financieel jaaroverzicht 2020 - Christus in Pakistan

Ga naar de inhoud
Jaaroverzicht
Stichting Schatkamer voor de Wereld, Rotterdam

Jaaroverzicht 2020 voor zending in Pakistan
Saldo per 1-1-2020
22.139,37
Inkomsten in 2020:

Donaties van kerkelijke gemeenten,
stichtingen en particuliere donateurs en sponsors:

Rechtstreeks aan Stichting Schatkamer voor de Wereld135.186,38Via Stichting VPE Zending
5.473,00Verminderd met aftrekregeling 5% incl.
bijdragen voor noodfonds en reisbezoeken VPE
624,55

- - - - - -
4.848,45
- - - - - -

Totaal

162.174,20
======

Uitgaven in 2020:

Bonitafonds voor hulpprojecten:
Steun aan scholen als: Rastaschool, Sheikupuraschool, schooltje in Tharwoestijn, FGA Bijbelschool (studiemateriaal steun voor leerkrachten), internaat, kerkbouw.
Steun voor het vrouwenteam, dat uittrekt in geheel Pakistan.
Vrijkopen van gezinnen die als slaven werken in steenfabrieken.
Verder de noodzakelijke hulp bij noodgevallen en ziektetoestanden voor mensen, die niet in staat zijn er zelf in te voorzien, slachtoffers Coronovirus en watersnood.
82.948,00Tamarafonds:
Sponsoring van 69 kinderen voor basis- en middenklas en 6 studenten voortgezet onderwijs.
23.865,00Algemeen zendingsfonds:
Support zendingsechtpaar Liaquat en Henny Qaiser, inclusief werkkosten als telefoon, autokosten en reiskosten in Pakistan voor de betrokken projecten.
27.200,00Premie EZA ziektekostenverzekering fam. Qaiser.
3.674,43Kosten nieuwsbrieven (drukwerk en porto), bankkosten, kosten Internet en Website.
1.428,45
Totaal uitgaven:

- - - - - -
139.115,88
======

Saldo per 31-12-2020


23.058,32
======

(Saldo bestaat uit vooruitbetaling donateurs
voor de projecten in 2021).

Stichting Schatkamer voor de Wereld
Kouterstraat 6, 3075 CG  Rotterdam
Als u het zendingswerk in Pakistan financieel wilt steunen
kunt u dat doen door overmaking van een bijdrage op:

ABN-AMRO rek. nr.: NL54 ABNA 0415563399
IBAN: NL54 ABNA 0415563399     BIC: ABNANL2A

Op naam van Stichting Schatkamer voor de Wereld te Rotterdam
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Website: Christus in Pakistan - Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud