden bedrust voor geschreven. De geringste beweging die ik maakte veroorzaakte veel pijn. De artsen vertelden mij dat de kans groot was dat dit chronisch zou blijven en de vooruitzichten waren dus niet zo gunstig. Ik moest mijn studie voorlopig beëindigen en verder maar afwachten.

Toch leek het na de voorgeschreven bedrust nog mee te vallen en na enkele maanden kon ik weer naar school, wel met gebruik van enkele hulpmiddelen bij het lopen en bewegen. Toch bleek de kwaal chronisch te zijn en heel lastig bij de studie en het werk in het gezin en de gemeente.

Toen gebeurde het wonder! Op een dag tijdens een studie van br. Liaquat over de Brief aan de Romeinen, waarin hij sprak over het kruis en het bloed van Jezus voor volledige redding en genezing voelde ik plotseling heel sterk de aanwezigheid van de Heilige Geest. Ik barste in tranen uit en voelde een krachtige schok door mijn lichaam gaan. Ik wist meteen dat ik volledig genezen was van mijn ziekte. Een diepe rust daalde in mij neer en ik voelde mij zo rijk alsof er een schat in mij werd onthuld. Sindsdien voel ik mij de rijkste persoon op aarde en in 2018 kon ik mijn studie voltooien. Ik ben zo dankbaar, dat ik mij weer geheel kan inzetten voor mijn gezin en het werk in de kerk,’

    
Gulshan met haar man en hun drie kinderen
Kindersponsorproject Tamara

We zijn heel dankbaar met alle sponsors voor het kinderproject Tamara en de kinderen die daardoor de gelegenheid krijgen om naar school te gaan. De schoolopleiding is voor elk kind belangrijk en verschillende van de kinderen die gesponsord worden doen het zelfs heel goed  op school.

We sponsoren nu 66 kinderen voor basis- en midden onderwijs en 7 voor het hoger onderwijs, maar velen staan nog op de wachtlijst om geholpen te worden en zien reikhalzend uit naar iemand die hen zal helpen.

Wij vragen gebed voor de aanmelding van sponsors. Ook dit werk is uitermate belangrijk. We zijn dankbaar voor de sponsors, die al vele jaren dit werk trouw steunen en het hebben mogelijk gemaakt, dat jonge christenen naar school konden gaan. Zo kunnen zij zich verder ontwikkelen in een land, waar voor  minderheden, waaronder de christenen, zo weinig kansen zijn voor verdere ontwikkeling, waardoor hun invloed op de maatschappij ook belemmerd wordt.

Onderstaande kinderen die al langere tijd op de wachtlijst staan voor sponsoring. Hun ouders zien verlangend uit naar iemand die hen wil sponsoren.
Als u een kind zou willen helpen, dan kunt u contact opnemen met het contactadres in Nederland. Het bedrag voor een sponsoring is € 25,-- per maand.

Zie voor meer informatie en de wachtlijst: (Click hier)
Wij zijn heel dankbaar voor allen, die het zendingswerk in Pakistan al zo veel jaren trouw ondersteunen met gebed en support en danken u heel hartelijk. Zonder u zouden wij dit werk niet kunnen doen en uit de vele getuigenissen, die we steeds mogen doorgeven blijkt ook wel hoe de Heer het werk zegent.

Met hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,
Liaquat en Henny Qaiser
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Giften voor een stichting voor goede doelen (ANBI) zijn bij de belastingaangifte tot een zeker bedrag aftrekbaar. Voor periodieke giften met een looptijd van minimaal 5 jaar was een notariële acte nodig om het volledige bedrag te kunnen aftrekken. Sinds januari 2014 is deze acte niet meer nodig en kan volstaan worden met een onderlinge overeenkomst tussen de donateur en de organisatie (Stichting of Vereniging). Hiervoor zijn formulieren, die u kunt downloaden van onze website. Zie meer...
De stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling),
zodat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.
Als u het zendingswerk in Pakistan wilt steunen kunt u dat doen via de volgende rekening:
ABN-AMRO: NL 54ABNA 0415563399
ten name van:
Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

IBAN: NL54ABNA0415563399  -  BIC: ABNANL2A
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud