Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud

Folders


Nieuwsbrief

Geliefde  zendingsvrienden,
Hartelijk gegroet en Gods rijke zegen toegewenst. We kijken terug naar een jaar van politieke onrust hier en het is nog steeds niet afgelopen. De hoge inflatie heeft het dagelijkse leven heel duur gemaakt en veel mensen weten niet hoe ze tot het eind van de maand kunnen komen met hun inkomen. De elektriciteit rekeningen zijn meer dan verdubbeld voor hetzelfde gebruik en de benzine- en diesel prijzen zijn aardig hoger dan vorig jaar. Het is niet moeilijk je voor te stellen hoeveel mensen er bezorgd en depressief zijn.

Toch zien we ook dat het werk van de Heer groeit. Veel gemeenten hier zijn vol en de gelovigen dienen trouw hun Heer ook in moeilijke omstandigheden. De duisternis is groot, maar we zijn kinderen van het licht en kunnen altijd toch een boodschap van hoop brengen. Het is een voorrecht dat de Heer ons geroepen heeft en gebruikt hier in Pakistan. We zijn jullie allen heel dankbaar dat we niet alleen zijn maar jullie staan achter ons met jullie gebeden en financiële steun. De Heer ziet alles wat we uit liefde voor Hem doen. De Heer zegene een ieder van jullie!
Zending in Pakistan - Sponsoring van kinderen en gezinnen
via Tamaraproject - Hulpprojecten in noodsituaties via
Bonitaproject - Opleiding predikanten en pastorale werkers
in het Bijbelcollege te Lahore - Seminars voor mannen en
vrouwen door het gehele land.
Als bestuur van de Stichting 'Schatkamer voor de Wereld' is het ons een genoegen om u welkom te heten en kennis te laten maken met de verschillende afdelingen van het zendingswerk in Pakistan.  Liaquat en Henny Qaiser vertrokken in 1981, direct na hun theologische opleiding en huwelijk naar Pakistan, om zich in te zetten voor Gods werk in Pakistan. Er is sinds die tijd veel gebeurd in Pakistan en het is zeker de moeite waard om kennis te maken met dit veelzijdige werk, dat gesteund wordt door verschillende gemeenten, stichtingen en particuliere donateurs in Nederland, Zweden en verschillende andere landen.

Liaquat en Henny Qaiser werden in 1981 kort na hun huwelijk uitgezonden door de Pinkstergemeente 'De Banier' in Rotterdam en de Stichting Opdracht tot Wereldzending. In 2002 werd de stichting 'Schatkamer voor de Wereld' te Rotterdam in het leven geroepen om zich speciaal in te zetten voor het zendingswerk in Pakistan.

In Lahore bevindt zich het Bijbel College, waar jaarlijks vele studenten afstuderen om het geestelijke werk in Pakistan te versterken. Liaquat is aan het Bijbel College verbonden als directeur, terwijl Henny in verschillende vakken lesgeeft. Verder geven zij leiding aan een gemeente in Lahore en verzorgen door het gehele land seminars voor mannen en vrouwen. Via het Bonitaproject worden vele hulpprojecten in noodsituaties verzorgd en via het Tamaraproject worden kinderen gesponsord om naar school te kunnen gaan.

Liaquat en Henny Qaiser
sinds 1981 in Pakistan

Studenten
Bijbelcollege Lahore

Zondagsdienst in kerk
Lahore

Sponsoring en onderwijs
aan kinderen

Hulp en Opbouw in
rampgebieden

Vrouwenseminars door
het gehele land

Feest voor de Rastaschool

Reisteam Pinkstergemeente De Banier, te RotterdamKinderen in Pakistan


 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud