financieel jaaroverzicht 2017 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Jaaroverzicht
Stichting Schatkamer voor de Wereld, Rotterdam

Jaaroverzicht 2019 voor zending in Pakistan
Saldo per 1-1-2019
4.003,87
Inkomsten in 2019:

Donaties van kerkelijke gemeenten,
stichtingen en particuliere donateurs en sponsors:

Rechtstreeks aan Stichting Schatkamer voor de Wereld111.983,41Via Stichting VPE Zending
6.623,30Verminderd met aftrekregeling 5% incl.
bijdragen voor noodfonds en reisbezoeken VPE
671,92

- - - - - -
5.941,85
- - - - - -

Totaal

121.929,13
======

Uitgaven in 2019:

Bonitafonds voor hulpprojecten:
Steun aan scholen als: Rastaschool, Living Waterschool, Morningstarschool (studiemateriaal, steun voor leerkrachten).
Verbouwing woonruimte van voorgangersgezin in Multan.
Steun voor het vrouwenteam, dat uittrekt in geheel Pakistan. Vrijkopen van gezinnen die als slaven werken in steenfabrieken.
Verder de noodzakelijke hulp bij noodgevallen en ziektetoestanden voor mensen, die niet in staat zijn er zelf in te voorzien.
46.406,00Tamarafonds:
Sponsoring van 74 kinderen voor onderwijs op school.
23.815,00Algemeen zendingsfonds:
Support zendingsechtpaar Liaquat en Henny Qaiser, inclusief werkkosten als telefoon, autokosten en reiskosten in Pakistan.
24.350,00Premie EZA ziektekostenverzekering fam. Qaiser.
3.664,39Kosten nieuwsbrieven (drukwerk en porto), bankkosten, kosten Internet en Website.
1.554,37
Totaal uitgaven:

- - - - - -
99.789,76
======

Saldo per 31-12-2019


22.139,37
======

(Saldo bestaat uit vooruitbetaling donateurs
voor de projecten in 2020).

Stichting Schatkamer voor de Wereld
Kouterstraat 6, 3075 CG  Rotterdam
Als u het zendingswerk in Pakistan financieel wilt steunen
kunt u dat doen door overmaking van een bijdrage op:

ABN-AMRO rek. nr.: NL54 ABNA 0415563399
IBAN: NL54 ABNA 0415563399     BIC: ABNANL2A

Op naam van Stichting Schatkamer voor de Wereld te Rotterdam
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud