Kindersponsorproject Tamara - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Het sponsorproject Tamara is in eerste instantie bedoeld om kinderen van christenen, die in Pakistan tot de minderheden behoren en vaak leven onder de meest armoedige omstandigheden, te ondersteunen. Ook zijn er vaak weduwen, die onverzorgd met hun kinderen achterblijven, en voor wie de sponsoring van een of twee kinderen in het gezin een uitkomst is.
Daarnaast is het doel om ook in andere schrijnende gevallen bij te springen, zoals de kinderen, die in een van de internaten van de christelijke organisatie ‘Full Gospel Assemblies’  in Pakistan zijn opgenomen.
Het minimumbedrag voor de sponsoring van een kind is vastgesteld op € 25,-- per maand.
De kinderen en gezinnen zijn bekend bij het echtpaar Liaquat en Henny Qaiser, dat al sinds 1981 in Pakistan werkt. Zij bidden om leiding bij de toekenning van de sponsoring en proberen meer over het gezin te weten te komen.
Wij steunen op het ogenblik 55 kinderen. Dit project startte in 1994. Het is een kleinschalig project omdat er ter plaatse noch de organisatie, noch de mensen beschikbaar zijn om een dergelijk project grootschalig op te zetten.
Toch hebben we met dit project al echt concreet een aantal kinderen kunnen helpen, waarvan verschillenden inmiddels volwassen zijn geworden en een baan hebben gevonden. Enkelen hebben zich na hun schooltijd aangemeld voor een opleiding op het Bijbelcollege en bereiden zich voor om in het evangelie dienstbaar te zijn.
Er waren kinderen bij met één of geen ouders of anders heel arme ouders. Een project dat een directe zegen is in concrete situaties. We zijn dankbaar voor allen, die hierin zijn betrokken of betrokken zijn geweest. U mag weten, dat u als sponsors niet alleen betrokken bent bij deze kinderen, maar ook bij de Heer van deze kinderen, die eenmaal onomwonden uitsprak: ‘Wie één van deze kleinen in mijn Naam ontvangt, ontvangt Mij’.
Af en toe vallen er ook sponsors weg. Het is natuurlijk onmogelijk om de sponsoring van een kind, dat in het sponsorproject is opgenomen, zo maar ineens stop te zetten. Dat kan je immers niet maken!  Vaak wordt het ontstane tekort dan weer aangevuld uit het support van de zendelingen, wat eigenlijk niet kan... Daarom is er ook een opzegtermijn nodig.
Een ander probleem is, dat juist omdat er slechts een beperkt aantal kinderen geholpen kunnen worden en dit dan voor een lange tijd is, dat er steeds kinderen en gezinnen moeten worden afgewezen, waarvan de nood net zo groot en urgent is.
Via het Bonita noodfonds kunnen we soms voor korte tijd iets doen in urgente gezinssituaties, maar  dit weegt niet op tegen hetgeen nodig is. Uw hulp voor het Tamarafonds zowel als voor het Bonitafonds is echt hard nodig.
Onderstaand de foto's van de kinderen,
die wachten om gesponsord te worden.
Hoorub Willson
Hoorab is enig kind en haar vader is chauffeur. De inkomsten zijn te weinig en de schoolkosten zijn wel een probleem.
Obaid Ghouri
Obaid is 5 jaar en heeft nog twee zussen van 17 en 22 jaar. De ouders komen in de kerk waar Liaquat voorganger is.
Daaim John
Daaim is 9 jaar en heeft nog een zusje van 6 jaar. Zij wonen in Lahore.
Sarika Atif
Sarika is 9 jaar en heeft nog twee broertjes en woont in Lahore. Zit in de 4e klas op school. Vader is chauffer en verdient niet veel.
Alleen Saleem
Allen is 12 jaar en heeft nog twee oudere broers. Vader is gestorven en moeder is diabetespatient. Hulp zou zeer gewenst zijn.
Hanook Masih
Hanook is 11 jaar en heeft nog 4 oudere zussen, Vader is voorganger in een dorp in het district Narowal.
Laiba Sarfraz
Laila is 10 jaar en heeft nog twee jongere broers. Beide ouders zijn gestorven en de kinderen wonen nu bij de grootouders. Sponsoring voor de schoolkosten  zou voor hen een grote hulp zijn.
Sherlyn Samuel
Sherlyn is 4 jaar en heeft nog een jonger broertje. Zij gaat naar een christelijke school in Lahore. Het gezin komt in de gemeente waar pastor Liaquat voorganger is.
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud